NL | FR | LU
Peoplesphere

Peoplesphere / Nieuws

Zeven belangrijke ontwikkelingen in samenwerkingstechnologie

2015 gaat zonder twijfel de boeken in als een belangrijk jaar voor de samenwerkingssector. In begin 2015 voorspelde Polycom grote kansen voor samenwerking, inclusief een toenemend gebruik van samenwerkingstools binnen internationale organisaties, belangrijke veranderingen in kantoren en een structurele verandering in de manier waarop mensen samenkomen. De belangrijkste ontwikkeling: nieuwe oplossingen veranderen over de hele wereld de manier van samenwerken binnen organisaties. Wat zijn nu de voorspellingen voor 2016? Lezen

VDAB zet actieplan op om vluchtelingen naar werk te begeleiden

Sinds mei 2015 zijn de asielaanvragen sterk gestegen. VDAB verwacht naar schatting 10 000 extra nieuwkomers vanaf het voorjaar 2016, een verdrievoudigde instroom. Om de kwaliteit van de dienstverlening op hetzelfde peil te kunnen houden, versterkt en versnelt VDAB zijn huidige werking. Rode draad doorheen het actieplan is het principe “integration through work”, want werk is een belangrijk middel tot integratie. Lezen

De genderdimensie van zware beroepen

De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en vrouwen wil in zijn advies nr. 149 over het gender van de zware beroepen in het kader van de pensioenhervorming de aandacht van de regering en de sociale partners vestigen op de noodzaak om rekening te houden met de genderdimensie in de zwaartefactoren van het werk. Lezen

Kmo’s denken aan meer dan elfduizend banen extra in 2016 dankzij loonkostverlaging

Ruim 28% van de kmo’s denkt tegen het einde van 2016 meer mensen te zullen tewerkstellen dan vandaag. Dat blijkt uit een rondvraag door HR-dienstverlener SD Worx. Die score voor de vooruitzichten binnen een jaar lag zelden zo hoog. In het onderzoek peilde men bij de kmo’s ook in hoeverre enkele taxshiftmaatregelen meespelen in hun prognose. Met andere woorden: is er een verband tussen dit hoge cijfer en de (graduele) loonkostverlaging van 33% naar 25%? Lezen

Kleinste aantal Brusselse jonge werklozen in kwarteeuw

Het is van december 1991 of 24 jaar geleden dat er zo weinig jonge Brusselse werklozen waren. Dat blijkt uit cijfers van Actiris, de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling. Lezen

De horeca heeft de weg naar flex-jobs gevonden!

In een maand tijd zijn er al 4.236 mensen in de horeca aan de slag gegaan in een flexi-job. Dat laat staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Bart Tommelein (Open VLD) weten. “Flexijobs” zijn een nieuwe vorm van tewerkstelling die voordelig bijklussen mogelijk maakt voor iedereen die al voldoende sociaal verzekerd is via een hoofdjob. Lezen

Werkomgeving sluit slecht aan bij het menselijk brein

Kenniswerkers worden vrijwel continu afgeleid van hun eigenlijke werkzaamheden. Dit is grotendeels terug te voeren op een gebrek aan begrip over hoe het menselijk brein functioneert en hoe ze hun aandachtspanne kunnen reguleren. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het meest recente wereldwijde onderzoek van Steelcase dat een meta-analyse van neurowetenschappelijk en cognitief onderzoek omvat, aangevuld met eigen onderzoek naar het gedrag van kenniswerkers en de manier waarop ‘werk’ verandert. Lezen

Werkloosheid in Vlaanderen

Vlaanderen telt eind december 228.987 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 710 of 0,3% minder dan vorig jaar. Lezen

Sterke vooruitgang van de uitzendactiviteit in november

In de maand november 2015 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +1,56% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze vooruitgang is toe te schrijven aan een positieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam toe met +2,05% in het arbeiderssegment, en in het bediendesegment met +0,92%. Lezen

Decreet doelgroepenbeleid definitief goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde het ontwerpdecreet doelgroepenbeleid van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters definitief goed. Het vernieuwde en vereenvoudigde doelgroepenbeleid concentreert zich op jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap. Het ontwerp wordt nu naar het parlement verstuurd. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.