NL | FR | LU
Peoplesphere

Stabilisering van de algemene werkloosheid, stijging bij de Brusselse jongeren.

Het Brussels gewest telt in oktober 88.155 werkzoekenden, een lichte stijging van 0,5% vergeleken met oktober 2021. De jongerenwerkloosheid stijgt met 6,9%. Brussel telt 9.937 werkzoekenden jonger dan 25. De economische conjunctuur en de komst van Oekraïense vluchtelingen lijken de meest waarschijnlijke verklaring te zijn voor de stabilisatie van de werkloosheid, die 14 maanden onafgebroken daalde en zo historisch lage niveaus bereikte. De sterkere toename van de werkloosheid bij de jonge werkzoekenden is dan weer grotendeels te wijten aan het grote aantal jongeren dat tijdens de coronacrisis in 2020 en 2021 ervoor koos om verder te studeren en zich pas deze zomer (2022) kwam inschrijven als werkzoekende.

De Brusselse werkloosheidscijfers stabiliseren. Dat komt enerzijds door de economische conjunctuur, die de vraag naar nieuwe arbeidskrachten doet afnemen, vooral door de gestegen loons- en energiekosten. Voor de eerste keer sinds februari 2021 ontving Actiris minder vacatures. Anderzijds zijn er vandaag 1.431 Oekraïense werkzoekenden ingeschreven bij Actiris, terwijl ze maar met een honderdtal waren een jaar geleden, wat de werkloosheid met ongeveer 1,5% doet stijgen.

Eind oktober telt het Brussels Gewest 88.155 werkzoekenden en heeft het een werkloosheidsgraad van 15,3%. Dit komt neer op een lichte stijging op jaarbasis (+399 personen, +0,5%). Op maandbasis noteren we ook een lichte stijging van 69 personen (+0,1%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 25,7%. Brussel telt 9.937 jonge werkzoekenden in oktober 2022, oftewel 645 personen meer dan een jaar geleden (+6,9%).

De werkloosheidsgraad

Eind oktober 2022 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,3% (14,4% voor de mannen en 16,4% voor de vrouwen). In oktober 2021 bedroeg de werkloosheidsgraad 15,3%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2020 van 0,9% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Kenmerken en evolutie van de niet-werkende werkzoekenden

Eind oktober 2022 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 88.155 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit komt neer op een stijging op jaarbasis (+399 personen, +0,5%).
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand oktober 10.957 personen (7.746 herinschrijvingen en 3.211 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 10.888 personen. Op maandbasis komt dit neer op een stijging van het aantal NWWZ met 69 personen (+0,1%).

Daling van het aantal rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen

Actiris ontving in oktober 2022, 6.758 werkaanbiedingen (WA) rechtstreeks. Dit is een daling is van 12,7% vergeleken met oktober 2021 maar het is nog altijd meer dan twee keer het aantal van oktober 2020. Ook zonder rekening te houden met de werkaanbiedingen van het type “Interim” ligt het aantal lager dan in oktober 2021 (-27,0%) maar blijft het boven deze van oktober 2020 (+44,9%).
Waar we sinds vorig jaar het volume van rechtstreeks door Actiris ontvangen werkaanbiedingen sterk zien stijgen, is er deze maand een duidelijke daling te bemerken. De belangrijkste verklaring hiervoor heeft te maken met de vertraging van de economie veroorzaakt door de energie- en inflatiecrisis.
Wat betreft het totaal aantal ontvangen werkaanbiedingen (waarbij ook de ontvangen werkaanbiedingen van VDAB en Forem en de partnerwebsites behoren) merken we een daling op van 8,9% t.o.v. de vorige maand en een daling van 20,2% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

 

Bron: Actiris, berekeningen view.brussels

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.