NL | FR | LU
Peoplesphere

Loonfiscaliteit: onze ondernemingen hebben tal van pistes voor vereenvoudiging en prioriteiten.

De Vlerick Business School hield een enquête bij ondernemingen om te peilen naar hun ervaringen met en verwachtingen rond de Belgische loonfiscaliteit. Bijna 300 kleine en grote ondernemingen gingen daarop in. Het VBO pikt enkele conclusies van de enquête uit.

– Ondernemingen vinden het mobiliteitsbudget een erg nuttige tool. Maar slechts 14% is er tevreden van. Waarom? Ze vinden het wettelijk systeem te complex en het aanbod milieuvriendelijkere wagens te beperkt. De bedrijfsfiets heeft daarentegen de wind in de rug.

– 45% van de ondernemingen is tevreden met het huidige systeem van de tweede pensioenpijler. Maar ze betreuren dat het systeem niet toelaat om werknemers die dat wensen, op vrijwillige basis meer bij te laten bijdragen aan hun aanvullendpensioenplan. Ter herinnering: het vrij aanvullend pensioen voor werknemers vult die nood aan flexibiliteit niet in. Daarnaast vinden ondernemingen het ook jammer dat de 80%-regel zo complex is.

– Het mag niet verbazen dat de bedrijven de te grote druk op de lonen aanklagen, in het bijzonder op de bonussen en variabele vergoedingen. Ook merken ze in de fiscale en sociale wetgeving een gebrek aan coherentie op, en vinden ze dat de twee niet genoeg op elkaar zijn afgestemd.

– Ze zijn daarnaast van mening dat er vandaag te veel voordelen zijn met allemaal verschillende fiscale en parafiscale regelingen. Zo somden ze niet minder dan 35 verschillende voordelen op. Uit de enquête blijkt dat de ondernemingen niet per se vragende partij zijn voor een algemene verlaging van de druk op de lonen, maar eerder pleiten voor een herziening van het systeem, om het begrijpelijk te maken en om (via aanmoediging) enkel te behouden wat het meest logisch is voor het huidige sociale kader en voor de sociaal relevante kwesties. In die context nemen de mobiliteit (inclusief telewerken) en aanvullende verzekeringen een prominente plaats in.

Tot slot wil het VBO u het meest opvallende cijfer van de enquête niet onthouden: “slechts 6% van de 300 ondervraagde ondernemingen zijn tevreden met de algemene belasting van de lonen, zowel vanuit fiscaal als parafiscaal oogpunt! Zo’n catastrofaal resultaat moet onder de aandacht worden gebracht en worden gecounterd met een hervorming.”

Bron: VBO

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.