NL | FR | LU
Peoplesphere

Wat motiveert om langer te werken?

Vandaag wil maar 1 op 20 Belgen in de toekomst tot de pensioenleeftijd van 67 jaar werken, zo blijkt uit een studie die trendonderzoeksbureau Trendhuis bij 4.000 Belgen uitvoerde in samenwerking met het Europees Sociaal Fonds – Agentschap Vlaanderen. Opvallend: slechts 1 op 7 kortgeschoolden wil minstens tot 65 jaar werken, bij de langgeschoolden stijgt dat cijfer tot een kwart.

Mannen zijn dan weer optimistischer dan vrouwen: bijna 1 op 4 wil tot 65 jaar of langer werken, tegenover slechts 1 op 7 vrouwen. En hoe ouder we zijn, hoe minder we gemotiveerd zijn om langer te werken. Uit het onderzoek blijkt dat Belgen langer willen werken als daar meer geld en flexibele werkomstandigheden tegenover staan.

Geld is voor de Belg de werkmotivatie bij uitstek. 9 op de 10 ondervraagden werken in eerste instantie om brood op de plank te brengen. Geldkwesties stimuleren daarnaast om langer te werken. Minder centen afdragen is het voornaamste argument. Ook meer loon krijgen, scoort hoog.

Flexibele tijd en plaats

Het ‘nieuwe’ werken, zonder vaste werkplek of werkuren, krijgt veel weerklank. Meer dan 3 op de 4 Belgen willen graag de eigen werkuren kiezen. Mensen met glijdende werkuren boeken vandaag al betere resultaten. Zelf je werkuren kunnen bepalen, is de tweede grootste motivatie om langer aan de slag te blijven. Dichter bij huis werken of van thuis uit kunnen werken spreekt ook aan. “Hoewel flexibel werken tot meer productiviteit leidt, leidt het anderzijds niet echt tot minder stress”, merkt Nathalie Bekx, CEO van Trendhuis, op.

Bijna 7 op 10 Belgen zeggen dat ze vandaag een functie uitoefenen die aansluit bij hun talenten. Ruim 3 op 4 geeft aan dat hun werkgever hen werk laat doen wat ze goed kunnen. Talentmanagement is volgens experts een van de sleutelbegrippen voor werkbaarheid. Inderdaad, 3 op de 5 zou langer werken met een job op maat van hun talenten. Experts bevelen aan om mensen vanaf jonge leeftijd bewust te maken van hun talenten.

Zingeving

Werken moet tenslotte plezierig en zinvol zijn. 3 op 4 respondenten doet zijn job omdat hij ze graag doet, en haast evenveel Belgen omdat ze er betekenis uit halen en de job voor hen persoonlijk zinvol is. 7 op 10 Belgen zijn trots op de onderneming voor wie ze werken. “Werknemers doen er goed aan om op zoek te gaan naar een bedrijf met de meest gelijkaardige waarden”, aldus Nathalie Bekx.

We lijken langere carrières tegemoet te gaan, maar niet iedereen heeft een carrièreplan klaar. Hoewel bij 20- tot 35-jarigen meer dan 3 op 5 nadenkt over zijn loopbaan, daalt dit met de leeftijd en doet minder dan de helft van de vijftigplussers dat. “Bovendien verwacht meer dan de helft van de ondervraagden dat de werkgever samen met hen een carrièreplan uitstippelt”, voegt Nathalie Bekx toe. “Slechts 1 op 3 vindt trouwens dat de werkgever die rol voldoende waarmaakt. Op het eerste gezicht schrikt langer werken Belgen af, maar mits aanpassingen zijn we er wel toe bereid”, besluit ze.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.