NL | FR | LU
Peoplesphere

Aanwervingen herstelden zich wel in de periode juli-augustus en september: flexibele contracten winnen aan belang voor werkgevers.

Recente cijfers uit de Belgische klantenportefeuille van HR-dienstverlener Securex tonen een algemene daling van de aanwervingsgraad in de periode april-september 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De daling van de aanwervingen was echter minder uitgesproken in de zomer van 2020 dan in de maanden april en mei. In de meest recente onderzochte maand september waren er 10% minder aanwervingen tegenover september vorig jaar.

In een context waarin het aanwervingspercentage dit jaar algemeen lager ligt dan vorig jaar, tekende de zomer van 2020 (juli-augustus-september) voor een zekere heropleving van de werkgelegenheid in vergelijking met de drie voorgaande maanden (april-mei-juni). Terwijl Securex voor april 2020 nog een daling van de algemene aanwervingsgraad van 59% noteerde ten opzichte van diezelfde maand vorig jaar, stelde het voor juli slechts een lichte daling van 6,5% vast ten opzichte van juli 2019.

Na een algemene daling van aanwervingen in de voorafgaande maanden april-mei-juni 2020, lijken de aanwervingen met contract voor bepaalde duur zich in de maanden juli-augustus-september relatief te herstellen. In diezelfde maanden bleef het aantal aanwervingen met een contract voor onbepaalde duur stabiel op een lager niveau. In vergelijking met september 2019 waren er in september 2020 8% minder nieuwe contracten van bepaalde duur en 16% minder nieuwe contracten van onbepaalde duur.

“Bedrijven nemen sinds de zomer opnieuw iets meer mensen in dienst dan in de eerste golf, maar dan vooral met tijdelijke contracten,” zegt Guillaume Bosmans, HR Research Expert bij Securex. “Een mogelijke verklaring voor de toegenomen keuze voor tijdelijke contracten is de noodzaak voor werkgevers om de gevolgen van de crisis op korte en middellange termijn effectief te kunnen aanpakken. Daarnaast is het ook moeilijker om in functie van een langetermijnstrategie te werken, én aan te werven. We kunnen dus nog niet spreken van een teken van economisch herstel, maar eerder van een verhoogde behoefte aan flexibiliteit.”

Nieuwe aanpak voor aanwervingen: meer tijdelijke contracten

In bepaalde sectoren zorgt de crisis voor meer activiteit, en algemeen moeten bepaalde profielen van vertrokken medewerkers worden vervangen. Ondanks de crisis blijft dan ook de behoefte bestaan om mensen aan te werven. De huidige omstandigheden zorgen er wel voor dat werkgevers minder op lange termijn plannen, waardoor ze meer op zoek gaan naar flexibel personeel. Om die redenen wordt nu meer gebruik gemaakt van tijdelijke contracten (contracten van bepaalde duur, interimcontracten, consultants, etc.).

“We zien een trend richting een aanwervingsmodel dat werkgevers meer flexibiliteit biedt. We zitten duidelijk in een overgangsperiode,” besluit Frank Vander Sijpe, Director HR Consulting bij Securex. “Dit is hét moment voor ondernemingen om na te denken over een andere manier waarop ze hun vast én hun meer flexibel personeel gaan beheren, zeker nu ze vaker op basis van tijdelijke contracten aanwerven. Het is beter om toe te werken naar een total workforce management, met een geïntegreerd beheer van interne en externe medewerkers. Bedrijven die dat nu al doen, staan er veel beter voor om de economische schokgolven van de huidige crisis te doorstaan.”

 

Bron : Deze resultaten zijn indicatief, omdat ze gebaseerd zijn op zeer recente gegevens van het sociaal secretariaat van Securex. Het is mogelijk dat werkgevers de komende weken correcties doorvoeren. Het is ook mogelijk dat bepaalde verschillen of evoluties niet statistisch significant zijn. De steekproef van deze studie bestaat uit 25.155 bedrijven en 188.933 werknemers in de privésector. In de steekproef werden enkel volledig belastingplichtige werknemers opgenomen. Studenten werden hier dus niet in opgenomen. De ondernemingen tellen maximaal 1000 werknemers.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.