NL | FR | LU
Peoplesphere

VDAB en VLAIO werken samen rond werk, talent, ondernemerschap en innovatie voor de ondernemer.

Vandaag ondertekenen Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB en Mark Andries, administrateur-generaal van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) het samenwerkingsakkoord tussen VLAIO en VDAB, met als doel de krachten te bundelen om de Vlaamse ondernemer nog beter te ondersteunen met de uitdagingen van de toekomst.

Het Vlaams regeerakkoord 2014 – 2019 gaf de opdracht om VLAIO in te richten als het uniek ondernemingsloket, de front office van de Vlaamse overheid waar de ondernemer met al zijn vragen terecht kan. Vandaag kan elke ondernemer snel en effectief hulp krijgen via de website www.vlaio.be, het gratis nummer 0800 20 555, en de Facebook & LinkedIn pagina van het agentschap. Complexe projecten worden bijgestaan door een bedrijfsadviseur die navigeert naar passende partners uit het VLAIO Netwerk zodat kennis maximaal doorstroomt.

Vanuit deze invalshoek neemt VLAIO initiatief om transversaal, binnen de Vlaamse overheid, collega-agentschappen te betrekken om nauwer samen te werken om de ondernemer nog beter van dienst te zijn en de agentschappen te betrekken in het VLAIO Netwerk.

VDAB is een nieuwe overheidspartner waarmee een warme samenwerking tot stand komt. Tewerkstelling, talent, ondernemerschap en innovatie zijn belangrijke thema’s voor elke werkgever-ondernemer. Deze samenwerking kan voor hem/haar dus enkel maar positieve impulsen opleveren!

Krachtlijnen uit de samenwerking tussen VDAB en VLAIO

VDAB en VLAIO willen de lead nemen in innovatieve HR-trajecten in Vlaanderen. Startende bedrijfjes bouwen vaak innovatieve ideeën en toepassingen uit op het vlak van arbeidsmarktdienstverlening. Uit deze stroom wensen VDAB en VLAIO de sterkste vernieuwingen te stimuleren tot nieuwe intelligente toepassingen voor Vlaanderen en daarbuiten.

VDAB en VLAIO zetten samen in op het versterken van het ondernemerschap in Vlaanderen, vanuit de invalshoek van de werkzoekende en kandidaat-ondernemers. Beide organisaties zorgen samen voor een kwaliteitsvolle en geïntegreerde dienstverlening aan werkgevers-ondernemers. VLAIO bedrijfsadviseurs en VDAB consulenten komen langs bij werkgevers-ondernemers en bieden een gezamenlijk aanbod vanuit de Vlaamse overheid.

Zo nemen VLAIO en VDAB samen een maatschappelijke, lerende, en sensibiliserende rol op naar burgers ter promotie van ondernemerschap en innovatie op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Vlaams minister van Werk Economie en Innovatie Philippe Muyters: “Zowel VLAIO als VDAB komen vanzelfsprekend vaak in contact met ondernemers. Ze kennen hen en weten wat ze willen. Onder mijn ministerschap zijn beide agentschappen naar elkaar toegegroeid en zetten ze de logische stap om samen te werken. Met deze samenwerking kunnen ze de dienstverlening voor ondernemers verbeteren, innovatie versterken en ondernemerschap stimuleren.”

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB: “VDAB omarmt het ondernemerschap. Niet alleen worden werkzoekenden gestimuleerd om de stap naar ondernemerschap te zetten, maar VDAB ondersteunt ook startende en groeiende ondernemingen. Zo krijgen start-ups een plaats in het innovatiebeleid van VDAB, krijgen ze begeleiding bij de aanwerving van een eerste werknemer, of bij het gebruik van werkplekleren. Voor ondernemers met groeiplannen voorzien we steun en advies bij rekrutering. De samenwerking met VLAIO laat een versterkte en geïntegreerde aanpak toe ten voordele van (toekomstige) ondernemers.”

Mark Andries, leidend ambtenaar VLAIO: “Keer op keer ontmoeten we ondernemers die met veel vragen zitten rond vorming of rekrutering. Dankzij deze samenwerking wordt het voor onze VLAIO bedrijfsadviseurs makkelijker hen wegwijs te maken in ondersteuning van VDAB. Omgekeerd zullen starters met innovatieve groeiplannen die aankloppen bij VDAB, makkelijker doorstromen naar het steunaanbod van VLAIO. Zo versterken we elkaars dienstverlening naar ondernemers toe.”

Bron : VDAB

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.