NL | FR | LU
Peoplesphere

4 op 10 werknemers in België zegt dat de relatie met hun manager verslechterd is tijdens de covidpandemie.

De voorbije 2 jaar heeft COVID een zware impact gehad op zowel het privé- als het beroepsleven, wat de Belgische jobsite StepStone uitvoerig heeft vastgelegd. Een nieuwe studie bij meer dan 2000 Belgische werknemers & managers toont nu aan dat de relatie tussen beide partijen in diezelfde periode onder druk is komen te staan.

Terwijl er een duidelijke mismatch lijkt te zijn tussen managers en hun werknemers over meerdere onderwerpen, hebben 4 op de 10 werknemers toegegeven dat hun professionele relatie met hun manager bergafwaarts is gegaan tijdens COVID. Met deze studie wil StepStone beide groepen nieuwe inzichten verschaffen om cruciale aspecten van deze relatie en de impact die COVID heeft gehad, in kaart te brengen.

De (negatieve) invloed van COVID op professionele relaties

Voor een groot deel van de ondervraagde werknemers (42%) heeft de gezondheidscrisis een (ernstig) negatief effect gehad op hun relatie met hun leidinggevenden. Toch geldt dit niet voor iedereen, aangezien 48% zegt dat hun relaties niet zijn verslechterd of verbeterd, maar eerder hetzelfde zijn gebleven.

Interessant genoeg zegt de overige 1 op de 10 onder werknemers dat hun relatie daarentegen in positieve zin was veranderd sinds de COVID-crisis.

De redenen voor het verbeteren of verslechteren van de relaties volgens de werknemers

Op de vraag wat de belangrijkste redenen waren achter deze evoluties, waren de werknemers duidelijk.

Voor de negatief beïnvloede relaties gaven werknemers aan dat een gebrek aan steun van hun manager tijdens de crisis (volgens 58%); een gebrek aan beloningen (52%), en toegenomen stress door hun manager sinds de COVID-crisis (46%) de belangrijkste factoren waren. Andere genoemde redenen waren een gebrek aan interactie met het managementteam (37%) en problemen om zich op het werk betrokken te voelen (27%).

Bovendien stelt bijna 1 op 5 (17%) van de werknemers van wie de relatie negatief werd beïnvloed, dat dit gebeurde door de verplichting om terug te komen naar kantoor, terwijl 7% verklaarde dat de relatie had geleden onder algemene verveling en eenzaamheid tijdens het werken op afstand.

Wanneer gevraagd naar de belangrijkste redenen voor de verbetering van de relatie, gaven deze werknemers aan dat ze zich productiever voelden in hun werk tijdens COVID (volgens 44%) en dat ze meer interacties hadden met hun manager (33%). Het is dan ook logisch dat voor 30% de relatie verbeterde omwille van de toegenomen steun van hun manager. Een bijkomende, interessante reden: 15% van de werknemers van wie de relatie verbeterde, gaf aan dat dit kwam doordat er meer afstand was tussen hun manager en hen.

Een mismatch tussen werknemer en werkgever

Om beide kanten van het gesprek na te gaan, ondervroeg StepStone 244 Belgische managers. De helft (50%) gaf aan dat ze geen veranderingen voelden in hun relaties sinds het begin van de gezondheidscrisis, vergelijkbaar met 48% van de ondervraagde werknemers. Er lijkt echter een wanverhouding te bestaan wanneer men kijkt naar de positief en negatief beïnvloede relaties volgens beide partijen.

Wat de positief beïnvloede relaties betreft, vond meer dan 1 op de 4 managers (28%) dat de relaties met hun werknemers tijdens de COVID-pandemie zijn verbeterd. Ter vergelijking: slechts 10% van de ondervraagde werknemers zei hetzelfde.

Het verschil wordt nog zichtbaarder wanneer we kijken naar de negatief beïnvloede relaties. “Slechts” 22% van de managers zei dat hun relaties met werknemers sinds de COVID zijn verslechterd – terwijl meer dan 4 op de 10 werknemers (42%) hetzelfde zeiden.

Helaas zijn dit niet de enige punten waarop de meningen over de beoordeling van de situatie en de gevolgen van de COVID uiteenlopen.

Ten eerste, wat het verlangen betreft om terug naar kantoor te komen, scoorden de ondervraagde managers hun eigen wens om terug te keren met een 7 op 10. Werknemers daarentegen beoordelen hun wens om terug te komen naar kantoor met een 3,8 op 10.

Ten tweede, wat de doeltreffendheid van de communicatie met hun manager tijdens het thuiswerken betreft, gaven de managers zichzelf een 7,2 op 10. Gemiddeld zouden de ondervraagde werknemers hun managers een 4,5 op 10 geven.

Ten slotte kan een soortgelijke conclusie worden getrokken wanneer wordt gekeken naar de scores voor de reacties van de managers op de COVID-situatie. De managers zouden zichzelf een 7,1 op 10 geven, terwijl de ondervraagde werknemers hen een 4,8 op 10 gaven.

Veranderingen om de professionele relatie in de toekomst te verbeteren

StepStone vroeg de werknemers ook wat een manager kan doen om een sterkere en gezondere werkrelatie tot stand te brengen. Volgens alle ondervraagde werknemers bestaat een goede werkrelatie uit een duidelijke en goed gedefinieerde, afgelijnde functieomschrijving (54%), frequente één-op-één gesprekken met de manager (46%) en het geven van specifieke feedback over hoe hij/zij het doet (43%).

Onaanvaardbaar gedrag van het management zou volgens de werknemers zijn: collega’s achter hun rug om niet respecteren (46%), de eer opstrijken voor het werk van een werknemer (eveneens 46%), en informele bedreigingen uiten (37%).

 

Bron & Methodologie: StepStone heeft deze studie in november 2021 voltooid. Onze analisten hebben de gegevens gescreend om ervoor te zorgen dat zowel de weergave als de geldigheid van de antwoorden van de respondenten accuraat zijn. In totaal werden er 2.031 ingevulde enquêtes ingediend in het Nederlands, Frans en Engels. Onder hen waren 1.731 werknemers en 244 managers.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.