NL | FR | LU
Peoplesphere

Overgrote deel van het Nederlandse ziekteverzuim is niet werkgerelateerd

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat in 2013 bijna de helft van de werknemers in Nederland in het afgelopen jaar ten minste één keer heeft verzuimd wegens ziekte. Bij bijna een kwart van de werknemers die verzuimden had dit deels of hoofdzakelijk met het werk te maken. Dit heeft het Nederlandse Centraal Bureu voor Statistiek bekendgemaakt.

Nog volgens het Nederlandse CBS, dat zich hiervoor baseert op 
de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) die wordt uitgevoerd door TNO en CBS, komt werkgerelateerd ziekteverzuim het vaakst voor in de horeca, het onderwijs en de bouw. In bedrijfstakken als de bouw en vervoer en opslag is het verzuim het vaakst langdurig. Verder speelt leeftijd een grote rol. Hoe hoger de leeftijd van werknemers, hoe vaker het verzuim langdurig is.

Deels of hoofdzakelijk door het werk bij 23 procent

Van alle werknemers heeft 48 procent zich gedurende het afgelopen jaar ten minste één keer ziek gemeld. Van deze groep geeft 23 procent aan dat het laatste verzuimgeval deels of hoofdzakelijk kwam door het werk. Voor 71 procent van de werknemers geldt dat het recentste ziekteverzuim niet werkgerelateerd is geweest; 6 procent kon niet aangeven of het verzuim wel of niet kwam door het werk.

Hoewel binnen de bedrijfstak horeca relatief weinig wordt verzuimd, is het percentage werkgerelateerd verzuim in deze sector het hoogst. Dit komt mede doordat zich in de horeca twee keer zo vaak als gemiddeld arbeidsongevallen voordoen. Ook binnen het onderwijs en de bouw is het ziekteverzuim relatief vaak werkgerelateerd. 
Ziekteverzuim hangt in sterke mate samen met geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en bedrijfsgrootte. Maar ook als hiermee rekening wordt gehouden blijkt dat het percentage werkgerelateerd verzuim in de genoemde branches het hoogst is.

Bij oudere werknemers verzuim vaker langdurig

Bij werkgerelateerd ziekteverzuim is het verzuim vaker langdurig dan wanneer ziekteverzuim niet verband houdt met het werk. Binnen de bedrijfstakken vervoer en opslag en bouw komt langdurig ziekteverzuim relatief vaak voor. Bedrijfsgrootte, opleiding en geslacht spelen hier geen rol in. Leeftijd daarentegen wel. Hoe hoger de leeftijd van werknemers hoe vaker het verzuim langdurig is.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.