NL | FR | LU
Peoplesphere

Meer dan 8 op de 10 bedrijven nemen acties om mentaal welzijn van werknemers te bevorderen.

Toch vindt minder dan de helft van de werknemers dat zijn werkgever inspanningen doet om stress op de werkvloer te verlagen. Dat is opmerkelijk, want acht op de tien bedrijven geven zelf aan dat ze wel degelijk acties ondernemen om het mentaal welzijn van hun werknemers te verbeteren. En dat is een grote sprong voorwaarts in vergelijking met januari 2021, toen maar 43% een preventief beleid rond mentaal en fysiek welzijn had.

De inspanningen van de Belgische ondernemingen blijven toch broodnodig, want 45% van de Belgen vreest binnen de vijf jaar fysieke gezondheidsklachten door zijn werk en 41% mentale klachten. Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta bij 2.000 werkende Belgen. “Een duidelijk en uitgesproken welzijnsplan wordt in de huidige maatschappelijke context onontbeerlijk”, aldus Acerta.

Mentaal welzijn als gedeelde verantwoordelijkheid

Het thema mentaal welzijn is de laatste jaren steeds hoger op de bedrijfsagenda gekomen. Tijdens de coronacrisis is er in de Belgische ondernemingen op korte tijd veel veranderd. In januari 2021 hadden amper vier op de tien bedrijven een duidelijk beleid rond mentaal en fysiek welzijn op de werkvloer, zo bleek uit een panelbevraging van Acerta en de VUB. Iets meer dan anderhalf jaar later staan de bedrijven een pak verder: acht op de tien bedrijfsleiders geeft nu aan dat hun bedrijf duidelijke acties onderneemt om de stress op de werkvloer te verminderen.

Toch weten werknemers niet altijd dat hun werkgever effectief iets doet om werkstress en psychologische belasting op de werkvloer te verlagen. Slechts 47% van de bevraagden meent dat zijn bedrijf een plan heeft om het mentale welzijn op de werkvloer te verbeteren. Een grote meerderheid onder hen (83%) vindt weliswaar dat de genomen acties effectief zijn. 59% vindt dat er voldoende acties genomen worden, 28% hoopt op meer inspanningen.

Spiegelbevraging bij werknemers 2022

Miet Vanhegen, experte Welzijn: “Het mentaal welzijn bevorderen op de werkvloer is niet eenvoudig, je doet het niet met enkele kleine ingrepen. De verschillen in de cijfers tussen werkgevers en werknemers tonen aan dat niet iedereen acties om de werkstress te verlagen op dezelfde manier ervaart. Om de percepties goed op elkaar af te stemmen, hebben werkgevers er alle baat bij om eerst hun personeel te bevragen en de exacte pijnpunten te meten. In een welzijnsplan of welzijnsbeleid kunnen bedrijven dan concrete actiepunten opnemen om bijvoorbeeld deconnectie te bevorderen of werkgerelateerde communicaties na de uren te beperken.”

Gevraagd naar wie er verantwoordelijkheid draagt over het mentale welzijn, blijkt uit de bevraging nog ​ dat de Belg in de eerste plaats naar zichzelf wijst. In de tweede plaats wijzen ze naar hun leidinggevende, in de derde plaats naar hun directie.

Vooral jongeren appreciëren inspanningen rond mentaal welzijn

In de cijfers valt op dat jongere medewerkers het meest positief zijn over de inspanningen van hun werkgever voor meer welzijn. In die leeftijdscategorie onder de 30 jaar bevestigt 59% dat zijn werkgever acties onderneemt. Ze boordelen die acties ook gunstiger dan gemiddeld, nl. 92% beoordeelt ze als effectief (vs. gemiddeld 83%).

Wat eveneens duidelijk wordt in het onderzoek, is dat de vraag naar aandacht voor welzijn acuut is. 45% van de Belgische werknemers verwacht immers binnen de vijf jaar fysieke gezondheidsklachten te krijgen door het werk. 41% vreest voor mentale gezondheidsklachten.

Welzijnsbeleid nieuwe vorm van employer branding

Het besef is doorgedrongen dat aandacht voor een goede mentale en fysieke gezondheid een belangrijke – zo niet de belangrijkste – factor is om medewerkers aan te trekken, ze in dienst en aan het werk te houden.

Miet Vanhegen: “Een bedrijf waar mensen uitvallen door mentale of fysieke gezondheidsklachten komt in een negatieve spiraal terecht: de werkdruk stijgt, wat het welzijn verder negatief beïnvloedt, waardoor het absenteïsme verder toeneemt, waardoor de werkdruk opnieuw verder stijgt. Een bedrijf dat aankijkt tegen een hoog absenteïsme wordt ook niet gepercipieerd als een aantrekkelijke werkgever. Werknemers die eronderdoor gaan zijn zelden wervende ambassadeurs. Een concreet welzijnsbeleid wordt in de huidige maatschappelijke context dus een belangrijk deel van employer branding voor bedrijven.”

 

Bron: de gegevens komen uit een jaarlijks onderzoek dat ACERTA door het onderzoeksbureau Indiville liet uitvoeren bij meer dan 2000 werknemers. De data werden gewogen om representatief te zijn voor de werkende Belgische bevolking, naar geslacht; leeftijd, taal en statuut. Deze liep van 26 januari tot 9 februari 2022.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.