NL | FR | LU
Peoplesphere

Schoolverlatersrapport 2018: ongekwalificeerde schoolverlaters blijven het moeilijk hebben.

Naar jaarlijkse traditie brengt VDAB het  uit waarin pas afgestudeerden in Vlaanderen een jaar lang gevolgd worden in hun zoektocht naar een eerste job. De studie bekijkt welke kansen op werk de verschillende studierichtingen bieden. 

77.365 jongeren verlieten de schoolbanken in 2016. Na een jaar is 10,5% op zoek naar een job. In vergelijking met vorig jaar is het aantal schoolverlaters met 7,7% gestegen. Deze stijging doet zich voornamelijk voor bij de middengeschoolden, meer specifiek bij de gediplomeerden uit het TSO3.
De aantrekkende arbeidsmarkt zorgt ervoor dat de dalende trend van het werkzoekendenaandeel (wz%) zich verderzet van 13,0% in 2013 naar 10,5% in 2017.
6.002 schoolverlaters komen op de arbeidsmarkt zonder enige kwalificatie. In vergelijking met het vorige rapport daalt het wz% van 34,4% naar 31,9%. Ondanks de daling, blijft dit een hoog percentage en kunnen deze schoolverlaters alle hulp gebruiken om hun loopbaan op de rails te krijgen én te houden.

Zéér goede resultaten Leertijd = selectie-effect en sterk duaal leersysteem

De Leertijd blijft goed scoren met een wz% van 11%. Dit is het gevolg van een selectie-effect waarbij enkel de leerlingen mét een leerovereenkomst op zak, starten met een Leertijd. Dit maakt van de Leertijd een zeer sterk duaal-leersysteem. De werkervaring die ze gedurende hun schooltijd opdoen, is zeer waardevol. Ter vergelijking: schoolverlaters met een getuigschrift BSO3 (6-jarige opleiding) behalen een wz% van 18%.

Een 7de jaar BSO biedt niet énkel een diploma maar ook méér specialisatie, werkervaring en maturiteit. Dit geeft duidelijk meer kansen op de arbeidsmarkt. Na 6 jaar studie is 17,8% van de schoolverlaters uit BSO een jaar na afstuderen op zoek naar werk. Een jaartje extra doet het wz% dalen naar 11,0%.
Dit geldt ook bij het TSO. Een 7de jaar halveert het wz% (wz% na 6 jaar studie: 12,4% – na 7 jaar: 6,4%)

Een master- en professionele bacheloropleiding bieden nog steeds de beste kansen op werk. Van alle schoolverlaters met een masterdiploma is 3,9% op zoek naar job een jaar na het schoolverlaten. Bij een professionele bachelor bedraagt dit 4,2%.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters ziet twee grote lijnen in het rapport: “Een diploma blijft het grote toegangsticket tot de arbeidsmarkt. Het levert de jongere met de juiste papieren af om een goede start te maken. Daarom moeten we zoveel mogelijk ongekwalificeerde uitstroom proberen voorkomen. Een tweede lijn is dat werkervaring door de werkgevers geapprecieerd wordt. De combinatie van leren op de schoolbank en leren op de werkvloer, het duaal leren, is dé leervorm van de toekomst. Ik ben dan ook tevreden dat we elk jaar het aantal richtingen waarin die leervorm beschikbaar is, gaan uitbreiden.”

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB: “Dit jaar toont het VDAB Schoolverlatersrapport aan dat jongeren die STEM studies of ZORG studies volgen, een sterke positie op de arbeidsmarkt verwerven. Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt zijn deze competenties erg gegeerd. Zeker als de jongere ook nog werkervaring heeft opgedaan tijdens de studie.​ VDAB wil met deze studie hiervoor het bewustzijn creëren voor de schoolgaande jeugd die nog keuzes moet maken op studievlak en beleidsmakers die vandaag actief zijn om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken.”

Bron : VDAB

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.