NL | FR | LU
Peoplesphere

Brusselse jeugdwerkloosheid daalt 6 jaar ononderbroken en zakt in mei onder de 20%.

De jongerenwerkloosheid (<25) daalt 72 maanden op rij in Brussel. Daarmee bereikt de jeugdwerkloosheidsgraad 19,9%. Brussel telt 7.636 jonge werkzoekenden in mei 2019, 683 minder dan vorig jaar (-8,2%). Het is van 1990 geleden dat er zo weinig jonge werkzoekenden waren in het Brussels Gewest. Vergeleken met mei 2013 is hun aantal gezakt met 44,6% (-6.135).

In totaal telt het Brussels Gewest 85.596 werkzoekenden, voor een werkloosheidsgraad van 15,3%. Deze 55e opeenvolgende daling van de werkloosheid betekent een verschil van 2.316 personen met 2018 (-2,6%). In vergelijking met mei 2013 gaat het om een afname van 21.427 personen: in relatieve cijfers zijn dat 20% werkzoekenden minder op 6 jaar tijd.

Evolutie van de werkloosheidsgraad

Eind mei 2019 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,3% (14,6% voor de mannen en 16,0% voor de vrouwen). In mei 2018 bedroeg de werkloosheidsgraad 15,7%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de beroepsbevolking, die wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2017 van 2,0% ten opzichte van het jaar daarvoor (+1,3% voor België in het geheel).

Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden

Eind mei 2019 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 85.596 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit betekent een daling van 2.316 personen (-2,6%) op jaarbasis.
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand mei 8.277 personen (6.845 herinschrijvingen en 1.432 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 9.612 personen. Op maandbasis komt dit neer op een daling van het aantal NWWZ met 1.335 personen (-1,5%).

Het Brussels Gewest telt 58.159 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 4.066 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 23.371 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.
In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.

Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 85.596 ingeschreven NWWZ in mei 2019 waren er 12.595 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 14,7% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 7.636 jonge NWWZ, zijn er 1.936 gebruikers van het OCMW, hetzij 25,4%.
We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met -3,8%. We stellen ook een daling vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (-98 personen, -2,4%). Het aantal andere NWWZ steeg op jaarbasis met 0,3%.

Er zijn 7.636 werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Op maandbasis stellen we een daling vast van het aantal jonge NWWZ met 428 eenheden (-5,3%). Op jaarbasis noteren we een daling van de jongerenwerkloosheid (met 683 NWWZ, ofwel -8,2%) in vergelijking met mei 2018. De jeugdwerkloosheidsgraad is van 21,7% in mei 2018 gedaald tot 19,9% in mei 2019, wat dus een daling betekent van 1,8 punten ten opzichte van vorig jaar.

Evolutie van de werkaanbiedingen

In de loop van de maand mei 2019 heeft Actiris in totaal 28.387 werkaanbiedingen ontvangen. Het gaat hier om het globale aantal werkaanbiedingen waaronder, behalve de rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen door Actiris, de werkaanbiedingen ontvangen via de Forem en de VDAB in het kader van de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden en ook de werkaanbiedingen ontvangen via intermediaire partnersites. Het aantal werkaanbiedingen voor betrekkingen in het Brussels Gewest bedraagt 8.092.

In mei 2019 kwamen 2.993 werkaanbiedingen rechtstreeks bij Actiris binnen. Dat is een daling van 168 eenheden ten opzichte van de aanbiedingen die vorig jaar voor dezelfde maand werden ontvangen. We tellen 1.257 ingevulde werkaanbiedingen in de loop van de maand, wat overeenkomt met een daling van 426 eenheden ten opzichte van vorig jaar. Tot slot, in mei 2019 heeft Actiris 735 werkaanbiedingen ‘Select Actiris’ behandeld (dit wil zeggen gratis in voorselectie en in vooraanwerving toevertrouwd aan Actiris), ofwel een daling van 9,8% ten opzichte van vorig jaar.

Bron: Actiris

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.