NL | FR | LU
Peoplesphere

Regering maakt selectieprocedure bij overheid sneller en eenvoudiger

De federale regering voert een reeks aanpassingen door aan de selectieprocedure bij de federale overheid. Er komt ook een wetenschappelijke commissie binnen Selor die minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) onder meer zal adviseren bij het uittekenen van een nieuw evaluatiebeleid. “We willen van de federale overheid een van de aantrekkelijkste werkgevers van het land maken. Daar hoort een sneller, eenvoudiger en wetenschappelijk meer onderbouwd HR-beleid bij”, zegt minister De Sutter.

De federale overheid is een van de belangrijkste en grootste werkgevers van het land en gaat jaarlijks op zoek naar duizenden nieuwe medewerkers. Volgens minister De Sutter waren de selectieprocedures in het verleden vaak te langzaam en omslachtig. Daarom heeft de ministerraad vrijdag een KB goedgekeurd met daarin een aantal wijzigingen op korte termijn.

Zo zullen organisaties die kandidaten zoeken hun vacatures minder lang moeten publiceren. Alle vacatures zullen zichtbaar blijven op de website van Selor en kandidaten kunnen vrijstellingen krijgen voor afzonderlijke tests die ze eerder succesvol aflegden. Daarnaast zullen laureaten eenvoudig hun anciënniteit vergoed krijgen in hun loonvoorstel en zullen organisaties flexibeler kunnen omspringen met wervingsreserves om talent dat al gescreend is sneller een job te kunnen aanbieden.

Bovendien wordt de huidige adviescommissie van Selor – het selectiebureau van de overheid – omgevormd tot een algemene wetenschappelijke adviescommissie HR, waarbij ook experten vanuit andere wetenschappelijke domeinen aansluiten. “Deze adviescommissie zal me helpen om een nieuw evaluatiebeleid uit te werken, mee waken over het welzijns- en opleidingsbeleid binnen de overheid en ze gaan ook helpen om de mogelijkheden voor een innovatief beloningsbeleid te onderzoeken”, licht De Sutter toe.

De groene politica plant een reeks bredere hervormingen van de selecties binnen de federale overheid. Deze aanpassingen zijn daarin een eerste stap.

 

Bron : Kabinet van Petra De Sutter – Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.