NL | FR | LU
Peoplesphere

40% van de werknemers ontvangt niet de minimale ondersteuning wanneer zij aan een nieuwe baan beginnen.

Uit een nieuwe studie door Vlerick Business School en Talmundo blijkt dat de HR-onboardingprocedure in veel organisaties ernstig tekortschiet. Bovendien bevestigde de studie dat, als er onboardingprocedures binnen een organisatie aanwezig zijn, zij het resultaat lijken te zijn van aannames door HR, die niet altijd aansluiten bij de feitelijke ervaring van de werknemer.

Onboarding, ofwel de procedure voor het integreren van een nieuwe werknemer in een organisatie, is het trendstadium voorbij en heeft een duidelijke plaats in het vocabulaire van HR-professionals verworven. En toch, ondanks dat dit zo’n prominente functie met zo veel duidelijke zakelijke voordelen heeft, schieten veel organisatorische integratieprocedures tekort op het gebied van onboarding.

Prof. Dr. Dirk Buyens, professor voor Human Resources en partner van Vlerick Business School en zijn team wilden deze kwestie verder onderzoeken en voerden op Europese schaal een onafhankelijk onderzoek uit naar de verwachtingen versus de realiteit van HR-onboarding, in samenwerking met Talmundo. De studie had als doel om exact uit te vinden wat nieuwe werknemers het meest nodig hebben wanneer zij aan een baan beginnen en om deze kennis terug te brengen bij HR-professionals.

“Wij kwamen erachter dat de manier van onboarden inderdaad verre van perfect is,” zegt professor Buyens. “Alle HR-professionals die deelnamen aan de studie waren van mening dat onboarding ongelofelijk belangrijk is en toch heeft 34% van de werknemers een dergelijk programma nog nooit in hun organisatie gezien.” 

De meest verrassende bevindingen waren dat 40% van de werknemers niet het absolute minimum aan ondersteuning kreeg dat was vereist om aan hun nieuwe baan te beginnen en dat het voor 43% meer dan een week duurde voordat zij beschikten over de basisbenodigdheden en -hulpmiddelen voor hun werkplek. Wetende dat het succes van nieuwe werknemers vóór hun eerste dag begint en veel verder gaat dan de eerste week in de baan, is het voor HR-professionals van het grootste belang om hun pre- en onboardingproject weer op de rails te krijgen. Bovendien is er ook nog de gerapporteerde kwestie van een gehaaste onboardingprocedure. 52% van de werknemers verklaarde dat hun integratieperiode na de eerste maand in de baan over was, ondanks het feit dat 48% van de HR-professionals het belang van voortdurende onboarding gedurende ten minste de eerste drie maanden bij een nieuw bedrijf begrijpt.

Het spreekt vanzelf dat het uitzoeken van de discrepanties tussen de visie op onboarding van HR-professionals en nieuwe werknemers de eerste stap is in het tot stand brengen van een goede onboardingprocedure. “Bedrijven dienen te luisteren naar wat hun nieuwe werknemers nodig hebben, nuttige oplossingen te implementeren, mogelijkheden voor terugkoppeling te creëren en hun onboardingaanbod doorlopend te blijven verbeteren,” zegt Stijn De Groef, CEO van Talmundo.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.