NL | FR | LU
Peoplesphere

Met 750 extra rekruteringen in 2021 rondt de MIVB binnenkort de kaap van 10.000 medewerkers.

Chauffeurs, veiligheidsmedewerkers, technici, managers,… ook in 2021 rekruteert de MIVB volop verder met meer dan 750 geplande aanwervingen. De openbaarvervoersmaatschappij gaat zo verder op haar elan voor de rekrutering van medewerkers om de talrijke lopende en toekomstige projecten tot een goed einde te kunnen brengen en zo het Brusselse openbaar vervoer verder te ontwikkelen. De MIVB zal zo binnenkort de kaap van 10.000 medewerkers (m/v/o) overschrijden die ten dienste staan van de mobiliteit in het Brusselse gewest.

De MIVB werft dit jaar 766 mensen aan. Dit cijfer kan nog stijgen in functie van jobs die in de loop van het jaar zullen vrijkomen, niet-voorziene vertrekken en interne mobiliteit die kan leiden tot nieuwe vacatures.

De meeste aanwervingen zijn nodig bij de chauffeurs en bestuurders (m/v/o), bijna 600 in het totaal. De MIVB is op zoek naar bijna 414 buschauffeurs, 144 tram- en 33 metrobestuurders. Die extra chauffeurs zijn nodig om de frequenties te kunnen verhogen en om het hoofd te kunnen bieden aan de extra noden bij aankomst van nieuwe voertuigen en de uitrol van het nieuwe busplan.

De MIVB zoekt ook technisch personeel (elektriciteit, elektronica, mechanica, elektromechanica, bouw,…ofwel zowat 70 personen), veiligheidspersoneel (een 40-tal), personeel voor de dienst signalisatie… maar ook people managers en data-specialisten (IT, marketing, network,…)

Meer dan 1.300 aanwervingen in 2020

In 2020 wierf de MIVB 1.343 mensen aan (intern en extern), onder wie 540 bestuurders, 251 technici en 470 kaderleden en 82 multimodale juniormedewerkers. Binnen de bestuurders was een meerderheid van de aanwervingen bestemd voor het invullen van vacatures voor buschauffeurs.Doorheen het jaar 2020 ontving de MIVB 40.119 kandidaturen.

Op 31 december 2020 telde de MIVB alles samen 9.843 medewerkers, onder wie ongeveer de helft bestuurders. Het percentage vrouwen blijft verder stijgen, met 11,22% vrouwen eind 2020 tegenover 11,18 % in 2019, 10,71% in 2018, 10,2% in 2017 en 9,8% in 2016.

Gezien de talrijke geplande aanwervingen dit jaar zal de MIVB binnenkort de kaap van 10.000 werknemers bereiken en zelfs overschrijden.

MIVB’ers naar voren schuiven

In haar nieuwe aanwervingscampagne zet de MIVB haar medewerkers (m/v/o) voor het voetlicht die Brussel dagelijks in beweging houden. De bedoeling is om een gezicht te plakken op de bestuurders, de veiligheidsmedewerkers, de technici, het administratief personeel,… en om de kwaliteiten in de verf te zetten waardoor het waardevolle collega’s zijn met wie toekomstige collega’s wel willen samenwerken: “De MIVB zit op één lijn met jou”, “Jouw expertise is de sleutel om Brussel in beweging te brengen”, “Met de MIVB is de stad in beweging. Met jou gaat Brussel erop vooruit.”

In 2020 tekende het MIVB-personeel altijd present, ondanks de gezondheidscrisis door covid-19 en de moeilijke situatie die we allemaal kenden. De MIVB bleef haar opdracht van openbaar vervoer verzekeren en bleef zo iedereen die het nodig had verplaatsen. De Brusselse vervoersmaatschappij paste zich aan de situatie aan en bleef aanwerven en opleidingen geven. Ondanks de crisis kan de onderneming haar werknemers werkzekerheid garanderen en moest ze geen beroep doen op tijdelijke werkloosheid.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.