NL | FR | LU
Peoplesphere

Personeelsverloop een (zeer) grote uitdaging bij bijna één op vijf kmo’s : loon is de belangrijkste vertrekreden.

De War for talent heeft verschillende gezichten: niet alleen nieuw talent recruteren, maar ook je huidige personeel behouden. SD Worx ging na of kmo’s problemen hebben met medewerkers die vertrekken. Bijna één op vijf kmo’s identifieert personeelsbehoud als een (zeer) grote uitdaging. Kmo-bedrijfsleiders ervaren verloning als de belangrijkste reden voor vertrek. Bijna de helft van de kmo’s (41,8%) erkent dat verloning in de top drie staat van waarom medewerkers de organisatie verlaten, en één op zeven werkgevers (14,1%) ziet verloning als hoofdreden voor het vertrek. Ook de sector, het product en de doorgroei- of leermogelijkheden spelen een rol.

Bijna één op vijf kmo’s (18%) ervaart medewerkers die vertrekken als een (zeer) grote uitdaging. De meerderheid (56,9%) ziet geen of slechts een beperkte uitdaging in medewerkers die vertrekken. Het aantrekken van nieuw talent blijft één van de grootste HR-uitdagingen voor 2022 en volgende jaren.

Top vijf vertrekredenen bij de kmo

De top 5 redenen waarom medewerkers het kmo-bedrijf verlaten zijn volgens de kmo: verloning, (gebrek aan) doorgroei- of leermogelijkheden, sector (dienst/product), de jobinhoud, vereiste vaardigheden en werkuren (ex-aequo plaats). Voor de kmo-ondernemer is er een beperkte impact van corona. Ook werkdruk en stress worden weinig genoemd. Als je bereikbaarheid (7,7%), afstand/reistijd (2,4%) en flexibiliteit zoals telewerken (16,8%) samen in kaart brengt, dan lijkt extra flexibiliteit onder de vorm van telewerken ook nog een hefboom voor personeelsbehoud. Opvallend is dat de leidinggevende niet als een belangrijke reden naar voren komt (op plaats 10, al wordt het belangrijker in de grote kmo), al zouden we hier een bevraging van de werknemers moeten naasthouden.

Verloningspakket vertrekreden nummer één

“Hoe kleiner het bedrijf, hoe dichter de baas bij zijn mensen staat.” duidt Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx de resultaten: “Kmo-ondernemers geven vooral het verloningspakket als reden van vertrek. Dat duidt er opnieuw op dat het verloningspakket voor werknemers een belangrijke basisfactor is. Een verloningsbeleid is een balans zoeken tussen meerwaarde voor de werknemer en controle over de werkgeverskosten, met een mix van collectieve en individuele voordelen. Werkgevers krijgen te maken met een stijgende kost door de hoge index van automatische loonindexering en de toepassing van de loonnorm van plus 0,4% in verschillende sectoren.”

De specialist vult aan: “Door de stijgende kosten en de collectieve voordelen blijft er mogelijks weinig marge om een eigen stempel te drukken. Bijna de helft zegt begin december geen budgettaire ruimte te hebben voor extra’s in 2022. Toch is het mogelijk om als kmo een eigen beleid te voeren, of bepaalde medewerkers individueel te belonen voor extra inspanningen. In onze bevraging is zes op de tien kmo-werkgevers wel voorstander van flexibele verloning, omdat dit de kost niet verhoogt maar wel extra keuzevrijheid biedt aan de werknemer.“

Bijna de helft kmo’s heeft geen budgettaire ruimte voor extra’s in 2022

Bijna de helft van alle kmo’s (46%) geeft aan geen budgettaire ruimte te hebben voor extra’s volgend jaar.
53% wil de mix aan verloningsinstrumenten zelf kunnen bepalen zonder inmenging van de sector.
Zes op tien kmo’s (60,4%) denkt dat flexibele verloning een deel van de oplossing kan zijn.
Al vindt 28,9% dat er ook voordelen zijn als veel verloningselementen vastliggen, maar evenveel zijn het daar absoluut niet mee eens (29,9%).


Bron: in de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 47e keer een voor België representatief aantal kmo’s bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Hieraan namen 661 bedrijven van 1 – 250 werknemers deel tussen 24 november en 6 december. Het betreft een online bevraging van de kmo’s in België aan de hand van een representatieve steekproef waarbij het onderzoeksbureau CityD-WES de respondenten via e-mail aanspreekt. De studie wordt ieder kwartaal herhaald. Er wordt gewogen volgens regio en organisatiegrootte in functie van de populatie van kmo’s. De resultaten zijn representatief voor alle kmo’s in België. De weging is doorgaans veel kleiner dan 2, behalve voor Waalse kmo’s. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3,0% (betrouwbaarheidsinterval van 95%).

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.