NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘People Management’

Editoriaal – Negatieve feedback: een delicate, bevrijdende en noodzakelijke managementhandeling.

Boomers denken dat de nieuwe generaties het geduld noch de nederigheid hebben om om te gaan met hun eerste tegenslagen op de werkvloer. Millenials en vertegenwoordigers van Gen Z zijn uiterst gevoelig voor de noodzaak om hun integriteit te respecteren. Als gevolg daarvan is het erg ingewikkeld geworden om negatieve feedback te delen wanneer de prestaties of de kwaliteit op het werk niet aan de verwachtingen voldoen. Weer een generatieconflict?
Nee, niet echt. Wat we hier kunnen analyseren is de evolutie van onze managementpraktijken. Lezen

Editoriaal – Leven en werken met weinig. Is soberheid de oplossing om onze werknemers te helpen om te gaan met onzekerheid?

Goedkoop werkt. Het is winstgevend. We hebben voorbeelden van bedrijven en groepen (vaak familiebedrijven) die van een strikte controle van de uitgaven een basisprincipe van het management hebben gemaakt. In deze organisaties leren teams beslissingen te nemen op basis van de beschikbare middelen, niet blind te geloven in theoretische modellen die uiteindelijk geen resultaten garanderen en alleen risico’s te nemen als ze berekend zijn. Is soberheid, in een snel veranderende wereld waar de concurrentie op alle fronten hevig is, een belemmering voor ontwikkeling of een reddende strategische keuze? En hoe werkt het om onze collega’s te motiveren? Lezen

Editoriaal – Is een vreedzaam bedrijf mogelijk in een maatschappij vol conflicten?

We zijn in oorlog. We zijn nu al een aantal jaren in oorlog met religieuze extremen, met wereldwijde pandemieën, met de vernietiging van natuurlijke hulpbronnen (de lijst is niet uitputtend)… We zijn ook in oorlog met elkaar door te wijzen op de redenen waarom we het oneens zijn over onze waarden, onze verplichtingen en ons gedrag. Conflicten zijn overal om ons heen… Dat is het onderwerp van onze wekelijkse vraag: kan het bedrijf zich voorstellen een oase van vrede te zijn in deze maatschappelijke omgeving die mensen tegen elkaar opzet, die sociale klassen uitnodigt elkaar te haten, die zelfs generaties ertoe aanzet elkaar de schuld te geven van de vernietiging van onze planeet… Een nieuwe mission impossible, nog eentje? Lezen

Editoriaal – Gevaar voor ons welzijn door de vervaging van ons privé- en beroepsleven?

Er zijn nog steeds enkele gevallen van verzet… Sommigen van ons proberen een duidelijke scheiding tussen werk en privéleven aan te houden. Maar in ons streven naar flexibiliteit worden de plaatsen waar we gaan werken en de tijden waarop we aan het werk zijn steeds talrijker. De grenzen tussen privé en werk verdwijnen.
Thuiswerken is normaal. En persoonlijke zaken afhandelen op kantoor is gemeengoed geworden. Maar dit geldt niet voor iedereen, wat misschien verklaart waarom sommige mensen zich nog steeds willen verzetten tegen de realiteit van toenemende verwarring tussen ons werk en ons privéleven. Hoe zit het met jou? Ben jij voor of tegen sferen die zich vermengen zonder het welzijn van onze collega’s in gevaar te brengen? Hier zijn wat elementen om over na te denken, zodat we samen verder kunnen denken. Lezen

3 top tips om managers te helpen hun teams tijdens de zomervakantie effectief te organiseren en in te plannen.

Voor veel werkgevers is het een behoorlijke uitdaging om hun medewerkers gedurende de zomermaanden gemotiveerd en betrokken te houden. Bedrijven moeten zich op deze vakantieperiode voorbereiden om doorlopende productiviteit te waarborgen en tegelijkertijd de noodzaak te elimineren om met medewerkers in contact te blijven terwijl ze zelf weg zijn. De deskundigen bij Hogan Assessments hebben de belangrijkste gebieden bepaald die bijdragen aan een succesvolle vakantieplanning en bieden professioneel advies over de beste manier waarop u hiervoor strategieën kunt implementeren. Lezen

Tijd voor een welgemeende blijk van appreciatie op 20 april!

Op donderdag 20 april vieren we de Dag van de Medewerker, een traditie die jaren geleden begon als ‘Secretaressendag’. Op deze dag tonen bedrijfsleiders hun appreciatie voor management assistants, receptionisten en administratief medewerkers. Leidinggevenden hoeven zich echter niet te beperken tot deze ene groep werknemers, of die ene dag in het jaar. Waardering krijgen voor je werk is immers élke dag belangrijk, en dit voor alle werknemers in de organisatie. Staffing specialist Walters People licht toe én deelt enkele nuttige tips om je appreciatie te uiten. Lezen

1 op 3 Belgische werknemers heeft geen evaluatiegesprek op het werk.

Voor het afsluiten van het jaar stilstaan bij hoe je het doet op de werkvloer, is voor veel mensen een jaarlijkse gewoonte. Hoewel de meesten evaluatiegesprekken noodzakelijk vinden om ook feedback naar de werkgever toe te delen, zeggen 2 op de 3 werknemers dat er zelden iets gedaan wordt met deze feedback, zo blijkt uit onderzoek van rekruteringsspecialist Robert Half. 1 op 4 vindt ook dat zijn/haar manager dergelijke gesprekken verkeerd aanpakt. Lezen

Hoe bedrijven met ‘het nieuwe normaal’ het oude kunnen vervangen: drie concrete voorbeelden.

Landschapsbureaus, fysieke producten en starre leidinggevenden lopen op hun laatste benen. Het zijn oude (lees: pre-corona) werkgewoontes en -routines die tijdens en na deze pandemie niet langer opportuun of te verantwoorden zijn. Enkele digitale en crisisbestendige maatregelen die het welzijn van werknemers en de financiële gezondheid en continuïteit van bedrijven vooropstellen, staan voor een doorbraak. Lezen

Bijna de helft van de Belgische managers is niet graag baas.

Een indrukwekkende 46% onder de Belgische managers geeft aan dat ze eigenlijk niet graag baas/bazin zijn. Ook bleek dat maar liefst 40% nooit een managementopleiding gekregen heeft. 4 op de 10 van de Belgische managers kregen nooit een opleiding. Dat kwam aan het licht via een enquête van StepStone, afgenomen bij 4422 werknemers en 1307 managers. Lezen

Beleggers vinden huidig directiemanagement onvoldoende geschikt voor de toekomst.

Meer dan twee derde (67 %) van de beleggers wereldwijd vindt dat het hedendaags leiderschap ongeschikt is om het bedrijfsleven de toekomst in te loodsen. Volgens hen beschikt een zeer beperkt deel van leidinggevenden (15 %) over de vaardigheden en eigenschappen die hiervoor nodig zijn. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.