NL | FR | LU
Peoplesphere

Peoplesphere / Nieuws

8% meer studenten combineren studies met ondernemerschap.

Nu het academisch schooljaar weer begint, maakt hr-dienstengroep Liantis de balans op van het aantal studenten-zelfstandigen dat bij hen aangesloten is. Wat blijkt? In 2022 steeg hun aantal met bijna 8 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Maar om student-zelfstandige te worden, moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Lezen

Opinie – “Stop de burn-out policies, start met je bedrijfscultuur”, Anouk Lagae

Met enige verbazing las ik onlangs de oproep van Federaal Minister Pierre-Yves Dermagne om te experimenteren met een kortere werkweek. Volgens hem zou dat ‘misschien helpen om (…) langdurige ziekte te vermijden.’ Ik ben daar alvast niet van overtuigd: het is een zoveelste poging om burn-out in te dijken, en een zoveelste gemiste kans om de échte oorzaak achter burn-outs aan te pakken. Lezen

De nieuwe dresscode voor kantoor: onderzoek wijst uit dat hybride werken de traditionele werkgarderobe opschudt.

De afgelopen drie jaar is de manier waarop en vooral waar we werken compleet veranderd. We verdelen onze werktijd het liefst tussen kantoor, co-workingplekken en thuis, aangezien een hybride werkmodel ons aantoonbaar productiever maakt. Maar niet alleen onze werkplek is veranderd, ook de manier waarop we ons kleden ziet er tegenwoordig anders uit. Wat draag je eigenlijk nu onze werkwereld er zo anders uitziet? Om die vraag te beantwoorden deed IWG, aanbieder van flexibele werkplekken, onderzoek naar de nieuwe dresscode voor het (hybride) kantoor onder meer dan 1000 hybride werknemers. Lezen

Belgische bedienden kregen minder vaak opslag, maar wie een loonsverhoging kreeg, ontving een hoger percentage.

Het basissalaris van Belgische bedienden is dit jaar met gemiddeld 11% gestegen (inclusief index). Dit is meer dan vorig jaar, toen het basissalaris nog met 7% steeg. Deze salarisgroei is de hoogste in meer dan twintig jaar. Deze stijging is hoofdzakelijk te verklaren door de sterke indexaties. Doordat de indexering op zich al een grote kost is voor de meeste werkgevers, bleef er minder budget over om nog bijkomende salarisverhogingen toe te kennen. Daardoor kregen minder mensen een loonopslag dan vorig jaar. 46% procent van de populatie kreeg een opslag van minder dan 1% of helemaal niets. Lezen

Enquête BeMob – Dagelijks 36 miljoen kilometer uitgespaard dankzij telewerk.

Sedert de covidcrisis is telewerk almaar meer in de werkgewoonten van de Belgen verankerd geraakt en zorgt het in het algemeen voor een verschuiving naar meer duurzame vervoerswijzen. Een derde van de Belgen telewerkt minstens één dag per week en nagenoeg de helft van de Brusselaars werkt regelmatig thuis. Deze evolutie in de organisatie van de werkplek leidt ook tot veranderingen op het vlak van mobiliteit, aangezien in 2023 zo dagelijks naar schatting 36 miljoen kilometer kon worden uitgespaard. Lezen

Zomer 2023: evenveel vakantie genomen, maar door minder werknemers.

Minder Belgen namen in juli en augustus vakantie. Toch blijft het aantal vakantiedagen dat we met z’n allen namen deze zomer ongewijzigd ten opzichte van 2022. Wie deze zomer wel vakantie nam, was met andere woorden, langer afwezig op het werk ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de opvallende conclusie van hr-dienstenverlener Acerta op basis van de reële data van 320.000 werknemers bij zo’n 29.000 bedrijven. Het fenomeen is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de allereerste ingekorte zomervakantie van 9 naar 7 weken in Wallonië en Brussel. De nieuwe vakantieregeling leidt ertoe dat werknemers in Wallonië 12,56% meer van hun werktijd als vakantie opnamen. In Brussel was dat 5,66% meer. Het nieuwe vakantiesysteem in Franstalig België leidde niet tot een aanpassing van de vakantieplanning, aldus Acerta. Lezen

Begrotingsbesprekingen 2024: Federgon benadrukt bij Minister Brouns de grote urgentie om maatregelen te nemen die de dienstenchequesector overeind moeten houden.

Maandag heeft Vlaams Minister van Werk Jo Brouns deelgenomen aan de bestuursraad van de Commissie Dienstencheques bij Federgon, de federatie die onder meer de private dienstenchequebedrijven vertegenwoordigt. In het gesprek is er uiteraard uitvoerig stilgestaan bij de oproep van de 3 grootste werkgeversorganisaties om vanaf 2024 te zorgen voor een duurzaam financieringsmodel voor de sector. De aanleiding hiervoor is de zorgwekkende analyse van de dienstenchequesector die eerder deze maand is voorgesteld door Graydon Creditsafe. Lezen

Week van de mobiliteit: in één jaar verliezen Belgen samen meer dan 21.500 jaar in de file.

De recent bijgewerkte indicatoren van het Belgian Mobility Dashboard tonen een verbetering van de verkeerscongestie in België. Tussen 1 januari en 31 augustus daalde de tijd die dagelijks gemiddeld verloren ging in files op onze wegen namelijk met 15% ten opzichte van de eerste acht maanden van 2022, tot 5’29”. In 2022 bedroeg alle tijd die dagelijks op onze wegen verloren ging opgeteld meer dan 21.500 jaar, wat neerkomt op een kost van 1,06% van het bbp. Lezen

55% van de Belgen tevreden met leidinggevende. Tevredenheid het hoogst bij wie mag telewerken.

Een (kleine) meerderheid van 55% van de Belgen is tevreden met de leidinggevende. Nederlanders zijn meer tevreden over hun baas; de Fransen zijn dat minder. Dat blijkt uit de jaarlijkse bevraging van SD Worx bij 16.011 werknemers in 10 Europese landen, waaronder 1.000 werkende Belgen. Opvallend: de tevredenheid met de leidinggevende is hoger bij wie mag thuiswerken en het hoogst bij wie 2 tot 4 dagen van thuis mag werken. Eén op drie Belgen werkt in 2023 minimum 1 dag van thuis uit, dat is meer dan vorig jaar. Lezen

Transities op de arbeidsmarkt – Inactieven blijven vaker inactief dan de vorige kwartalen.

Statbel publiceert de transities op de arbeidsmarkt tussen het tweede kwartaal van 2022 en het tweede kwartaal van 2023. Deze resultaten geven aan dat mensen nog vlot aan het werk blijven, maar dat inactieven vaak inactief blijven. Bij de inactieven blijven vrouwen, laagopgeleiden en mensen met een buitenlandse nationaliteit vaker inactief. Daarnaast blijkt dat de uitstroom van werkloosheid naar werk weer iets gestegen is: 28,9% van de werklozen in het tweede kwartaal van 2022 is een jaar later aan het werk. Een kwartaal eerder bedroeg dit percentage 24,1%. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.