NL | FR | LU
Peoplesphere

Maandelijkse arbeidsmarktcijfers: de werkloosheidsgraad daalt met 0,5% in Brussel.

In augustus 2023 kende de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest een lichte daling van 0,5% en kwam daarbij op 14,9% te staan. Het aantal werkzoekenden nam dan weer licht toe (+1,8%) en reikt tot 90.222 personen.

Eind augustus telt het Brussels Gewest 90.222 werkzoekenden en heeft het een werkloosheidsgraad van 14,9%. Dit komt neer op een stijging op jaarbasis (+1.584 personen, +1,8%). Op maandbasis noteren we een stijging van 991 personen (+1,1%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 24,2%. Brussel telt 9.092 jonge werkzoekenden in augustus 2023, oftewel 593 personen meer dan een jaar geleden (+7,0%).

De werkloosheidsgraad

Eind augustus 2023 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 14,9% (14,2% voor de mannen en 15,7% voor de vrouwen). In augustus 2022 bedroeg de werkloosheidsgraad 15,4%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2022 van 4,0% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Kenmerken en evolutie van de niet-werkende werkzoekenden

Eind augustus 2023 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 90.222 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit komt neer op een stijging op jaarbasis (+1.584 personen, +1,8%). De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand augustus 9.609 personen (6.578 herinschrijvingen en 3.031 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 8.618 personen. Op maandbasis komt dit neer op een stijging van het aantal NWWZ met 991 personen (+1,1%).

Het Brussels Gewest telt 52.658 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 5.929 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 31.635 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.
In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen
inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.

Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 90.222 ingeschreven NWWZ in augustus 2023 waren er 14.878 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 16,5% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 9.092 jonge NWWZ, zijn er 2.369 gebruikers van het OCMW, hetzij 26,1%.
We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met 4,3%. We stellen een stijging vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (+506 personen, +9,3%). Het aantal andere NWWZ steeg op jaarbasis met 12,2%.

Daling van het aantal rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen

Actiris ontving in augustus 2023, 5.372 werkaanbiedingen (WA) rechtstreeks. Dit is een daling van 25,6% vergeleken met augustus 2022. Zonder rekening te houden met de werkaanbiedingen van het type “Interim” blijft het aantal lager dan in augustus 2022 (-8,0%). Wat betreft het totaal aantal ontvangen werkaanbiedingen (waarbij ook de ontvangen werkaanbiedingen van VDAB en Forem en de partnerwebsites behoren) merken we een daling van 14,0% op jaarbasis.

 

Bron: Actiris, berekeningen view.brussels

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.