NL | FR | LU
Peoplesphere

Meer diversiteit in de raden van bestuur: ligt de oplossing bij het directiecomité?

Zowel op nationaal als op Europees niveau staan genderquota binnen bedrijven meer dan ooit op de agenda. Nu Europa zich opmaakt om deze quota te versterken, heeft het adviesbureau dat gespecialiseerd is in executive search en leiderschap consulting Heidrick & Struggles een balans opgemaakt van de vertegenwoordiging van vrouwen in de directiecomités van de Bel 20 en de Bel Mid bedrijven.

Hoewel er voor de directiecomités momenteel geen minimumdrempel geldt, is Heidrick & Struggles ervan overtuigd dat de directiecomités een bron van vrouwelijk talent moeten vormen, wat uiteindelijk gunstig zou zijn om te voldoen aan de quota die gelden voor raden van bestuur. De enige moeilijkheid is dat er nog steeds (te) weinig vrouwen zijn binnen de directiecomités van de Bel 20 en Bel Mid bedrijven.

Een scharniermoment, aan de vooravond van een verscherping van de genderquota

Sinds 2011 is er een quotum van toepassing op Belgische beursgenoteerde ondernemingen. Dit quotum vereist dat hun raad van bestuur voor ten minste 33% uit vrouwen bestaat. Hoewel het voor bedrijven niet evident is om aan deze vereiste te voldoen, zal deze uitdaging in de nabije toekomst waarschijnlijk nog groter worden en leiden tot een echte “war fortalent”.

In België wordt inderdaad gesproken over een verhoging van de minimumdrempel tot 40% tegen 2024, een stap die aansluit bij de gesprekken die in juni 2022 door de Raad van Ministers van de EU zijn gestart. Op Europees niveau liggen twee opties op tafel: ofwel een quotum van 40% voor raden van bestuur, ofwel een quotum van 33% dat niet alleen voor raden van bestuur maar ook voor directiecomités zou gelden.

Wat de uitkomst van deze discussies ook wordt, het is hoog tijd om de vrouwelijke talentenpool uit te breiden.

Onderlinge verbanden tussen het directiecomité en de raad van bestuur, ook voor genderdiversiteit

Om dit te bereiken is Heidrick & Struggles ervan overtuigd dat de kwestie moet worden verbreed: gendergelijkheid zou een doelstelling moeten zijn die op alle niveaus van het bedrijf leven, ongeacht de omvang van de quota die uiteindelijk door de Europese Unie zullen worden bepaald.

“In onze vorige analyse van de Belgische raden van bestuur1 stelden we vast dat in 2021 een meerderheid (69%) van de nieuwe mandaten in de raad van bestuur van de Bel 20 werd toegekend aan profielen die nog actief zijn op de arbeidsmarkt en die vaak ook een zitje hebben in een directiecomité. Met andere woorden, vrouwen in het directiecomité dragen automatisch bij tot het behalen van het potentiële nieuwe quotum voor de raden van bestuur,” volgens Marie-Hélène De Coster, Partner-in-Charge bij Heidrick & Struggles Belux.

Slechts 56 vrouwen in de directiecomités van de bedrijven van de Bel 20 en Bel Mid

Uit de analyse van Heidrick & Struggles blijkt echter dat er nog werk aan de winkel is ​ op het gebied van genderdiversiteit binnen directiecomités. Van de 59 bedrijven uit de Bel 20 en Bel Mid bekleden slechts 56 vrouwen een functie in het directiecomité, dat is 16% van de totale steekproef2. Indien een quotum van 33% zou worden ingevoerd met betrekking tot de directiecomités, zou een meerderheid van de onderzochte ondernemingen niet aan de eisen voldoen en zouden zij maar liefst 49 vrouwen in dienst moeten nemen om aan hun verplichtingen te voldoen.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer vrouwen dergelijke functies opnemen?

“Er bestaat geen toverformule om nieuw vrouwelijk talent aan te trekken voor het directiecomité. Elk bedrijf moet zijn eigen traject volgen en zijn eigen genderdiversiteitsplannen opstellen. Toch staat het buiten kijf dat maatregelen zoals diversiteits- en integratieprogramma’s, culturele transformatieïnitiatieven, gerichte aanwervinggeorganiseerde en intentionele opvolgingsplannen op directieniveau, enz. kunnen helpen om het tekort weg te werken,” besluit Marie-Hélène De Coster.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.