NL | FR | LU
Peoplesphere

Peoplesphere / Nieuws

Langdurige afwezigheden: 8 op de 10 werkgevers houdt contact met zieke werknemers.

Liefst 41,7% van de werkgevers had afgelopen jaar een langdurig zieke collega in het team. Acht op de tien van hen hielden tijdens deze afwezigheid contact via berichtjes of telefoontjes. Dat blijkt uit een bevraging van hr-dienstengroep Liantis bij 1.050 bedrijfsleiders. “Wettelijk gezien zijn er niet echt bepalingen rond, maar contact houden en connectie met de werkvloer is cruciaal voor een succesvolle terugkeer naar de werkvloer”, aldus Lisa Jeuris, experte preventie en welzijn bij Liantis. Ondertussen vindt UNIZO dat er ook een verantwoordelijkheid bij de werknemer ligt. Lezen

Salarissen in 2024: zullen werkgevers voldoen aan de verwachtingen?

Inzichten uit de 2024 salaris enquête van internationale recruitment specialist Robert Walters bieden een blik op de verwachtingen van professionals met betrekking tot salarisstijgingen in het komende jaar. Marie Parmentier, Manager bij Robert Walters, deelt haar bevindingen van het onderzoek. Lezen

Afwezigheden door ziekte op het werk in november hoger dan vorig jaar… Is de piek van kortverzuim achter de rug?

Ongeveer een op zeven werknemers was in november minimum 1 dag ziek. In november 2023 zijn in de privésector in België gemiddeld 3,19 dagen op 100 verloren gegaan door kortdurende ziekte (van minder dan 30 dagen). Dit is 10% hoger dan in 2022, maar lager dan in 2021. De cijfers liggen ook lager dan vorige maand; net zoals vorig jaar lag de piek van kortverzuim in oktober (3,94%) en februari (3,98%). In combinatie met het middellang ziekteverzuim verloren Belgische werkgevers gemiddeld 6,23 dagen op 100 te werken dagen. Lezen

Maatregelen voor een duurzame, inclusieve arbeidsmarkt blijven nodig.

De werkzaamheidsgraad van personen met een migratieachtergrond en arbeidshandicap is in Vlaanderen, ondanks inspanningen, al jarenlang erg laag. Terwijl 77% van de Vlamingen tussen 20 en 64 jaar aan het werk is, is dat voor personen met een migratieachtergrond (geboren buiten EU27) meer dan tien procent lager (62,7%). Personen met een arbeidshandicap vinden nog moeizamer werk: slechts een kleine helft (46,5%) is aan de slag. Naar aanleiding van haar twintigste verjaardag maakt de Commissie Diversiteit bij de SERV de balans op en ziet nog heel wat beleidsuitdagingen voor Vlaanderen. De werkgevers- en werknemersorganisaties, LEVL en Handicap en Arbeid die in de commissie vertegenwoordigd zijn, doen daarom een oproep naar de Vlaamse politici en de volgende Vlaamse Regering om fors in te zetten op maatregelen voor een duurzame, inclusieve arbeidsmarkt. Lezen

Steeds meer flexi-jobbers aan de slag: 2023 wordt recordjaar.

Dit jaar wordt een absoluut recordjaar voor flexijobs. Dat stelt hr-dienstengroep Liantis na een analyse van de gegevens bij meer dan 10.000 werkgevers. Maar liefst 50,2% van de werkgevers die flexi-jobbers mocht inschakelen, deed dat dit jaar ook. In de horeca ging het zelfs om 69,6%. Ook de RSZ-cijfers bevestigen dat het aantal flexi-jobs elk kwartaal toeneemt. Belangrijk: vanaf 1 januari 2024 veranderen er enkele belangrijke zaken rond dit populaire statuut, zoals de uitbreiding naar 12 nieuwe sectoren. Lezen

Werkgelegenheidsgraad stijgt naar 72,2% in het derde kwartaal van 2023.

In het derde kwartaal van 2023 is 72,2% van de 20-64-jarigen in België aan het werk, wat een toename betekent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2023 (71,4%) en een stabilisatie ten opzichte van het derde kwartaal van 2022. De IAB-werkloosheidsgraad van 15-64-jarigen wordt in het derde kwartaal van 2023 op 5,6% geschat, ten opzichte van 5,5% in het vorige kwartaal en 5,7% in het derde kwartaal van vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe resultaten van Statbel op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK). Lezen

Bijna twee op de drie werkende Belgen (werkenemers en zelfstandigen) maken zich zorgen over hun financiële situatie.

Uit een onderzoek bij 1.500 werknemers en zelfstandigen uitgevoerd door Securex, partner in ondernemerschap en tewerkstelling, blijkt dat maar liefst 65,1% van de werkende Belgen zich financiële zorgen maakt. Dat cijfer ligt nog hoger bij arbeiders en bij vrouwen. Ook jongere werknemers en zelfstandigen en zij met kinderen in huis maken zich vaker zorgen over hun financiële situatie. Opvallend: hoewel bijna twee op de drie zich financiële zorgen maakt, geeft 64,6% wel aan voldoende compensatie te ontvangen voor hun werk. Lezen

Oudere werknemers en pensioenbeslissingen in België: de determinanten van de (gewenste) pensioneringen.

De werkgelegenheidsgraad van de 55-64-jarige werknemers is opmerkelijk toegenomen. Volgens het Belgische luik van de SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) enquêtegegevens, wenst echter bijna één op de drie oudere werknemers de arbeidsmarkt te verlaten: hun perceptie over hun werkomgeving is daarin een doorslaggevende factor. Lezen

Opinie – De arbeidsmarkt is essentieel om de opwarming van het klimaat tot 1,5 graad te beperken.

Op de COP 28 in Dubai hebben de deelnemers een akkoord bereikt over de ontwerptekst die spreekt van een transitie weg van fossiele brandstoffen. Dichter bij huis verplichtte, begin deze maand, het Brusselse Hof van beroep de Belgische Staat, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent af te bouwen tegenover 1990. Lezen

36% van de Belgische kmo’s denkt aan aanwerven in eerste kwartaal 2024.

Op basis van de meest recente kmo-bevraging van SD Worx in december 2023 van 711 kmo-bedrijfsleiders, zal meer dan één op drie kmo’s personeel aanwerven. De meerderheid werft aan als uitbreiding en minder ter vervanging. Dat is positief nieuws want de ontslagintenties blijven stabiel op 12%, wat beter is dan in december vorig jaar. Toch zijn er regionale verschillen: Oost-Vlaanderen telt het meest kmo’s met aanwervingsplannen in het eerste kwartaal, nl. 43%. In Limburg en Oost-Vlaanderen zijn de ontslagplannen het grootst met resp. 15% en 14% van de kmo’s. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.