NL | FR | LU
Peoplesphere

De Vlaamse werkloosheid daalt onafgebroken sinds augustus 2015

Vlaamse werkloosheid daalt met 8%. Eind februari telde Vlaanderen 188.805 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 16.414 of 8,0% minder dan een jaar eerder. De Vlaamse werkloosheidsgraad bedraagt 6,2%.De daling blijft zich ook nu aftekenen in de drie leeftijdsgroepen.

– De jeugdwerkloosheid ( – Voor de middenleeftijdsgroep (25-50 jaar) betreft het een daling van 10,3%;
– Bij de 50-plussers daalt de werkloosheid met 4,2%. De tragere daling bij de 50-plussers (-4,2%) volgt uit de langere beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt door wijzigingen in de regelgeving. Het opdrijvend effect van de langere beschikbaarheid concentreert zich bij de 60- plussers (+24,8%). De 50- tot 55-jarigen en de 55- tot 60-jarigen noteren daarentegen opvallend lager (-12,9% en -14,5%).

Ook de allochtone werkloosheid zit nog steeds in dalende lijn (-6,1%) evenals die voor personen met een arbeidshandicap (-5,4%). 55.233 of 29,3% van de werkzoekenden hebben een migratieachtergrond.

De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA) staan voor 66,9% van de Vlaamse arbeidsreserve, de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) voor 6,0%, de vrij ingeschreven werkzoekenden voor 14,4% en de groep ‘Andere’ voor 12,8%. ‘Andere’ omvat de deeltijds lerenden zonder baan maar ook de werkzoekenden met een leefloon. Erkende vluchtelingen met een leefloon die zich registreren als werkzoekende worden bij ‘Andere’ geteld. De WZUA’s, de BIT-jongeren en de vrij ingeschreven werkzoekenden dalen met respectievelijk 10,0%, 8,9% en 4,0%. Bij de groep ‘Andere’ is er een beperkte daling (-0,3%).

Vlaams minister Philippe Muyters: “De Vlaamse werkloosheid gaat inmiddels 3,5 jaar in dalende lijn. We hebben dan ook elk talent nodig om onze bedrijven, onze economie, onze welvaart te versterken. We blijven onze arbeidsreserve dan ook activeren en inzetten op opleiding en heroriëntering. Er zijn vandaag volop kansen.”

Bron : Kabinet van Vlaams Minister Philippe Muyters – VDAB

 

 

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.