NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘salaris’

De bruto maandsalarissen zijn op vijf jaar toegenomen met meer dan 20% voor wie werkt in Vlaanderen of Brussel.

Doorsnee salaris gestegen naar 3.390 euro bruto per maand voor wie voltijds werkt in privésector in Vlaanderen… Het doorsnee loon steeg het laatste jaar het meest in West- en Oost-Vlaanderen. Op basis van de effectieve salarisgegevens van meer dan 400.000 voltijdswerkende Belgen kan SD Worx, de grootste loonberekenaar in België, een nauwkeurig beeld geven van het ‘doorsnee salaris’ van wie werkt in Vlaanderen of Brussel. Sinds eind januari bedraagt het bruto mediaanbedrag bij Vlaamse werkgevers bijna 3.390 euro per maand voor een voltijdse tewerkstelling1 in de privésector. Lezen

Extralegale voordelen blijven belangrijke troef bij rekrutering.

Het basisloon van werknemers wordt doorgaans aangevuld met een waaier aan extralegale voordelen. Deze vormen van alternatieve verloning zijn bijzonder aantrekkelijk voor de werkgever. Zij bieden graag een gevarieerd pakket extralegale voordelen aan de soms moeilijk te vinden kandidaten die zich aanbieden. Group S bundelt nieuwigheden en de meest courante extralegale voordelen in de nieuwste editie van het naslagwerk ‘Alternatieve verloning – hoe het loon van uw werknemers optimaliseren?’ Lezen

Loonkostspanning tussen Belgische bedrijven: grootste betalers betalen 4,4 keer meer per gepresteerd uur.

Er bestaat een groot verschil in loonkosten tussen bedrijven in België. Dat blijkt uit nieuw onderzoek bij 22.389 bedrijven door Securex en HR-analysebureau Starfish Consultancy. Bedrijven aan de top van de loonkostschaal kampen met een loonkost per effectief gepresteerd uur die 4,4 keer hoger ligt dan die van bedrijven onderaan deze schaal. Zo kost een effectief gepresteerd uur bij de 10% bedrijven met de hoogste loonkost gemiddeld 46,80 euro tegenover 10,60 euro bij de 10% laagste. Lezen

Met 23% deeltijds werkenden – meest bij min 25-jarigen en 50-plussers – situeert België zich nog steeds in de top 5 van Europese landen.

Deeltijds werk piekt bij de -25-jarigen en bij de 50-plussers. Bij vrouwen primeert deeltijds werk voor alle leeftijden, met uitzondering van de leeftijd 24-30 jaar, dan zijn er het meest vrouwen voltijds actief. Het mediaanloon varieert weinig naargelang de leeftijd: zeker vanaf 35 jaar blijft het mediaanloon hangen rond een plafond van €1.500 voor vrouwen en €2.500 voor mannen. Lezen

Terug naar een gematigde loonindexatie: 500.000 bedienden zien hun loon op 1 januari met 1,48 % stijgen.

De ruim 500.000 bedienden van ons land zullen op 1 januari 2024 hun loon met 1,48% zien stijgen, berekende hr-dienstenverlener Acerta op basis van de afgevlakte gezondheidsindex die Statbel vandaag publiceerde. De indexstijging valt wat terug na twee piekjaren met hoge inflatie en bijhorende automatische loonindexering. Ook in heel wat andere sectoren is de loonindexering minder sterk dan de voorbije twee jaar. Lezen

De naam ‘Ticket Restaurant’ verdwijnt – ​Belgische tak van Edenred kiest als eerste ter wereld voor nieuwe en duidelijkere naam.

De Belgische tak van de internationale dienstengroep Edenred zorgt voor een wereldwijde primeur. Vanaf december verdwijnt in ons land de naam ‘Ticket Restaurant’, de maaltijdcheque van Edenred. Maaltijdcheques worden zo ‘Edenred Maaltijd’, de cadeaucheques worden ‘Edenred Geschenk’. Lezen

De war for talent toont geen tekenen van afname: salaris meest doorslaggevende factor bij accepteren van job.

De arbeidsmarkt blijft zich sterk herstellen, maar de zoektocht naar talent wordt bemoeilijkt door de recordlaagte van de werkloosheidscijfers. Bedrijven maken zich begrijpelijkerwijs zorgen over het behouden en aantrekken van personeel. Dat blijkt uit onderzoek in het kader van de nieuwste Salarisgids van rekruteringsspecialist Robert Half. Zo maakt meer dan 8 op 10 werkgevers zich zorgen over zowel het aantrekken als het behouden van gekwalificeerd talent. Dit staat of valt grotendeels met de verloning. Lezen

Invoering van de koopkrachtpremie: slechts 0,39% van de bedrijven heeft momenteel toegezegd om hun werknemers zo’n premie toe te kennen.

In totaal kan 1 op de 172 werknemers alvast een extraatje verwachten onder de vorm van een koopkrachtpremie. Dat blijkt uit de allereerste cijfers over de populariteit van de koopkrachtpremie, die hr-dienstenbedrijf Acerta verzamelde bij 510.000 werknemers die in de loop van 2023 in dienst waren bij zo’n 32.000 bedrijven. Bedrijven hebben nog tot 31 december om de premie aan hun werknemers uit te reiken. Lezen

Gemiddeld verdiende een werknemer die in 2021 voltijds werkte 3.886 euro bruto per maand.

Dat blijkt uit de nieuwe resultaten van Statbel, het Belgische statistiekbureau, op basis van een loonenquête bij meer dan 125.000 werknemers. Het mediaanloon bedraagt 3.507 euro bruto per maand, hetgeen betekent dat 50% van de werknemers minder dan 3.507 euro verdient, terwijl de andere helft een hoger loon ontvangt. Als we dieper ingaan op de loonspreiding, stellen we vast dat 10% van de werknemers minder dan 2.303 euro bruto per maand verdient, terwijl de 10% best verdienenden meer dan 5.922 euro ontvangen. Lezen

Belgische werkgevers plannen salarisverhoging van 4,9% voor 2024.

Werkgevers in België zijn van plan de salarissen met 4,9% te verhogen in 2024 om personeel aan te trekken en te behouden te midden van de hoge inflatie en een uitdagende arbeidsmarkt. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van WTW, een wereldwijd adviesbureau. In België deden 548 bedrijven mee aan het salarisonderzoek. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.