NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘sociale verkiezingen’

Weinig interesse in de sociale verkiezingen bij werknemers? Stijgend aantal vragen rond te hoge werkdruk aan syndicale delegatie.

De positie van de vakbond in de bedrijven blijft ijzersterk. Een kleine meerderheid (55%) van de werknemers voelt zich zelfs sterk betrokken bij de vakbond in het bedrijf. Bijna op alle aspecten ging de perceptie van de vakbond erop vooruit. Het wederzijds respect tussen vakbond en management is volgens de werknemers licht toegenomen (72 % vs. 68%). Dat blijkt uit de vierjaarlijkse studie van hr-dienstverlener Randstad naar de participatiemogelijkheden van werknemers op de werkvloer naar aanleiding van de sociale verkiezingen. Lezen

In bijna 1 op de 3 bedrijven geen sociale verkiezingen in mei.

Ten laatste op dag X+35, een belangrijke dag in de procedure voor de sociale verkiezingen, moeten de vakbonden kandidaten voordragen voor de sociale verkiezingen. In bijna 1 op de 3 bedrijven werden geen kandidaten gevonden voor de sociale verkiezingen of een aantal personen kleiner dan het aantal te verkiezen mandaten en van slechts één bepaalde vakbond. Dat betekent dat de procedure in die bedrijven wordt stopgezet. 30,3 procent van de bedrijven die sociale verkiezingen zullen organiseren, zullen dit doen onder de vorm van e-voting. Lezen

Meer dan een op drie werkgevers organiseert sociale verkiezingen op 16 mei 2024.

2024 wordt een druk verkiezingsjaar. Zo gaan ook 7.000 ondernemingen verkiezingen houden om hun 11.000 overlegorganen te vernieuwen. Uit de analyse van SD Worx van 1.600 bedrijven, die zich door SD Worx laten begeleiden bij de sociale verkiezingen van 2024, blijkt dat driekwart van de werkgevers de sociale verkiezingen organiseren in de eerste week van mei, met een piek op 16 mei. Lezen

Aantal collectieve ontslagen piekt, net voor sociale verkiezingen. Uitbreiding van referentieperiode naar 120 dagen zou aantal werkgevers en werknemers in collectief ontslag verdubbelen.

Het voorstel van Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) wil onder meer de referentieperiode voor een collectief ontslag verdubbelen van 60 naar 120 dagen. SD Worx, die één op drie collectieve ontslagen begeleidde in 2022-2023, berekende de impact aan de hand van een re&eum l;le steekproef van ontslagen medewerkers in 2023. Het aantal werkgevers dat onder een collectief ontslag valt, zou verdubbelen, net als het aantal betrokken werknemers. In vergelijking met vorig jaar (januari-september) is het aantal effectieve aankondigingen reeds gestegen met 55%, nl. van 40 naar 62 werkgevers. Dat is ongebruikelijk in een jaar voor de sociale verkiezingen van mei 2024. Lezen

Terug naar school – 7 topics die HR-professionals in hun agenda moeten zetten.

Nu de zomervakantie zo goed als achter de rug is, is het voor de HR-professional van belang om de focus te verleggen naar de arbeidsrechtelijke topics die tijdens het laatste deel van dit kalenderjaar en de start van het volgende op de agenda moeten staan. In dit artikel werpen we een blik op een aantal cruciale verplichtingen en aandachtspunten in dit verband. Lezen

Sociale verkiezingen 2024: enkele nieuwigheden.

In 2024 worden er opnieuw sociale verkiezingen georganiseerd voor de oprichting en de vernieuwing van de ondernemingsraden (OR) en de comités voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en de verkiezing van de personeelsvertegenwoordiging in die organen. De regels betreffende de sociale verkiezingen worden elke 4 jaar uiteengezet door de wetgever. Voor de komende verkiezingen van 2024 werden deze vastgelegd in het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, dat op donderdag 1 juni 2023 door de Kamer werd goedgekeurd. Lezen

Sociale verkiezingen starten binnen exact 1 jaar: minstens één op vijf werkgevers kiest nu al voor elektronisch stemmen.

Exact 1 jaar voor datum stelt HR-dienstverlener SD Worx vast dat minstens een op vijf werkgevers e-voting willen aanbieden bij de sociale verkiezingen van volgende jaar. Tussen 13 en 26 mei 2024 kiezen werknemers van bedrijven vanaf 50 werknemers nieuwe afgevaardigden in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Bij bedrijven met meer dan 100 werknemers worden ook de leden voor de Ondernemingsraad (OR) verkozen, en dit per technische bedrijfseenheid. Werkgevers bereiden zich volop voor. Lezen

Meer dan 2,5 miljoen Belgen kunnen volgend jaar stemmen voor sociale verkiezingen.

In mei volgend jaar staan er in ons land niet alleen Europese, federale en regionale verkiezingen op het programma, ook in de bedrijven met meer dan 50 werknemers wordt er over exact een jaar gestemd. Maar liefst 2,5 miljoen werknemers kunnen dan tijdens de vierjaarlijkse sociale verkiezingen kiezen voor een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en 2,3 miljoen voor een Ondernemingsraad (OR). Lezen

Het ACV wint sociale verkiezingen.

Vandaag maakte de FOD WASO de resultaten van de sociale verkiezingen bekend. Helemaal definitief zijn deze cijfers nog niet want sommige verkiezingen moeten nog doorgaan en een deel resultaten moeten nog verwerkt worden. De contouren zijn wel duidelijk. Het ACV haalt maar liefst 57,50% van de zetels in de comités PB en 55,71% van de zetels in de ondernemingsraden! Lezen

Covid-19 zorgt nog niet voor definitieve doorbraak van e-voting: alleen één op zes kan de komende twee weken elektronisch stemmen voor sociale verkiezingen.

De komende twee weken, vanaf maandag 16 november, vinden de sociale verkiezingen plaats die oorspronkelijk in mei voorzien waren. Uit de finale cijfers van SD Worx blijkt dat bijna één op zes werknemers (15%) via e-voting zal mogen stemmen. SD Worx schat dat één op drie werknemers via brief zal kunnen stemmen. Meer dan de helft (55%) kreeg een uitnodiging om zich naar het stemhokje te begeven. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.