NL | FR | LU
Peoplesphere

5% meer mannen aan de slag in de zorg maar het evenwicht kan nog veel beter.

Tussen 2010 en 2017 steeg het aantal mannen in de zorgsector met 5,45%. Maar het gaat nog altijd maar over 16,36% mannen (in 2010 was het 15,52%). In sommige deelactiviteiten van de zorg, ligt het mannenaandeel zelfs nog lager. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Acerta in combinatie met statistieken van de FOD Economie naar aanleiding van Internationale Mannendag.

De bouw, het metaal, transport, meer dan 90% van de mensen die er werken zijn mannen, volgens cijfers van de FOD Economie. Toch is niet de volledige arbeidsmarkt één grote mannenwereld. Meer nog, vrouwen maken vandaag meer dan 46% van alle werkenden uit. En in sommige sectoren zijn vrouwen massaal oververtegenwoordigd.

Tussen 2010 en 2017 is er een toename van 5,45% aan mannen in de zorg. Dat evenwicht kan nog beter, vooral gezien de krapte op de arbeidsmarkt. En in sommige deelsectoren zoals bijvoorbeeld kinderdagverblijven ligt het aandeel mannelijk verzorgend personeel nog lager (5,2%). Maar ook in het onderwijs is de balans tussen mannen en vrouwen niet in evenwicht: in het kleuteronderwijs 2,5% mannen, in het lager onderwijs 15,9%, in het buitengewoon onderwijs 25,8%, in het algemeen secundair 32,8% en het beroepssecundair 51,2%, en in het hoger onderwijs ten slotte 50,7%.

Mensen vinden is een van de belangrijkere uitdagingen waar werkgevers voor staan. De jobmobiliteit is tot een dieptepunt gezakt – de Candidate Pulse toont dat maar 15% van de werkenden van plan is om van job te veranderen -, de economie trekt aan waardoor het aanbod van vacatures stijgt en sommige sectoren kampten hoe dan ook al met een personeelstekort. Ann Callens, Directeur Social Profit legt uit: “Een klassiek voorbeeld van de problematiek is de zorgsector. Het huidige aantal niet-ingevulde vacatures is reeds hoog. Doe daar de toenemende vergrijzing bij en je weet dat werkgevers alle troeven zullen moeten inzetten om de mensen die ze zoeken te vinden.”

De rollen in het huishouden en als ouders zijn de voorbije decennia fel geëvolueerd. Het klassieke genderdenken staat op de helling. De arbeidsmarkt moet mee. Ann zegt: “Het is wel nog altijd zo dat bepaalde beroepen of aspecten in de zorgsector blijkbaar bijna exclusief vrouwen aantrekken. Een mogelijke denkpiste is om die krapte op te vangen met mannen. Via loopbaancheques kan je een mogelijke carrièreswitch initiëren of een talentenanalyse kan ook een optie zijn om erachter te komen wat jouw onderliggende talenten zijn. Gezien dit een knelpuntberoep is, worden opleidingen tot verpleger bovendien gefinancierd door de overheid. Nog al te vaak zien we bij loopbaanbegeleiding dat werknemers zich niet altijd bewust zijn van de mogelijkheden om zich te heroriënteren.”

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.