NL | FR | LU
Peoplesphere

Stijging aantal coronabesmettingen heeft opnieuw gevolgen voor de Brusselse arbeidsmarkt.

Sinds april ontvangt Actiris iedere maand systematisch minder vacatures. Deze daling verminderde echter gestaag: – 44,3% in april, -18,8% in mei, -17,1% in juni, -5,5% in juli en -2,5% in augustus. De maand september breekt met deze trend en vertoont opnieuw een sterkere daling in het aantal vacatures. Tijdens de maand september 2020 ontving Actiris namelijk 8,6% minder vacatures. We merken een duidelijk verschil tussen het begin en het einde van de maand. De eerste twee weken van september steeg het aantal vacatures nog met 4,8%, waarna het in de tweede helft zakte met 21,8%. Deze trendbreuk is waarschijnlijk grotendeels te wijten aan de in september geconstateerde achteruitgang van de epidemie.

De algemene Brusselse werkloosheid steeg intussen met 2,9%. Vandaag telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 91.885 werkzoekenden en een werkloosheidsgraad van 16,1%. Dit betekent een stijging van 2.579 personen vergeleken met de maand september in 2019, en een maandelijkse stijging van 958 personen (+1,1%). Jongeren blijven het meest getroffen: in deze groep zien we een stijging van 12,8% in de maand september. In totaal zijn 10.450 jongeren ingeschreven als werkzoekende in Brussel, ofwel 1.188 meer dan een jaar geleden.

Het aantal ontvangen werkaanbiedingen ligt 8,6% lager dan vorig jaar

Actiris ontving in september 2020 3.244 werkaanbiedingen. Hoewel dit een daling is van 8,6% vergeleken met september 2019, merken we op dat ten opzichte van de maand april het aantal werkaanbiedingen met 93,4% is gestegen. Onderstaande grafiek illustreert de evolutie van het aantal ontvangen werkaanbiedingen sinds de gezondheidscrisis. Terwijl een daling van het aantal werkaanbiedingen met 44,3% werd waargenomen in april, daalde het aantal slechts met 8,6% in september.

Wat betreft het totaal aantal ontvangen werkaanbiedingen (waarbij ook de ontvangen WA van VDAB en Forem en de partnerwebsites behoren) merken we een stijging op van 19,0% t.o.v. de vorige maand en een vergelijkbaar aantal ten opzichte van vorig jaar (+0,1%).

Stijging werkloosheid Brusselse jongeren

Eind september telt het Brussels Gewest 91.885 werkzoekenden en heeft een werkloosheidsgraad van 16,1%. Dit betekent een stijging van 2.579 personen (+2,9%) op jaarbasis. Op maandbasis noteren we een stijging van 958 personen (+1,1%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 28,3%. Brussel telt 10.450 jonge werkzoekenden in september 2020, 1.188 personen meer dan een jaar geleden (+12,8%).

Dat de instroom in de klassieke werkloosheid voorlopig niet sterk stijgt wordt verklaard door het feit dat het effect van de Covid-19-crisis momenteel voornamelijk wordt geregistreerd in termen van tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrechten. Vele werkgevers doen een beroep op tijdelijke werkloosheid, omdat hun activiteiten stilgevallen zijn na de dringende maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Op het hoogtepunt van de gezondheidscrisis, oftewel in april, waren er ongeveer 1.140.000 tijdelijk werklozen in België, waaronder ongeveer 93.000 Brusselaars (ongeveer 27% van de Brusselse werknemers). Wat het overbruggingsrecht betreft, hebben in april ook ongeveer 405.000 zelfstandigen een overbruggingsrecht ontvangen, waaronder 50.500 Brusselaars (oftewel 57% van de zelfstandigen in Brussel).
Dit heeft als gevolg dat de klassieke werkloosheidscijfers voorlopig minder sterk variëren. Bij tijdelijke werkloosheid kunnen ondernemingen massale ontslagen vermijden. Om recht te hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering hoeven werkzoekenden niet ingeschreven zijn bij de openbare tewerkstellingsdiensten.

De werkloosheidsgraad

Eind september 2020 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 16,1% (15,6% voor de mannen en 16,8% voor de vrouwen). In september 2019 bedroeg de werkloosheidsgraad 15,9%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2019 van 1,3% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Kenmerken en evolutie van de niet-werkende werkzoekenden

Eind september 2020 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 91.885 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit betekent een stijging van 2.579 personen (+2,9%) op jaarbasis.
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand september 12.866 personen (9.211 herinschrijvingen en 3.655 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 11.908 personen. Op maandbasis komt dit neer op een stijging van het aantal NWWZ met 958 personen (+1,1%).

Het Brussels Gewest telt 59.928 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 7.084 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 24.873 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.
In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.
Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 91.885 ingeschreven NWWZ in september 2020 waren er 10.460 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 11,4% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 10.450 jonge NWWZ, zijn er 2.044 gebruikers van het OCMW, hetzij 19,6%.
We stellen een stijging vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met +3,7%. We stellen ook een stijging vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (+1.382 personen, +24,2%). Het aantal andere NWWZ daalde daarentegen op jaarbasis met 3,6%.

Bron: Actiris, view.brussels

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.