NL | FR | LU
Peoplesphere

Helft IT-besluitvormers niet overtuigd van voordelen multidisciplinaire teams: onbekend maakt onbemind.

Slechts 50% van de IT-besluitvormers vindt dat er met multidisciplinaire teams het beste resultaat geboekt wordt in IT-projecten, zo blijkt uit de Ordina Digital Monitor, een onderzoek onder ruim 500 Belgische besluitvormers. Mensen die met deze teams werken zijn positiever dan diegenen die dat nog niet doen: onbekend maakt onbemind.

69% van de besluitvormers geeft aan met multidisciplinaire teams te werken op het gebied van IT. Dit kunnen teams zijn met eigen medewerkers, een combinatie van ingehuurde expertise en eigen medewerkers of compleet ingehuurde teams. Uit de Ordina Digital Monitor blijkt bovendien dat multidisciplinaire teams vooral door grote organisaties worden omarmd. 76% van de organisaties met 250 FTE of meer werkt met multidisciplinaire teams. Zij zien als voordelen vooral het resultaat door kort-cyclisch werken, een hogere klant- en medewerkerstevredenheid, kortere time-to-market en hogere wendbaarheid door vaker te prioriteren.

Tjeerd Wichers, directeur High performance teams bij Ordina: “Dat organisaties niet overtuigd zijn van het resultaat van teams, komt veelal door het gebrek aan ervaring en bekendheid met de kracht en effectiviteit van teams. Organisaties die met multidisciplinaire teams werken, ervaren de voordelen.” Dat onderstreept de Digital Monitor ook. Wichers vervolgt: ”Dat juist grotere organisaties vooroplopen met teams zien we ook bij onze klanten. Bij die organisaties zie je traditioneel veel silovorming tussen afdelingen, units of locaties. Juist dan bieden deze teams een oplossing. Zeker waar het gaat om organisatiebrede vraagstukken waaraan wordt gewerkt, of voor vraagstukken waarin de businesswaarde sterk meespeelt.”

Focus op samenstelling en resultaat

Het werken met multidisciplinaire teams wordt toch ook echt gezien als een blijvertje: 92% van de ondervraagden verwacht dat de inzet van deze teams gelijk blijft of groeit. De teams worden met name ingezet als er specifieke kennis en expertise nodig is en bij complexe, organisatiebrede projecten.

Wichers: “Het beste resultaat wordt behaald met de zogenaamde hybride teams die bestaan uit experts vanuit de klantorganisatie en externe expertise. Zo is er voldoende organisatiekennis en vergroot de combinatie van eigen medewerkers en ingehuurde experts het lerend vermogen van de organisatie.” Een belangrijk aandachtspunt is volgens Wichers de samenstelling van de teams. “Het is belangrijk dat er gezocht wordt naar een goede mix van expertise én persoonlijkheden. Daarnaast streven de teams naar continue ontwikkeling en verbetering. Daarin speelt de team performance coach een belangrijke rol. Met hybride teams profiteer je ook maximaal van de voordelen en resultaten van een echt high performance team zoals die worden genoemd in de monitor.”

Slechts de helft IT-besluitvormers overtuigd

Toch is nog niet iedereen overtuigd van de voordelen. Slechts 50% van de IT-besluitvormers denkt dat er met multidisciplinaire teams het beste resultaat geboekt wordt in IT-projecten. Wat opvalt is dat de ondervraagden die al werken met deze teams, positiever zijn dan de ondervraagden die dat nog niet doen. Bijna 6 op de 10 (59%) van de IT-besluitvormers die met multidisciplinaire teams werken denken dat hiermee het beste resultaat wordt behaald in IT-projecten. Van de ondervraagden die nog niet met deze teams werken slechts bijna een derde (28%).

Daarnaast blijkt dat respondenten die met multidisciplinaire teams werken de voordelen meer inzien dan diegenen die een andere werkvorm hanteren. Sneller resultaat door kort cyclisch werken (36%), hogere medewerkerstevredenheid (33%) een kortere time to market (32%) worden gezien als de belangrijkste voordelen. Bij de IT-besluitvormers die niet met multidisciplinaire teams werken liggen deze percentages lager (respectievelijk 29%, 26% en 14%). Wichers: “Het is dus echt een kwestie van onbekend maakt onbemind”.

Vooral de top twijfelt nog

Vooral het hoger management twijfelt nog over de inzet van multidisciplinaire teams. Zij zien belemmeringen door de hoge mate van autonomie en de zelfsturing van de teams. 51% van de strategische top ziet de hoge mate van autonomie als belemmering waardoor de sturing vanuit het algehele bedsrijfsdoel in de knel komt. 55% vindt dat het moeilijker is de doelstellingen te behalen omdat uitkomsten minder voorspelbaar zijn. In de technische- en ondersteunende staff wordt dit minder vaak als een belemmering ervaren (respectievelijk 37% en 41%). Daarnaast blijkt dat besluitvormers die niet werken met multidisciplinaire teams vaker de zelfsturing en autonomie als mogelijke belemmeringen zien. Onbekend maakt dus ook op dit vlak onbemind. Wichers herkent dit, maar geeft aan dat die angst niet altijd terecht is: “Juist bij klanten waar het senior management stuurt op output, kunnen we met onze werkwijze en methodes inzichtelijk maken dat het teamdoel gealigneerd is met de klant- en organisatiedoelen.“

 

Bron: Ordina Digital MonitorDe Ordina Digital Monitor is een onderzoek in samenwerking met onafhankelijk marktonderzoeksbureau Markteffect. Het onderzoek bevraagt 1.700+ besluitvormers op het gebied van digitalisering (IT, bedrijfsvoering en automatisering) binnen drie sectoren: financiële dienstverlening, industrie en de overheid. De Ordina Digital Monitor gaat in op issues en trends voor de digitalisering van organisaties die van invloed zijn op de strategie, besluitvorming en operatie. Dit onderzoek is in mei en juni 2021 in België en Nederland uitgevoerd. In België namen 521 IT-besluitvormers deel.

 

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.