NL | FR | LU
Peoplesphere

Stadstol in Brussel: FEBIAC waarschuwt voor fiscale discriminatie.

Een tolheffing voor automobilisten enkel en alleen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is discriminerend, volgens FEBIAC. Daarvoor waarschuwt de Belgische en Luxemburgse automobiel- en tweewielerfederatie, in een reactie op het voorstel van Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Elke Van den Brandt. Die kondigde aan dat ze deze legislatuur een stadstol wil invoeren.

FEBIAC heeft er bedenkingen bij of deze maatregel op juridisch vlak wel overeind zal blijven. Amper dertig procent van het pendelverkeer in onze hoofdstad komt van buiten Brussel en maar liefst zeventig procent woont in het gewest.

“De stadstol zou voor Brusselaars gecompenseerd worden via hun verkeersbelastingen. In dat geval is de tolheffing fiscale discriminatie voor Vlamingen en Walen die in Brussel werken of er willen komen winkelen, want zij zouden bovenop de bestaande verkeersbelastingen die ze betalen in hun gewest, ook nog eens een extra heffing moeten betalen in Brussel. En het is maar de vraag of dit de files zal oplossen, zeker als volwaardige alternatieven voor de auto ontbreken. Een brede, coherente en multimodale mobiliteitsvisie gedragen door alle regeringen is wat ons land dringend nodig heeft”, zegt Luc Bontemps, gedelegeerd bestuurder van FEBIAC.

FEBIAC verwijst naar Oostenrijk dat onlangs gelijk kreeg van het Europees Hof van Justitie voor haar klacht tegen de tol die Duitsland wilde invoeren voor automobilisten uit het buitenland. Het Hof oordeelde dat die in strijd is met het Unierecht.

Slimme kilometerheffing

Voor FEBIAC stopt mobiliteit en de aanpak van de files niet aan de grens met Brussel. Een slimme kilometerheffing die het gebruik van de auto belast in functie van tijd en plaats en niet het bezit ervan, heeft een gunstiger effect. “Betalen per gereden kilometer is logisch en fair voor iedereen, en zou wellicht op meer begrip kunnen rekenen als er eerst volwaardige alternatieven zijn voor pendelaars en als alle andere lasten op de auto zoals de BIV en de verkeersbelasting worden afgeschaft”, aldus Bontemps.

“Betere mobiliteit voor iedereen kan er komen, indien de regio’s volop inzetten op betere infrastructuur en doorstroming, meer overstapparkings en comodaliteit. Denk aan het beter afstemmen van alle vervoersmiddelen op elkaar zoals het openbaar vervoer, de motor en scooter, de fiets, deelprojecten en de auto. Maar ook bedrijven kunnen hun steentje bijdrage viahet promoten van thuiswerk en het mobiliteitsbudget, zodat mensen genoeg keuze hebben om hun verplaatsingen slim en beter in te plannen”, aldus Bontemps.

Volgens eerdere berekeningen die FEBIAC liet uitvoeren, zullen de files tot veertig procent verminderen, als het aantal auto’s in de spits met 5 à 10 procent daalt.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.