NL | FR | LU
Peoplesphere

Ook KMO’s moeten buitenlands talent verwelkomen!

Volgens de Hays Global Skills Index blijft ons land kampen met een aanhoudende brain drain en een steeds toenemende vraag naar gekwalificeerde technische en wetenschappelijke profielen. Daarom is het volgens de onderzoekers belangrijk om talent van buiten België voldoende kansen te geven om zich te positioneren op de arbeidsmarkt en om toelatingsprocedures te versnellen.

Wereldwijd gingen zo’n elf miljoen banen verloren tijdens de financiële crisis, wat gelijk staat aan baanverlies voor een op de twintig arbeidskrachten. Met de aantrekkende economie is dit aantal nu teruggeschroefd naar zes miljoen. Gevolg van deze groeiende arbeidsmarkt is dat veel vacatures momenteel niet kunnen worden ingevuld door een tekort aan geschikte kandidaten.

België lijkt zich met een algemene score van 3.7, samen met Singapore (4.7), Zwitserland (4.6), Hong Kong (4.5) en Italië (4.0), tussen de landen te bevinden met een minder krappe arbeidsmarkt. Dit cijfer dient echter gerelativeerd te worden. Want België blijft kampen met een brain drain en een steeds toenemende vraag naar gekwalificeerde wetenschappelijke en technische profielen.

Buitenlands talent moet schaarste arbeidsmarkt invullen

Volgens het rapport kampt ons land met een aanhoudende brain drain doordat toekomstgerichte industrieën ons land verlaten en ons talent meenemen. Bovendien levert ons land niet de profielen af die nodig zijn om de vele openstaande wetenschappelijke en technische vacatures in te vullen. De kloof tussen vraag en aanbod zal volgens Hays helaas niet snel kunnen worden weggewerkt. De vraag blijft immers alleen maar toenemen en ons onderwijssysteem levert niet de juiste profielen af.

Er is nood aan technisch geschoolde mensen in België. Dit tekort is al lang een knelpunt van onze arbeidsmarkt. Het is daarom belangrijk dat buitenlands talent, waaronder vluchtelingen, voldoende kansen krijgen om zich te positioneren op de arbeidsmarkt. Veel van hen zijn immers hooggeschoold en hebben relevante werkervaring. Het talent onder vluchtelingen wordt te vaak onderschat. We roepen daarom bedrijven in België, waaronder ook KMO’s, op om vluchtelingen aan het werk te stellen,” klinkt het.

Verder: “Het gelijkstellen van een diploma duurt gemiddeld acht maanden. Dat is zinloos tijdsverlies. We moeten ernaar streven om vluchtelingen zo snel mogelijk aan het werk te krijgen en te helpen integreren door te werken. Dit kan onze economie alleen maar ten goede komen.” Niet alle problemen die onze arbeidsmarkt stelt zullen kunnen opgelost worden door buitenlands talent, maar door ervoor open te staan om hen tewerk te stellen kunnen knelpuntberoepen kansenberoepen worden. “Momenteel levert de overheid nog te weinig inspanningen om buitenlands talent te ondersteunen op vlak van educatie en taal. De VDAB krijgt extra werkingsbudget om vluchtelingen sneller naar de arbeidsmarkt te laten doorstromen. Dat is al een stap in de goede richting. Laat ons gezamenlijk inspanningen leveren om buitenlands talent kansen te geven binnen onze arbeidsmarkt.  We vragen ook aan bedrijven om vluchtelingen te omarmen, want we zagen hier al heel wat succesverhalen.

Een groot deel van de immigranten zijn hoog opgeleid, uiterst gemotiveerd en kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan onze economie.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.