NL | FR | LU
Peoplesphere

Terugkeer naar de werkvloer : 1 op 3 werknemers niet gemotiveerd en 1 op 4 wil een andere baas

De terugkeer naar de werkvloer na corona brengt nieuwe uitdagingen met zich mee: de baas is nog niet klaar voor het hybride werken, hij kan de controle nog niet loslaten. En door 1 terugkeerdag op het werk zal de motivatie niet per se toenemen. Dr. Hermina Van Coillie en marktonderzoeksbureau iVOX peilden naar de motivatie op het werk van medewerkers en leidinggevenden.

De stapsgewijze terugkeer naar de werkvloer is ingezet met een mix van thuis-en kantoorwerk als nieuwe normaal, maar eenvoudig zal het niet zijn, want leidinggeven vanop afstand is niet evident en 1 terugkeerdag zal het probleem niet oplossen. Waarom niet? De oorzaak light heel wat dieper.

 • Hoe motiveer je een team dat er niet is?
 • Hoe motiveer je je medewerkers zonder ze te controleren?
 • Welke uitdagingen brengt dat met zich mee?
 • En hoe gemotiveerd zijn medewerkers en bazen?

De opvallendste resultaten uit het onderzoek op een rijtje:

 • 3 op de 10 werknemers is niet gemotiveerd
 • Meer dan de helft is op de foute manier gemotiveerd. Dit betekent dat ze enkel werken vanuit externe dwang (voor hun loon, om aan de verwachtingen van anderen te voldoen) of uit interne dwang (vanuit een schuldgevoel, schaamte of angst om hun job te verliezen)
 • 1 op 3 voelt zich leeggezogen
 • 1 op 3 geeft aan veel taken te moeten doen waarvoor ze zich niet gemotiveerd voelen
 • Een vierde van de werknemers heeft elke dag moeite om zichzelf te motiveren voor hun job
 • Slechts 45% vindt dat zijn baas echt goed weet hoe hij hen kan motiveren
 • 3 op de 10 werknemers geven aan dat ze te weinig zelf mogen beslissen in hun job. Zo’n 22% noemt zijn baas zelfs autoritair
 • 18% zegt eigenlijk een beetje schrik te hebben van zijn baas. Niet verbazingwekkend dan dat 28% zijn baas niet echt durft tegen te spreken

Conclusie : de bazen controleren nog teveel en zijn nog niet helemaal klaar voor het hybride werken. Een andere manier van motiveren kan hierbij helpen: Maar liefst 29% van de werknemers zegt dat hij beter zou presteren mocht zijn baas anders met hem omgaan.

Hoe moet ik mijn medewerkers motiveren?

Hoewel 81% van de leidinggevenden zichzelf een goede baas noemt, geeft een vijfde aan niet goed te weten hoe ze hun werknemers moeten motiveren. Maar anderen motiveren is niet evident als je zelf niet gemotiveerd bent. De helft van de bazen heeft te veel stress, en3 op de 10 is zelf niet gemotiveerd ! Zo’n 56% van hen staat open voor tips hieromtrent. Nog enkele verrassende vaststellingen:

 • 1 op 3 werknemers vindt dat ze vaak ronduit onzinnige dingen moeten doen op het werk
 • Vrouwelijke bazen kunnen volgens hun werknemers beter motiveren dan mannen (52% vs 39%)
 • Er is te weinig vertrouwen op de werkvloer : 20% van de leidinggevenden vertrouwt zijn medewerkers niet en omgekeerd vertrouwt 23% van de medewerkers zijn baas niet
 • Een derde vindt bovendien dat hun baas niet echt luistert naar hen
 • Eén op 4 zou liefst een andere baas willen.

De leidinggevenden zijn op zoek naar tips om te motiveren

Weinig motivatie, niet kunnen loslaten en een gebrek aan vertrouwen vormen samen de grootste hinderpalen. Met het hybride werken dat er voor iedereen aankomt, is het belangrijk dat leidinggevenden een mooi evenwicht zoeken tussen opvolging enerzijds en loslaten anderzijds.

Motiveren zonder controleren wordt dus belangrijker dan ooit, zelfs al mogen werknemers sinds 9 juni weer 1 dag per week naar kantoor.

Heel wat leidinggevenden geven toe dat :

 • hun medewerkers beter zouden presteren als ze anders met hen zouden omgaan (19%),
 • ze extra hulp om te motiveren zouden kunnen gebruiken (56%),
 • het moeilijk is om hun medewerkers los te laten (39%),
 • dit alles gaat gepaard met veel stress (48%).

Controleren versus loslaten

Meer dan 4 op 5 leidinggevenden zeggen niet autoritair te zijn. Maar langs de andere kant zegt 4 op de 10 dat ze niet goed kunnen loslaten. Deze mix is niet evident in deze covid-periode, want ze sturen een team aan dat ‘er niet is. Loslaten is de enige manier, en controleren wordt heel moeilijk.

Dit terwijl heel wat leidinggevenden er nog steeds van overtuigd zijn dat controle de beste manier is om mensen te motiveren. En één van de redenen hiervoor is dat ze hun medewerkers niet vertrouwen. Als je je medewerkers niet kan vertrouwen (20% van de leidinggevenden), is het logisch dat je ze ook niet kan loslaten, en dan blijf je controleren.

Kortom, de ‘baas’ is nog niet helemaal klaar voor het hybride werken. Motiveren door controleren zit er nog steeds ingebakken. En de medewerkers voelen dit, want 1 op 5 Vlaamse werknemers heeft het gevoel dat zijn baas hem, ook nu nog, te veel controleert. 22% voelt zich zelfs vaak onder druk gezet door zijn baas.

Dr. Hermina Van Coillie vat samen: “Mijn advies is niet om zomaar alle controle te lossen, maar om te werken op het vertrouwen. Van zodra je je medewerkers vertrouwt, en zij jou, is controle volledig overbodig. En dan is het helemaal niet moeilijk meer om leiding te geven vanop afstand”

 

Bron : Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX tussen 26 april 2021 en 28 april 2021 bij 1000 werkende Vlamingen representatief op taal en geslacht. De maximale foutenmarge bij 1000 werkende Vlamingen bedraagt 3,02%.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.