NL | FR | LU
Peoplesphere

Bijna vier op tien kmo’s kampen met ‘lang openstaande vacatures’: vooral Vlaanderen en secundaire sector hebben moeite met invullen van knelpuntberoepen.

Gemiddeld wil één op drie van de Belgische kmo’s (kleiner dan 100 werknemers) aanwerven in het vierde kwartaal. De meerderheid (62%) geeft aan dat het vooral recente vacatures zijn, maar dit percentage is dalende. Van alle regio’s heeft West-Vlaanderen het meest te kampen met lang openstaande vacatures en knelpuntberoepen. Eén op zes (17%) West-Vlaamse kmo’s heeft te maken met vacatures die langer dan een jaar openstaan (ten opzichte van het gemiddelde van 8%).

De SD Worx barometer voor aanwervingsintenties bij kmo’s (met minder dan 100 werknemers) geeft een stijging weer van de ‘voornamelijk lang openstaande vacatures’.

Ten opzichte van vorig kwartaal zeggen meer kmo’s dat ze ‘lang openstaande vacatures’ hebben: gemiddeld geven vier op tien kmo’s (38,1%) in september aan dat de openstaande vacatures ‘voornamelijk lang openstaande’ vacatures zijn, terwijl dit vorig kwartaal slechts een kwart (26%) was. Dit is een stijging met 30%. Dit is te wijten aan de sectoren ‘industrie en bouw’, waar zes op de tien spreken van ‘lang openstaande vacatures’. In West-Vlaanderen zit zes op de tien kmo’s met ‘lang openstaande vacatures’.

Bijna de helft van onze kmo’s heeft vacatures voor knelpuntberoepen.

Vacatures voor knelpuntberoepen: Brussel heeft er minder (28%), Vlaanderen en Wallonië scoren hetzelfde, met resp. 45,1% en 46,6 %. Vooral kmo’s actief in de industrie en bouw (secundaire sector) hebben moeite met invullen van de knelpuntberoepen: bijna zeven op de tien kmo’s (67%) geven aan dat de vacatures voornamelijk knelpuntberoepen betreffen.

Gemiddeld stelt bijna 85% (84,4%) van Belgische kmo’s dat de vacatures binnen de 6 maand ingevuld worden; bij 15% duurt het langer. In Vlaanderen worden de vacatures gemiddeld minder snel ingevuld dan in Brussel of Wallonië: een vijfde (20,9%) geeft aan dat vacatures gemiddeld langer dan 6 maanden openstaan, terwijl dit in Brussel en Wallonië resp. om 9,1% en 8,0% gaat. Opnieuw spant West- Vlaanderen de kroon met 27,6% van de kmo’s met vacatures die niet ingevuld zijn na 6 maand, gevolgd door Limburg met 22,4%1. In de sectoren ‘industrie en bouw’ geeft één op drie kmo’s (28,2%) aan dat vacatures gemiddeld langer dan 6 maand openstaan. Bij ‘handel, dienstverlening en non-profit’ is dit minder (12,5%). Eén op zes (17%) West-Vlaamse kmo’s heeft zelfs te maken met vacatures die langer dan een jaar openstaan (gemiddeld is dit 8%).

Een derde van de kmo’s wil aanwerven in Q4

De plannen om aan te werven blijven stabiel. Meer dan één op drie van de Belgische kmo’s (33,6%) wil aanwerven. Al acht kwartalen op rij schommelt dit percentage rond één derde. Er is geen significant verschil tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De verschillen onderling zijn relatief klein, met Oost- Vlaanderen (35,8%) en Limburg (29,2%) als uitersten.

“We zien enerzijds wel vrij stabiele aanwervingsintenties, maar anderzijds ook dat kmo’s sinds juni de vacatures moeilijker ingevuld krijgen. Ten opzichte van vorig kwartaal geven meer bedrijfsleiders aan dat hun vacatures ‘lang openstaan’. Meerbepaald de sectoren ‘Industrie en bouw’ kampen met het vinden van het juiste talent en de regio West-Vlaanderen in het bijzonder. Daar zien we ook een piek van knelpuntberoepen waarvoor kmo’s vacatures hebben. De regio West-Vlaanderen heeft reeds een hoge werkzaamheidsgraad, wat positief is maar dit betekent ook lokaal minder beschikbare arbeidskrachten. Deze studie legt de vinger op één van de uitdagingen waar onze kmo- bedrijfsleiders voor staan: in de sectoren ‘industrie en bouw’ geeft één op drie kmo’s aan dat vacatures gemiddeld langer dan 6 maand openstaan. In West-Vlaanderen heeft één op zes (17%) kmo’s zelfs te maken met vacatures die langer dan een jaar openstaan ”, verfijnt Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx de cijfers.

Bron: SD Worx – conclusies uit de 37e tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx bij 940 bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken in september 2019.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.