NL | FR | LU
Peoplesphere

Brutoloon steeg in 2020 gemiddeld met 1,8% indexeringen en baremieke verhogingen incluis.

De mediaan, het bedrag dat in het midden ligt (waarbij 50% van de loontrekkenden minder en 50% van de werknemers een hoger bedrag verdient), bedraagt in 2020 2.916 euro bruto per maand voor een voltijdse werknemer. Natuurlijk verschilt de brutoverloning naar functie, sector, regio en bedrijfsgrootte. Daarnaast stelt SD Worx vast dat variabele verloning in belang toeneemt, maar dat het bedrag van cash bonussen, commissies en premies daalt met 15-20%, behalve voor business development rollen.

Dit laatste is gebaseerd op de jaarlijkse analyse van de salarisgegevens van meer dan 110.000 bediendenfuncties en -rollen in België bij meer dan 12.000 bedrijven, met uitdrukkelijke toestemming van werkgevers. Het gaat niet om een bevraging maar om effectieve loondata; het is de grootste en meest significante steekproef voor salarisonderzoek in België.

Zowel een gemiddelde als een mediaanwaarde (de waarde die in het midden ligt) zeggen zeker niet alles, over een individuele situatie. De bruto lonen nemen bv. toe naargelang de leeftijd. Maar waar baseert u zich dan best op als sollicitant of als werkgever?

“Werkgevers weten natuurlijk dat de brutoverloning één van de vaste waarden of ijkpunten is voor een sollicitant of werknemer. Wie marktconform wil verlonen, doet er goed aan om te benchmarken en de verschillen in kaart te brengen. Dat er verschillen zijn tussen sectoren weet iedereen, maar dat dit bv. meer speelt voor de functie van vertegenwoordiger, dan voor een andere functies is belangrijk om te weten. Zo is de organisatiegrootte meer bepalend voor het brutoloon van een ICT Manager: dit betekent gemiddeld een verschil tot € 3000 bruto loon per maand. De regio is dan weer bepalend voor een functie als directie / management assistent, waar het (gemiddeld) verschil zo’n 600 € betreft, al verschilt dit natuurlijk ook naargelang de leeftijd“, stelt David Schoonens verantwoordelijke consultancy grote bedrijven van SD Worx.

Ook extra-legale voordelen zoals een bedrijfswagen, forfaitaire onkosten, maaltijdcheques, groepsverzekering vertegenwoordigen een interessante aanvulling, maar ook hier verschilt het gebruik naargelang de functie, de sector, regio of organisatiegrootte.

Belang van variabele verloning neemt toe, maar bedrag daalt

De laatst jaren blijft het aandeel werknemers dat geniet van een variabele verloning gestaag toenemen: begin 2020 kreeg gemiddeld meer dan 45% van de bedienden in de privésector een variabel loon: dit kan bestaan uit een (traditionele) cash bonus/commissie of premie, maar ook een loonbonus (CAO90 bonus) op basis van gezamenlijke doelstellingen of warranten. In organisaties tot 250 werknemers is het percentage begunstigden zelfs hoger: zo goed als de helft (49 of 50%) krijgt een variabel loon aangeboden. In bedrijven van meer dan 1000 werknemers daalt dit tot 35%.

Tussen 2019 en 2020 daalde het gemiddeld bruto bedrag op jaarbasis van de cash bonus, commissies of premies met:
– 15% voor leidinggevende functies;
– 18% voor kenniswerk of specialisatierollen;
– 16% voor ondersteunende of zorgende rollen.

Enige uitzondering: voor business development rollen bleef het gemiddelde van dit variabele luik nagenoeg stabiel (lichte stijging met <2%). Niettemin zijn er terug verschillen: zo is de daling groter in bedrijven tussen 50-250 werknemers en in sectoren als industrie.

Top 3 (in waarde):
– Bedrijven in Vlaams-Brabant passen de hoogste cash-bonussen,
– commissies of premies toe,
– gevolgd door bedrijven in Brussel en Oost-Vlaanderen.

“Werkgevers blijven zoeken en investeren waar nodig in nieuwe oplossingen als thuiswerkvergoedingen, cadeaupakketten in thuislevering, voorzien in ergonomie en comfort thuis (tweede scherm, lenen van bureaustoelen ea). Ze blijven zich aanpassen om hun medewerkers te verlonen met een marktconform en uitgebalanceerd loonbeleid. Er zijn heel wat factoren die het loonbeleid in je organisatie mee bepalen. De indexering van de brutolonen en de extralegale voordelen zijn een zware kostenpost, maar ook de variabele lonen nemen een serieuze hap uit je inkomsten als werkgever. Vraag is hoeveel ruimte er zal zijn in 2021, na het coronajaar 2020. Vorige week zijn de onderhandelingen over een interprofessioneel loonakkoord voor 2021-2022 gestart, maar vrij snel on hold gezet”, geeft David Schoonens van SD Worx aan.

Bron: SD Worx Reward Insights

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.