NL | FR | LU
Peoplesphere

Belgische vrouwen krijgen meer procentuele opslag dan mannen bij de sprong naar een managementpositie.

Gemiddeld krijgen Belgische vrouwen 22% meer loon wanneer ze doorstoten naar een managementpositie, terwijl dat voor mannen 20% is. In absolute cijfers (en brutoloon) verdienen mannen globaal gezien nog steeds meer. Het voordeel voor vrouwen geldt ook enkel voor de promotie naar het onderste managementniveau.

Met Internationale Vrouwendag in het verschiet keek StepStone naar enkele interessante gegevens rond vrouwen in managementposities. Vrouwelijke werknemers die in België gepromoveerd worden tot teamleidster of verantwoordelijk worden voor een team, krijgen over het algemeen 22% extra loon. Wanneer een Belgische man dezelfde carrièresprong onderneemt, krijgt hij ‘slechts’ 20% meer loon. Dat blijkt uit de loonanalyse van StepStone-gegevens van meer dan 14,000 Belgische mannen en vrouwen.

Voor het middelste en hoogste managementniveau liggen de kaarten anders. Daar neemt het verschil tussen mannen en vrouwen toe naar minimum tweemaal zoveel voor mannen. Vooral voor de allerhoogste posities is het verschil treffend, hoewel natuurlijk per individueel geval allerlei factoren zoals de industrie en het ervaringsniveau, doorslaggevend zijn.

In absolute cijfers verdienen mannen gemiddeld nog steeds meer. De gemiddelde 20% bij mannen weegt dus zwaarder door dan de 22% opslag voor vrouwen.

De sectoren waar er meer vrouwen dan mannen manager zijn.

Daarnaast keken we ook naar verschillende sectoren en het gender van de verschillende managers. In deze zes industrieën zijn meer dan de helft van het leidinggevende personeel vrouwelijk. Opvallend is dat twee op drie managers in Human Resources vrouwelijk zijn. Daarnaast zien we ook in de sociale en wetenschappelijke sector duidelijk meer vrouwen als leidinggevend personeel.

Bron : Stepstone, op basis van meer dan 14,000 loongegevens. 

Over Methodologie ; Managementposities werden ingedeeld in de drie gebruikelijke niveaus: het onderste (leidinggevend over een team); middelste (hoofd van een afdeling) en hoogste (senior management, directie). Het verschil in loon en opslag bij promotie is niet enkel gelinkt aan het verschil in gender, maar wordt ook beïnvloed door een veelvoud van andere externe factoren, waaronder de industrie en het ervaringsniveau van de werknemer. Bovenstaande analyses bieden dus slechts een algemeen beeld, met gender als focuspunt.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.