NL | FR | LU
Peoplesphere

De leerrekening als deel van een bredere loopbaanrekening, volgens Itinera.

De leerrekening is een vorm van vraag-financiering, en kan een sterk instrument worden van een nieuwe leercultuur. De think tank Itinera publiceert een discussion paper in aanloop naar een bredere analyse over de ontwikkeling, het onderhoud en de inzet van talent in al zijn nieuwe vormen.

In onze open kenniseconomie, zijn kennis en vaardigheden belangrijker dan ooit. De kennis en vaardigheden die productief zullen zijn in de volgende decennia, wijzigen daarenboven sneller dan ooit. En onze werkzaamheidsgraad moet drastisch stijgen om de verzorgingsstaat te kunnen blijven financieren. Deze drastische wendingen vergen levenslang leren; we praten er al lang over maar doen er te weinig aan.

Welke zijn de conclusies van deze discussion paper ? 

De leerrekening is een opleidingsinstrument, dat zo moet worden georganiseerd dat het eindelijk orde schept in de wirwar aan financieringsstromen en ondersteuningsvormen. Dat is een ambitieuze doelstelling, maar kan hét momentum worden om hier eindelijk in te rationaliseren. Dan wordt een effectief begin gemaakt van een nieuwe leercultuur, en een verbeterparcours voor iedereen op en naar de arbeidsmarkt.
Ons land heeft daar een hele grote nood aan, en een intelligente architectuur van de leerrekening kan daar een essentiële hefboom voor zijn. Met een gemiddelde werkzaamheidsgraad van 71% kunnen we ons niet veroorloven om die kans te missen.

De Leerrekening:
- is een persoonlijke rugzak aan rechten, gekoppeld aan de burger. De rechten blijven gedurende de hele loopbaan geldig, en volgen de burger over werkgevers, sectoren en statuten heen.
– vereenvoudigt en bundelt bestaande initiatieven en middelen gericht op (arbeidsmarkt-) opleidingen. Daartoe brengt ze bestaande financieringsstromen samen, van zowel overheid als werkgever.
– wordt geopend bij het betreden van de arbeidsmarkt.
– is voor elke burger, los van zijn professioneel statuut: werknemers, zelfstandigen,
werkzoekenden en inactieven.
– voorziet daarbinnen wel aanvullende ondersteuning om aan grotere noden te kunnen
beantwoorden, waarbij kortgeschoolden een hoger startbedrag krijgen dan langgeschoolden.
– bevindt zich buiten de klassieke arbeidsrelatie werknemer-werkgever of werkzoekende-
arbeidsbemiddelaar.
– is niet enkel bedoeld voor ‘klassiek’ volwassenenonderwijs, maar ook voor opleidingen bij
private actoren, online cursussen, certificeren van competenties en loopbaanbegeleiding.
– kan zowel voor directe kosten zoals het inschrijvingsgeld van een opleiding als voor indirecte
kosten zoals studiemateriaal gebruikt worden.
– is toegankelijk via een overzichtelijk online portaal, waar men huidige leerrechten, verwachte
evoluties en aanwendingsmogelijkheden kan raadplegen.
– gaat samen met ondersteuning en begeleiding in het formuleren van de leervraag en vinden van
de best geplaatste actor om deze te beantwoorden.

Bron: Itinera

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.