NL | FR | LU
Peoplesphere

De trend van Total Workforce Management kan op arbeidsrechterlijk vlak voor problemen zorgen.

Een HR-beleid op maat van een medewerker die niet op de pay-roll staat brengt met zich mee dat bedrijven meer en meer nadenken om ook hun personeelsbeleid voor externe medewerkers te optimaliseren. Vandaag doen immers steeds meer bedrijven een beroep op externe medewerkers. Dit zijn vaak zelfstandige medewerkers, maar het dit kunnen ook externe professionals zijn die in dienst zijn van gespecialiseerde projectsourcingbureaus. Dit zijn bureaus die bij een klant/opdrachtgever specialisten voorzien om een bepaald project te realiseren. Het , dit kan gaan over outsourcing van IT, HR, Engineering, Finance, …

Projectsourcing kan uitgevoerd worden op korte of lange termijn, op afstand of on-site. De flexibiliteit, die kenmerkend is voor projectsourcing, maakt het inschakelen van deze specialisten voor bedrijven erg aantrekkelijk. Maar hoe moeten bedrijven met deze externe medewerkers omgaan?

De risico’s van Total Workforce Management

Bij bedrijven is de verleiding groot om ook voor externe projectsourcingmedewerkers een HR-beleid uit te stippelen om ervoor te zorgen dat deze zich maximaal integreren in het bedrijf. Net in dit principe schuilt op arbeidsrechtelijk vlak een risico. In het kader van projectsourcing is het immers heel belangrijk dat kan aangetoond worden dat het projectsourcingbureau het werkgeversgezag uitoefent en instructies geeft aan zijnhaar medewerkers om het project tot een goed einde te brengen.

Het klant-bedrijf daarentegen mag geen instructies geven, tenzij in het kader van veiligheid, alsook de instructies deze die in een duidelijke overeenkomst zijn opgenomen., aAlle andere instructies zijn uit den boze. Indien in geval van een inspectie zou blijken dat er toch werkgeversgezag uitgeoefend wordt door het bedrijf, dan brengt dit risico’s met zich mee.

Denken we maar aan de boetes of het automatisch ontstaan van een contract van onbepaalde duur tussen het bedrijf en de projectsourcingmedewerker, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Kortom, het voeren van het HR-beleid op maat van deze externe projectsourcingmedewerkers door de verkeerde partij, is niet zonder risico.

Uiteraard is er niets mis met de projectsourcingmedewerker hartelijk welkom te heten in uw bedrijf en hem/haar een gezonde en aangename werkomgeving te verschaffen, integendeel. Dit moet echter passen stroken binnen het juridische kader van projectsourcing. Een professioneel projectsourcingbureau zorgt ervoor dat zijnhaar projectsourcingmedewerkers zich thuisvoelen in uw bedrijf zonder verdere risico’s op arbeidsrechtelijk vlak en zonder dat het klant-bedrijf het gehele HR-beleid moet overnemen. Projectsourcingbureaus investeren zeer intensief in hun personeel, ze organiseren teambuildings, vergaderingen, briefings, … Sommige projectsourcingbedrijven hebben zelfs een eigen academy om hun personeel op te leiden in de verschillende expertisedomeinen waarin zij actief zijn. Het projectsourcingbureau is een betrokken werkgever.

Het kwaliteitslabel projectsourcing van Federgon biedt garanties aan bedrijven.

Hoe de juiste projectsourcing-partner kiezen? Voor veel bedrijven is het niet gemakkelijk om het kaf van het koren te scheiden. Er zijn bureaus die zich uitgeven als projectsourcingbureau, maar in se eigenlijk fungeren als uitzendkantoor, zonder over de nodige uitzenderkenning te beschikken. Zij stellen gewoon medewerkers ter beschikking zonder hen daadwerkelijk aan te sturen en laten hun klant-bedrijven het gezag uitoefenen. Dit biedt noch voor u als bedrijf, noch voor de werknemers de nodige ondersteuning en juridische bescherming.

Het kwaliteitslabel Projectsourcing Certified Membership, dat werd ontwikkeld door Federgon en, waaraan ook Agoria aan meewerkt, biedt hiervoor een oplossing. Het kwaliteitslabel zorgt er ervoor dat projectsourcing niet kan verglijden in verboden terbeschikkingstelling en dat de regels in het kader van het instructierecht effectief gerespecteerd worden. Zo weten bedrijven die een beroep doen op projectsourcing dat ze samenwerken met een betrouwbare dienstverlener, zonder risico op sancties.

Projectsourcingbureaus die aangesloten zijn bij Federgon, kunnen het kwaliteitslabel verwerven door het doorlopen van een externe audit. Als Slaagt het Federgon-lid voor deze audit slaagt, dan verwerft ven het ze het label. Meer info over het kwaliteitslabel https://federgon.be/publicatie/news/het-nieuwe-federgon-agoria-kwaliteitslabel-een-game-changer-in-de-projectsourcingsector/

Bron: Federgon

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.