NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘tijdelijke werkloosheid’

Afwezigheidsbarometer toont daling van verzuim door minder gebruik van loopbaanonderbrekingsystemen.

De tijd die naar ziekteverlof, tijdelijke werkloosheid, loopbaanonderbreking en vakantie ging tijdens de werkuren, lag in 2023 lager dan de voorbije jaren. Gemiddeld waren werknemers meer dan 83% van de tijd aan de slag voor hun werkgever. Voor een voltijdse werknemer zijn dat zo’n 208 dagen per jaar. Ziekteverzuim blijft wel de voornaamste reden voor afwezigheden op de werkvloer. Dat blijkt uit de afwezigheidsbarometer van hr-expert Acerta Consult, die de werkelijke gegevens van zo’n 390.000 werknemers in dienst bij 30.000 bedrijven uit de private sector verzamelt. Lezen

Een op de tien werkgevers gebruiken tijdelijke werkloosheid om economische redenen als buffer van flexibiliteit.

SD Worx waarschuwt voor een stijging van de tijdelijke werkloosheid om economische redenen bij bedienden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het grootste paritaire comité met ongeveer 500.000 bedienden (PC 200), maar ook in de maakindustrie. Normaal zijn het vooral sectoren met arbeiders, die tijdelijke werkloosheid inroepen als er onvoldoende werk is. Een recordaantal van een op vijf arbeiders was tijdelijk werkloos in 2023. Lezen

Meer tijdelijk werklozen in ons land sinds de zomer: een belangrijk vangnet dat kan worden aangesproken wanneer de arbeidsmarkt krap is.

Tijdens de zomermaanden zat in Vlaanderen 1 op de 200 werknemers minstens één dag tijdelijk werkloos thuis, in Wallonië ging het zelfs om bijna 1 op de 100. En ook in oktober waren er een kwart meer tijdelijk werklozen dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in de bouw, de logistiek en de voeding zijn de stijgingen fors. Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta, dat de gegevens van een vaste set van 260.000 werknemers actief bij 40.000 privébedrijven analyseerde. Lezen

Energiecrisis zorgt niet voor golf aan tijdelijk werklozen.

Tijdelijke werkloosheid is momenteel op laagste peil in 3 jaar. In 2022 werd 1,1% van de werkbare uren in het Belgische bedrijfsleven niet gepresteerd omdat werknemers tijdelijk werkloos thuis zaten. Daarmee zitten we bijna opnieuw op het niveau van tijdelijke werkloosheid van vóór de coronacrisis. Iets meer dan 1 op de 10 Belgen (11,7%) kreeg in 2022 wel nog te maken met tijdelijke werkloosheid. Lezen

Bedrijven die minstens 60 dagen tijdelijke werkloosheid inroepen, zien dubbel zoveel werknemers vertrekken.

Bij de ondernemingen die de afgelopen twee jaar minstens 60 dagen tijdelijke werkloosheid hebben ingeroepen, zijn dubbel zoveel werknemers vertrokken als bij bedrijven die geen beroep hebben gedaan op tijdelijke werkloosheid. Toch heeft het Belgische systeem van tijdelijke werkloosheid ook een positief effect op het personeelsverloop. Lezen

De kostenstijging voor de ondernemingen zet de economische activiteit steeds meer onder druk: tijdelijke werkloosheid zou de schok op de arbeidsmarkt deels opvangen.

De forse kostenstijging voor de ondernemingen doet de economische bedrijvigheid afnemen, omdat veel ondernemingen zich genoodzaakt zien hun productie terug te schroeven nu hun winstgevendheid onder druk staat. Het negatieve effect op de groei zou al in september zichtbaar zijn en in het laatste kwartaal van 2022 intensifiëren, waarna een herstel zou volgen in de loop van 2023. Dit blijkt uit een nieuwe enquête van de NBB in samenwerking met diverse federaties die de ondernemingen en zelfstandigen vertegenwoordigen, en lijkt dus te bevestigen dat de Belgische economie afstevent op een korte recessie van beperkte omvang, al is de onzekerheid heel groot. Lezen

Opeenvolgende crisissen zetten voortbestaan van 4 op 10 voedingsbedrijven op de helling.

Bij 2 op 3 Belgische voedingsbedrijven gingen de voorbije maanden de financiële knipperlichten aan en 4 op 10 dreigt zelfs kopje onder te gaan bij een nieuwe economische klap. Dit zijn de zorgwekkende besluiten uit een studie naar de schokbestendigheid die sectorfederatie Fevia door Graydon liet uitvoeren. Fevia CEO Bart Buysse roept beleidsmakers en ketenpartners dan ook op om nu te handelen naar de ernst van de situatie. Lezen

Stijging van het aantal gewerkte dagen in België dankzij een daling van het kort ziekteverzuim en tijdelijke werkloosheid.

Het percentage gewerkte dagen stijgt in België. 2022 is het eerste jaar sinds 2020 waarin bedrijven bijna zonder overheidsbeperkingen kunnen werken (afgezien van de sectoren waar het CST om gezondheidsredenen werd opgelegd). SD Worx stelt een stijging van het percentage gewerkte dagen vast in de eerste vier maanden van dit jaar. Dat percentage kent hetzelfde niveau als het percentage gewerkte dagen in 2019, dankzij een daling van zowel tijdelijke werkloosheid als kortdurend ziekteverzuim in de afgelopen maanden. Lezen

Daling van tijdelijke werkloosheid door corona in België maar bedrijven kunnen overmacht door oorlog inroepen tot eind juni.

In februari daalt de tijdelijke werkloosheid omwille van corona opnieuw. Hoewel de druk van de pandemie afneemt, ontstaat mogelijk een nieuwe druk op werkgevers door het conflict in Rusland en Oekraïne. In dat geval kunnen zij beroep doen op tijdelijke werkloosheid door overmacht. SD Worx stelt vast dat tijdelijke werkloosheid wegens Corona tussen december 2021 en januari 2022 met bijna 50% toenam; in februari daalt het opnieuw met bijna 20%. Lezen

Verlenging tijdelijke werkloosheid helpt getroffen bedrijven.

De regering besliste op 15 maart dat er in de periode van 1 april 2022 tot 30 juni 2022 een stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de oorlog in Oekraïne zal worden ingevoerd, met dezelfde modaliteiten als de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge COVID-19 die afloopt op 31 maart 2022. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.