NL | FR | LU
Peoplesphere

De vergoede werkloosheid neemt af met 10,7% op jaarbasis in september 2021.

In september 2021 hebben 303.706 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 36.515 minder dan in september 2020 (-10,7%). Die 303.706 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 272.126 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 18.427 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 10.867 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag en 2.286 beschermingsuitkeringen (nieuw stelsel vanaf oktober 2020).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis minder snel bij de vrouwen (-15.872 eenheden of -10,5%) dan bij de mannen (-20.643 eenheden of -11,0%).
De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 20,5% (-5.120 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 12,3% (-23.782 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 9,4% (-6.919 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 1,4% (-694 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. Vanaf 2020 kan men enkel nog op basis van minstens 44 jaar beroepsverleden de vrijstelling aanvragen, niet meer op basis van leeftijd.

In september 2021 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 16,6% in het Vlaams Gewest (-22.617 eenheden) en met 7,5% in het Waals Gewest (-10.283 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 5,4% (-3.615 eenheden). In september 2021 zijn er in het Vlaams Gewest 113.345 volledig werklozen, in het Waals Gewest 126.696 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 63.665.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 35.322 eenheden (-29,3%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: -3.567 eenheden (-5,8%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) stijgt met 2.374 eenheden (+1,5%).
In september 2021 is 28,0% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 19,1% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 52,9% 2 jaar of langer.

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet- werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In september 2021 gaat het om 22.822 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 11.814 (-34,1%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 19.460 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.
Van de in totaal 326.528 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet- werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 93,0%.

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 67.238 eenheden of 28,2%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in september 2021 op 170.882 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 47.832 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

Bron: RVA

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.