NL | FR | LU
Peoplesphere

VDAB en het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk gaan samen voluit voor competenties.

Op het einde van de ‘week van de vrijwilliger’ ondertekenen VDAB en het Vlaamse Steunpunt voor Vrijwilligerswerk (VSVw) een samenwerkingsakkoord waarmee ze het belang van competenties erkennen en valoriseren. Voor de 750 000 vrijwilligers die vandaag actief zijn in Vlaanderen is het belangrijk dat ze de opgedane ervaring ook kunnen vertalen in competenties. Zo kunnen ze dat gebruiken als een opstap naar werk of een verbreding van hun profiel in een evolutieve loopbaan.

Het is geen geheim dat VDAB en VSVw vrijwilligerswerk hoog in het vaandel dragen. Los van de maatschappelijke meerwaarde van vrijwilligerswerk is er nog een belangrijk element dat vandaag nog al te vaak onderbelicht blijft: vrijwilligerswerk is een volwaardige ervaring waarbij vrijwilligers bepaalde competenties leren. Het valoriseren van deze competenties is een belangrijke opstap naar duurzame tewerkstelling of een bewuste verbreding van je loopbaan. “De tijden zijn voorbij wanneer men bij aanwervingen enkel keek naar diploma’s en werkervaringen. VDAB doet al een hele tijd inspanningen om ook competenties die werkzoekenden opdoen buiten de studies en professionele loopbaan in te zetten bij het zoeken naar een job. Dat verbreedt niet alleen je mogelijkheden maar het kan je ook helpen in je transitie van je loopbaan.” aldus Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB.

VSVw is daarbij de ideale partner om de verworven competenties tijdens het vrijwilligerswerk te valoriseren. Eva Hambach, directeur VSVw: “Elke vrijwilliger beschikt over minstens één talent, al dan niet verborgen. Door organisaties te sensibiliseren in te zetten op het competentieverhaal, kan de kracht van iedere vrijwilliger meer tot uiting komen, met een versterkend effect op alle levensdomeinen. Het is al langer geweten dat vrijwilligerswerk een dynamisch laboratorium is voor de ontwikkeling van zogenaamde ‘soft skills’. De samenwerking bewijst dat vrijwilligerswerk absolute meerwaarde genereert.”

Wat houdt de samenwerking in?

  • Concreet zal er werk gemaakt worden om het bestaand aanbod van vrijwilligerswerk vandaag zichtbaarder te maken
  • De competenties uit het vrijwilligerswerk worden gevaloriseerd in het VDAB loopbaandossier van de burger
  • Het vrijwilligersmanagement zal ook gaan werken met competenties
  • Beide organisaties, VDAB en VSVw, dragen bij aan de positieve beeldvorming van vrijwilligerswerk als opstap naar duurzaam werk en loopbaantransities
  • Het versterken van netwerken om duurzaam werk te realiseren

Deze samenwerking besteedt extra aandacht aan specifieke doelgroepen zoals onder andere kwetsbare jongeren, ex-gedetineerden, werkzoekende in armoede, langdurige zieken die terug de stap willen zetten naar de arbeidsmarkt, burgers die zich willen heroriënteren in hun loopbaan.

Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Sven Gatz: “Er zijn heel wat talenten die mensen ontwikkelen door te vrijwilligen maar die onder de radar blijven. Net door deze samenwerking met de VDAB willen we vrijwilligers er op wijzen dat vrijwilligerswerk ook een troef is op de arbeidsmarkt.”

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “Wat iemand kan en kent, gaat veel verder dan wat iemand ooit gestudeerd heeft of als vorige jobs heeft uitgevoerd. Iedereen raapt voortdurend competenties op. In een sportclub, in een toneelvereniging, als vrijwilliger in een rusthuis… Op honderden verschillende manieren leren we constant bij, zonder dat een cv dat misschien allemaal omschrijft. Ik ben dan ook blij dat de competenties uit het vrijwilligerswerk hun doorvertaling zullen vinden in het loopbaandossier bij de VDAB. Dit is een belangrijke stap om de focus nóg meer op competenties en talenten te leggen.”

Procesbegeleider Zonnelied vzw, Jan Hertecant: “Inzet van talenten en wederkerigheid in een relatie tussen de vrijwilliger en de organisatie, maakt dat het vrijwilligerswerk zinvol is voor elke persoon en dat er duurzame (werk)relaties kunnen ontstaan. Door vrijwilligerswerk te doen ontdekken mensen hun eigen, soms verborgen, talenten.”

Meer informatie vind je ook op www.vdab.be/jobs/geenervaring

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.