NL | FR | LU
Peoplesphere

Het mobiliteitsbudget wijzigt de lijst van producten die met ecocheques aangekocht kunnen worden.

Naar aanleiding van de invoering van een mobiliteitsbudget op 1 maart 2019 door de wet van 17 maart 2019 (zie initiatief van de NAR en de CRB (dossier Mobiliteit), heeft de Nationale Arbeidsraad het opportuun geacht om de lijst van de producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden, te verduidelijken en aan te vullen, in het bijzonder om te zorgen voor de best mogelijke samenhang tussen het mobiliteitsbudget, dat een definitie van de “zachte mobiliteit” behelst, en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98, waarbij de steps, eenwielers en hoverboards, zonder motor of met elektrische motor, aan die lijst worden toegevoegd. Die nieuwe lijst zal in werking treden op 1 september 2019.

In zijn voornoemd advies nr. 2.136 bevestigt de Raad bovendien dat er een nieuwe evaluatiecyclus komt in 2020 op basis van de voorstellen die hem ten laatste op 30 juni 2020 rechtstreeks moeten worden bezorgd, alsook dat er een wettelijk en regelgevend kader betreffende de “korte keten” be- paald moet worden om die eventueel in de lijst te kunnen opnemen.

Verder wijst de Raad erop dat hij zich al herhaaldelijk heeft uitgesproken over de elektronische eco- cheques met het oog op een volledige en definitieve overgang naar zulke cheques. Uitgaande van een regelmatige monitoring van het systeem en een geactualiseerde analyse eind 2018 van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) zou een veralgemening van de elektronische ecocheques zor- gen voor een bijkomende besparing op de administratieve lasten van zowat 13 miljoen euro, bovenop de 28 miljoen die sinds 2015 al werden bespaard.

Tot slot wordt erop gewezen dat uit een studie (“De impact van de ecocheques op het aankoopgedrag in België”, 19 februari 2019) van de Universiteit Hasselt in samenwerking met Indiville en op initiatief van VIA (Voucher Issuers Association, die de belangen verdedigt van de bedrijven die vooraf betaalde titels uitgeven) is gebleken dat ecocheques een positieve invloed hebben op het aankoopgedrag van de begunstigden van ecocheques, aangezien meer dan de helft van de werknemers die ecocheques ontvangen, milieubewuster zijn.

Een andere recente studie van CO2Logic, eveneens in opdracht van VIA, (“Evaluatie van de klimaat- impact in samenhang met het gebruik van ecocheques in België”, 26 april 2019) komt tot het besluit dat de ecocheque ook een gunstige klimaatimpact heeft doordat er aanzienlijk aan CO2 bespaard kan worden; die besparing wordt geraamd op 229 797 ton CO2 in 2018, wat neerkomt op 11,6 miljoen trajecten Brussel- Oostende met de wagen of de jaarlijkse emissies van 22 573 Belgen.

Dit nieuwe initiatief van de Raad, dat genomen wordt terwijl de ecocheques hun tienjarig bestaan “vieren”, is beslist geen reuzenstap, maar het komt er wel op een cruciaal moment waarop de klimaat- vraagstukken, duurzame ontwikkeling en mobiliteit meer dan ooit gesprekstof zijn in alle politieke en maatschappelijke debatten.

Bron: De Nationale Arbeidsraad heeft zijn goedkeuring gehecht aan de collectieve arbeidsovereenkomst nr.98/6 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques en het bijbehorende advies nr. 2.136.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.