NL | FR | LU
Peoplesphere

Peoplesphere / Nieuws

Gezondheidsrapport IDEWE: 1 op 4 werknemers rookt nog steeds (en daarmee stagneert jarenlange daling).

Uit het recentste gezondheidsrapport van IDEWE, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, blijkt dat een zorgwekkend hoog aantal (25,4%) werknemers in België nog steeds rookt. Dat cijfer piekt tot 28,3% bij de 35- tot 44-jarigen. Bovendien kampt 58% nog steeds met overgewicht, beweegt 59% minder dan 90 minuten per week en heeft 25% een te hoge bloeddruk. Lezen

Rechtspraak ivm Loonbeschermingswet – Loon betalen in Bitcoin is niet wettelijk volgens arbeidshof.

Een onderneming is onder meer actief inzake selectie, rekrutering en outplacement van personeel. Op 27 januari 2020 treedt J.V. in dienst van de onderneming als recruiter. Zijn verloning bestaat uit een brutoloon van 2200 euro per maand, 30 euro maandvergoeding voor een gsm-abonnement, 10 euro onkostenvergoeding per gewerkte dag en 350 euro voor onkosten wagen. Daarnaast is er een bonussysteem vanaf 7500 euro (10 percent op de fee). Bij de indiensttreding krijgt de recruiter een bedrijfswagen ter beschikking zonder tankkaart.
Met een brief van 20 mei 2020 betekent de onderneming een (ongeldige) opzegging aan de recruiter met een opzeggingstermijn van 4 weken. Lezen

Resultaten HR Barometer 2024 – Bedrijven focussen nog te vaak op functies in plaats van vaardigheden op vlak van personeelsplanning.

Opleiding en ontwikkeling blijken, naast selectie en rekrutering, voor Belgische bedrijven de absolute topprioriteit op vlak van personeelsbeleid. Het blijft een aanhoudende uitdaging om de juiste mensen te vinden en hen de mogelijkheid te bieden om te blijven ontwikkelen. Maar bedrijven pakken hun personeelsplanning nog te weinig strategisch en op lange termijn aan. Het nadenken over toekomstige noden, vraag en aanbod als gevolg van bedrijfsinterne veranderingen of externe evoluties gebeurt eerder ad-hoc . Acties zijn vooral gericht op het wegwerken van tekorten, en de focus ligt op afgelijnde functies eerder dan flexibel inzetbare vaardigheden. Complexiteit en een gevoel niet de juiste skills te hebben, remmen HR-departementen af om actie te ondernemen rond strategische personeelsplanning. Lezen

Negen op de tien Belgische werkgevers vertrouwen op externe hulp voor loonadministratie: snelheid en efficiëntie blijven grootste uitdagingen in payrollverwerking.

Slechts zeven procent van de Belgische werkgevers beheert zijn salarisadministratie zelfstandig en vertrouwt daarbij op zijn eigen experts en software. Meer dan acht op de tien Belgische bedrijven (84%) kiezen ervoor om hun payrolladministratie deels uit te besteden en deels intern te beheren met eigen experts of software. Acht procent besteedt het geheel uit. Werkgevers in België en het Verenigd Koninkrijk vertrouwen het meest op een gespecialiseerde payrolldienstenleverancier. Lezen

Terug Naar Werk-fonds: Minister van Sociale zaken en Federgon slaan de handen in elkaar voor de begeleiding van langdurig zieken.

Langdurig zieken alle kansen geven om terug aan het werk gaan onder begeleiding van erkende private dienstverleners. Daar wil Federgon samen met minister van Sociale zaken Frank Vandenbroucke volop voor gaan. In aanvulling op het Terug Naar Werk–fonds, dat vanaf 1 april van start gaat, lanceert Federgon in dit kader het guide me-platform. Guide me bundelt alle relevante private dienstverlening die kan helpen doorheen de belangrijke momenten van een loopbaan, zoals een begeleiding naar werk na een periode van ziekte of het vinden van een nieuwe uitdaging na ontslag. Lezen

Economische prestaties, concurrentievermogen en welzijn van Wallonië: een vergelijkende analyse ten opzichte van andere Europese overgangsregio’s.

Wallonië wordt dikwijls met Vlaanderen vergeleken. Het bbp per inwoner en het inkomen per inwoner zijn in Wallonië reeds geruime tijd kleiner dan in Vlaanderen en de economische bedrijvigheid groeit er reeds lang minder sterk. Die ontwikkeling is het resultaat van talrijke factoren, waaronder de geografie, de geschiedenis en de handelingen van de economische actoren, onder meer inzake beleid. Lezen

Meer dan 4 op de 10 werknemers volgden afgelopen jaar geen enkele opleiding op het werk.

Sinds begin dit jaar hebben veel werknemers in het kader van de Arbeidsdeal het recht om vijf dagen per jaar opleiding te volgen via hun werkgever. Maar de animo bij werknemers voor vijf volledige opleidingsdagen per jaar is niet zo groot. 43% van de werknemers volgde afgelopen jaar geen enkele opleiding en minder dan de helft wil vanaf dit jaar gebruikmaken van minstens vijf opleidingsdagen. Vooral arbeiders en 55-plussers volgen op dit moment minder opleidingen dan gemiddeld. Lezen

Ambtenarenzaken: tijdelijk verbod op het gebruik van TikTok verlengd.

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Alexander de Croo en minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met de verlenging voor onbepaalde duur van het tijdelijke verbod op het gebruik van de TikTok-applicatie binnen de federale overheidsdiensten. Lezen

Monitoring van levenstevredenheid: 62,3% van de Belgen voelde zich altijd of meestal gelukkig.

Sinds het derde kwartaal van 2021 ondervraagt Statbel, het Belgische statistiekbureau, elk kwartaal zo’n 5.000 Belgen tussen 16 en 74 jaar over hun persoonlijk welzijn en levensomstandigheden. Lezen

Iets lager pensioen rijken financiert kortere carrière zware beroepen.

Onderzoek van Laurent Collot (UNamur) en Jean Hindriks (UCLouvain en Itinera) toont aan dat een hervorming van het pensioensysteem eenvoudig en budgetvriendelijk kan. In hun analyse berekenden beide experts een compensatie voor mensen met een zwaar beroep, beperkt tot laagbetaalde werknemers, die geen onoverkomelijke last legt op beter betaalde werknemers. “Als de hoogste pensioenen 4,7% inleveren, betekent dit tot 3 jaar minder lang werken voor de lagere inkomens. Zo kan je zware beroepen een kortere carrière gunnen zonder pensioenverlies”, zegt Jean Hindriks. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.