NL | FR | LU
Peoplesphere

Week tegen Pesten: 12 procent meer meldingen van psychosociale risico’s in 2019.

Vorig jaar kreeg IDEWE, de gexterne dienst voor preventie en bescherming op het werk, 3.127 meldingen van psychosociale risico’s te verwerken. Dit waren er 12 procent meer dan in 2018. Het gaat vooral om ‘conflicten op het werk’ (40%), gevolgd door ‘stress en burn-out’ (26%) en pestgedrag (14,6%). IDEWE maakt deze cijfers bekend naar aanleiding van de ‘Week tegen Pesten’ die verwende vrijdag startte.

Bij IDEWE liepen in 2019 zo’n 12 procent meer meldingen binnen van psychosociale risico’s. Een jaar eerder waren dit er nog 2.789. Ten opzichte van 2017 (2.266 meldingen) steeg dit aantal zelfs met maar liefst 38 procent. Deze cijfers tonen aan dat werknemers de weg naar hun preventieadviseur nog beter weten te vinden.

Top 5 van de meldingen van psychosociale risico’s (in 2019):

– Conflicten (1.255 meldingen – 40%)
– Stress en burn-out (807 meldingen – 26%)
– Pesten (459 meldingen – 14,6%)
– Fysiek en psychisch geweld (121 meldingen – 3,8%)
– Ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer (53 meldingen – 1,6%)

Bij 4 op de 10 meldingen ging het om conflicten op de werkvloer. “Om deze conflicten niet te laten escaleren tot pesterijen, moeten deze snel en constructief aangepakt worden. Een psychosociaal welzijnsbeleid binnen de onderneming kan hierbij helpen,” aldus Hilde De Man, Disciplineverantwoordelijke psychosociale aspecten van IDEWE.

Bij 14,6% van de meldingen ging het over pesterijen. Pestgedrag op het werk heeft grote gevolgen. Gepeste werknemers ervaren meer mentale gezondheidsproblemen zoals angst of depressie. Ook werkgevers kunnen de impact voelen; wie gepest wordt, is minder productief, vaker ziek en verlaat sneller de onderneming.

Oproep tot meer verdraagzaamheid en respect voor diversiteit op de werkvloer

Bij 10 procent van wie aangaf gepest te worden of geweld te hebben ervaren, werd door IDEWE een formeel dossier opgesteld. Wat verder opvalt, is dat er een pak meer meldingen (+18,5%) binnengekomen zijn van fysiek en psychisch geweld tussen collega’s. Daarnaast waren er ook fors meer meldingen van stress en burn-out situaties op het werk (+27%). Hilde De Man: “Stresserende situaties kunnen leiden tot meer prikkelbaarheid op de werkvloer. Een gericht stress- en burn-outbeleid kan dit helpen voorkomen. Daarnaast doen bedrijven er goed aan om te sensibiliseren voor meer onderlinge verdraagzaamheid. Naar aanleiding van de ‘Week tegen Pesten’ roepen we daarom op tot meer respect voor diversiteit op de werkvloer.”

Bij 10 procent van wie aangaf gepest te worden of geweld te hebben ervaren, werd door IDEWE een formeel dossier opgesteld. Bij 38 procent werd aan een preventieadviseur gevraagd om informeel te bemiddelen, te overleggen met een leidinggevende of om de werknemer individueel te begeleiden. Bij meer dan de helft (52%) volstond een persoonlijk gesprek met een preventieadviseur.

“Werknemers weten de weg naar hun preventieadviseur beter te vinden. Een luisterend oor en een informele tussenkomst door een vertrouwenspersoon of preventieadviseur volstaat in de meeste gevallen dan ook om een slachtoffer van pestgedrag te ondersteunen. Hier hebben ook collega’s een rol in te spelen, bijvoorbeeld door alert te zijn op signalen als geroddel, beledigingen en ongepaste opmerkingen, en duidelijk aan te geven hier zelf niet aan te willen meedoen,” besluit Hilde De Man.

Bron: IDEWE

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.