NL | FR | LU
Peoplesphere

Steeds minder schoolverlaters zijn werkzoekend. Masters en professionele bachelors hebben de meeste kansen op de arbeidsmarkt.

Uit het schoolverlatersrapport van VDAB blijkt dat 72.776 Vlaamse jongeren de schoolbanken verlieten in 2017. Een jaar later zijn 6.483 van hen op zoek naar werk. Het aantal werkzoekende schoolverlaters daalt van 13% naar 8,9%, wat het economisch herstel na de eurocrisis weerspiegelt.

Uit de cijfers van VDAB blijkt dat in 2017 6.720 schoolverlaters op de arbeidsmarkt kwamen met maximaal een getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs. Hun aandeel stijgt van 7,8% in 2014 naar 9,2% in 2017.
De aanwakkerende economie heeft ook op deze groep een positieve impact. In vergelijking met het vorige rapport daalt het aandeel werkzoekende schoolverlaters van 32% naar 27,6%. Ondanks deze daling, blijft het een hoog percentage.

Leertijd levert goede resultaten op

Slechts 9,3% van de schoolverlaters uit de Leertijd is na een jaar als werkzoekend geregistreerd. De Leertijd zet sterk in op de combinatie van leren en werken; dat is een grote troef. Enkel jongeren die een leerovereenkomst met een bedrijf hebben, kunnen starten in de Leertijd. Hiermee is gegarandeerd dat alle leerlingen naast een dag theoretische opleiding ook vier dagen per week meedraaien op de werkvloer en zo het vak al doende aanleren.

7de jaar BSO en TSO werpen hun vruchten af

Een specialisatiejaar in het BSO en het TSO is een echte must. Het is praktijkgericht en bereidt de leerlingen beter voor op de arbeidsmarkt. Daardoor daalt de kans om een jaar na het verlaten van de schoolbanken werkzoekend te zijn.

1 op 2 kiest voor STEM of ZORG

Respectievelijk 31% en 22% van de schoolverlaters uit het secundair en hoger onderwijs volgde een STEM- of een ZORG-opleiding. Globaal gezien vinden deze vlot aansluiting met de arbeidsmarkt.

Schoolverlaters met een masterdiploma hebben het laagste werkzoekendenaandeel. Slechts 3,3% van hen is na een jaar op zoek naar werk. Bij de schoolverlaters met een professionele bachelor bedraagt het aandeel werkzoekenden 3,7%.

Bron: VDAB

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.