NL | FR | LU
Peoplesphere

Vier op de tien kmo’s willen al hun bedrijfswagens elektrisch tegen 2026. 1 op de 4 begint volgend jaar al met installatie laadpalen op het werk.

De verandering van de fiscaliteit rond bedrijfswagens heeft ook de kmo’s in ons land wakker geschud. Vier op de tien kmo’s met bedrijfswagens willen die vloot vóór 2026 volledig elektrisch maken. Een kwart van de kmo’s begint volgend jaar al met de installatie van laadpalen op het werk. Wel nog een grote hinderpaal voor heel wat kleine en middelgrote ondernemingen: het kostenplaatje van de omslag naar een groene mobiliteit.

Vanaf 2026 zullen bedrijven alleen nog elektrische bedrijfswagens kunnen aftrekken van hun belastingen. De hervorming die de federale regering eerder dit jaar doorvoerde moet het Belgische wagenpark vergroenen. Voor de grote ondernemingen lijkt dat haalbaarder dan voor kleinere, maar toch wachten ook kmo’s niet om hun vloot bedrijfswagens te elektrificeren. Vier op de tien kleine en middelgrote bedrijven (39%) met een bedrijfswagenpark verwachten dat tegen 2026 al hun bedrijfswagens emissievrij zullen zijn. Vooral in 2025 (9%) en 2026 (22%) zullen ze de grootste inspanningen leveren.

Voor 57% van de kmo’s is een volledig elektrische vloot tegen 2026 niet haalbaar. De overige 4% van de kmo’s verwacht tegen 2026 geen bedrijfswagens meer te hebben.

Karolien Van Herpe, mobiliteitsexperte Acerta Consult: “Door de hervorming van de fiscaliteit van bedrijfswagens, merk je dat bedrijven de urgentie voelen om hun wagenpark groener te maken. Ook al weten we dat er ook na 2026 nog bedrijfswagens op fossiele brandstof zullen rijden omdat de leasingcontracten van vóór 2026 nog zullen doorlopen. We verwachten dat de tijdsdruk nog meer zal spelen naargelang 2026 dichterbij komt, maar het is toch opvallend dat heel wat kmo’s nu al de verwachting uitspreken om binnen iets meer dan 4 jaar enkel nog elektrische bedrijfswagens aan te bieden. Zeker omdat het nog niet helemaal duidelijk is hoe de fiscaliteit daarna verder zal evolueren, bijvoorbeeld tegenover hybride auto’s. Dat de andere kmo’s nog een afwachtende houding aannemen, is ook niet zo vreemd. Er is altijd een groep bedrijven die de voortrekkersrol opnemen, waarna ook de andere tot actie over gaan.”

Laadpalen eerste puzzelstuk van de elektrificatie

De eerste stap voor de kmo’s in de elektrificatie van hun vloot: laadpalen installeren. Een kwart van de kmo’s (26 %) zal in de loop van 2022 al beginnen met de installatie van laadpalen op het werk. Nog eens 5 % zal er na volgend jaar mee starten. Vier op de tien zeggen dan weer dat er nog geen plannen zijn om laadpalen aan het bedrijfsgebouw te plaatsen.

Charlotte Thijs, mobiliteitsexperte Acerta Consult: “Het is positief dat heel wat bedrijven – ook kleine – verder nadenken over laadpalen op het werk. Zelfs bedrijven zonder bedrijfswagens zullen dat vroeg of laat overwegen, al is het maar voor klanten of werknemers die met een eigen elektrische auto langskomen. Bovendien is een duurzaam mobiliteitsbeleid positief voor het bedrijfsimago, wat op zich weer goed is voor het aanwerven en behouden van medewerkers in deze tijden van arbeidskrapte. Toch zitten nog heel wat bedrijven met vragen over de elektrificatie van het wagenpark. Moeten we ook laadpaalvoorzieningen bij de werknemers thuis voorzien bijvoorbeeld, zullen er ook laadpalen in de straten komen, hoe uniform is het systeem van laadpalen, enzovoort. Specifiek voor bedrijven zijn er nog geen hapklare oplossingen. We zien dat leasingmaatschappijen wel al voorstellen doen waar de kost van de installatie van een laadpaal in het leasingcontract inbegrepen zit. Maar zit je als werkgever dan aan die leasingmaatschappij vast? En wat als een werknemer die zo’n leasingcontract heeft het bedrijf verlaat? Een stappenplan zal ondernemingen zeker vooruithelpen.”

Ook mobiliteitsbudget blijft onbekend en onbemind

Een andere hefboom voor een duurzame mobiliteit, is het mobiliteitsbudget, dat vanaf 1 januari 2022 uitgebreid wordt. Maar of dat de kmo’s een duw in de rug zal geven, blijft de vraag. 53% van de bevraagde kmo’s kent de toepassingsvoorwaarden niet.

De fiets lijkt daarentegen wel al helemaal ingeburgerd, met of zonder mobiliteitsbudget. Een derde (33%) van de kmo’s biedt de fiets al aan, nog eens 17% is van plan dat binnenkort te doen.

Kostenplaat mobiliteitsmaatregelen is blinde vlek

Tot slot nog een hinderpaal voor kmo’s om resoluut een groene mobiliteit te stimuleren: het kostenplaatje van alle mobiliteitsmaatregelen blijft een blinde vlek. 83% van de kleine en middelgrote ondernemingen heeft vandaag geen idee heeft wat de nieuwe maatregelen rond bedrijfswagens en het mobiliteitsbudget hen zullen kosten.

“Onze bedrijven en in het bijzonder de KMO’s hebben nood aan overzichtelijke informatie met het oog op de aankomende elektrificatie van hun wagenpark,” zo besluiten Geert Janssens, hoofdeconoom ETION en Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg. “Het is goed dat grote bedrijven het voortouw nemen want kmo’s blijven te vaak zitten met praktische vragen en missen kant-en-klare oplossingen. De onduidelijkheid omtrent het energiebeleid alsook de snelheid waarmee onze netwerkinfrastructuur en -capaciteit zal worden uitgebouwd, weerhouden heel wat kmo’s ervan om de elektrificatie voluit te omarmen.”

 

Bron: de gegevens zijn het resultaat van de tweede kmo-barometer die Acerta in samenwerking met de werkgeversorganisaties ETION en VKW Limburg twee keer per jaar organiseert onder kmo-werkgevers (minder dan 100 werknemers). Aan deze tweede editie van het najaar 2021 (1-15 november 2021) namen 560 respondenten-kmo’s deel.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.