NL | FR | LU
Peoplesphere

3 op de 4 CEO’s zijn klaar om personeel zelf te laten kiezen tussen loon, vakantie of pensioen.

Uit een onderzoek dat hr-dienstengroep ACERTA voerde bij 469 CEO’s en directieleden, blijkt dat 75% van hen het idee van loopbaansparen wel genegen is. Werknemers kunnen zelf bepalen bij dit systeem wanneer ze hun vakantie of overuren opnemen. De federale regering bestudeert de maatregel nog voor begin 2018. Bovendien wil bijna de helft van de ondervraagden een deel van zijn loon inruilen voor meer vakantie.

Loopbaansparen, het concept waarbij werknemers vakantie, overuren of krediet van glijdende uren kunnen opzij zetten tot wanneer het hen beter uitkomt om die op te nemen, is een van de hete hangijzers van de wet Werkbaar en Wendbaar Werk. Vanaf 1 februari 2018 wordt het een reële optie. Dan zullen werkgevers en werknemers werken en niet werken flexibeler kunnen organiseren. Dirk Wijns, Director ACERTA Consult: “De wet Werkbaar en Wendbaar Werk creëert een volwassener relatie tussen werkgevers en werknemers. De wet geeft werkgevers en werknemers meer ruimte om arbeid te regelen. Flexibiliteit is trouwens een verzuchting van alle actoren. Ook werknemers zijn vragende partij, zo blijkt uit onze werknemersbevraging waar 70% van de werknemers, al aangaf voorstander van loopbaansparen te zijn. Het feit dat werkgevers nu aangeven hier ook voor open te staan, toont aan dat onze arbeidsmarkt er klaar voor is en een wetgevend kader dringend nodig is.”

75% CEO’s bereid loopbaansparen concreet te maken

Dat de partijen het niet altijd eens zijn over hoe die flexibiliteit dan wel moet worden ingevuld, toont het feit dat de sociale partners er in de Nationale Arbeidsraad niet in slagen om een akkoord rond loopbaansparen af te sluiten. Dirk Wijns: “Dat betekent niet dat werkgevers en werknemers er niet zouden uitkomen. Als wij mogen vaststellen dat 75% van de CEO’s een concrete invulling wel genegen is en dat werknemers ook positief zijn, is het een logische stap om hierover afspraken te maken op sectorniveau of ruimte te geven aan het ondernemingsniveau om dit te regelen. Hopelijk krijgen werknemers en werkgevers daartoe nu snel de kans.”

Vakantie for cash? 45% CEO’s zegt ja

Bij loopbaansparen gaat het nog over een ruil van uren om uren. Dit gaat enkel over tijd, over het hergroeperen van gewerkte en vrije tijd. Uit het onderzoek van ACERTA blijkt dat CEO’s het wel zien zitten om het debat breder te voeren. Dirk Wijns: “Uiteraard is er ook de koppeling uren en loon. Het idee om loon in te leveren voor extra vakantie is niet vergezocht en CEO’s hebben ook daar wel oren naar. 45% zette ‘Loon in cash inruilen voor extra vakantiedagen’ op één als optie voor werknemers om hun loonpakket zelf samen te stellen. Als werkgever en werknemers op ondernemingsniveau vrij kunnen overeenkomen mogen we ons verwachten aan interessante en creatieve invullingen waarin beide partijen zich terugvinden. Hierbij is het belangrijk om voldoende soepelheid te voorzien die tot geïndividualiseerde antwoorden op behoeften kunnen leiden.”

 

Over de cijfers – Bovengenoemd onderzoek werd in samenwerking met een erkend onderzoeksbureau uitgevoerd in juni via de bevragingsmethode van een online panel. 469 CEO’s of bedrijfsleiders hebben op de enquête geantwoord, actief in verschillende sectoren en regio’s. De steekproef bevatte zowel CEOs van kleine, middelgrote en grote bedrijven.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.