NL | FR | LU
Peoplesphere

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in september 2019.

In september 2019 hebben 333.697 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 17.769 minder dan in september 2018 (-5,1%). Die
333.697 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 303.711 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 19.634 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 10.352 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Volgens de voorlopige cijfers van september 2019 tellen we 661 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2019 gaat het om 2.296 personen).
De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (-10.496 eenheden of – 6,5%) dan bij de mannen (-7.273 eenheden of -3,8%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 7,6% (-2.124 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 6,2% (-12.387 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 12,3% (-10.731 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 20,6% (+7.473 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2019 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 63 naar 64 jaar.

In september 2019 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 6,9% in het Vlaams Gewest (-9.755 eenheden) en met 5,1% in het Waals Gewest (-7.258 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 1,1% (-756 eenheden). In september 2019 zijn er in het Vlaams Gewest 132.035 volledig werklozen, in het Waals Gewest 135.950 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 65.712.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 8.279 eenheden (-6,5%), terwijl die van 1 tot 2 jaar stabiel blijft: +1eenheid(+0,0%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 9.491 eenheden (-5,7%).
In september 2019 is 36,0% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,1% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 46,9% 2 jaar of langer.

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet- werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In september 2019 gaat het om 55.769 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 29.833 (-34,9%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 43.368 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 389.466 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet- werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 85,7%.

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 5.795 eenheden of 6,7%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in september 2019 op 80.662 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 15.328 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

Bron: RVA

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.