NL | FR | LU
Peoplesphere

Peoplesphere / Nieuws

Opgelet! Toenemende sociale ongelijkheden onder de bevolking op actieve leeftijd

Een nieuwe studie van de FOD Sociale Zekerheid bevestigt dat verschillende bevolkingsgroepen in België op het vlak van hun sociaaleconomische situatie uiteen groeien. Eerdere analyses toonden al aan dat het armoederisico voor ouderen de afgelopen jaren gedaald was, terwijl het armoederisico voor laaggeschoolden onder de actieve bevolking sterk toegenomen was. De nieuwe analyse toont aan dat laaggeschoolden verder afhaken op de arbeidsmarkt ondanks het feit dat sociale uitkeringen steeds minder voldoen om rond te komen. Lezen

België is één van de aantrekkelijkste landen is voor kennismigranten

Deloitte stelde vandaag de resultaten voor van de vergelijkende immigratiestudie 2016. Daaruit blijkt dat België een van de aantrekkelijkste landen is voor kennismigranten dankzij de snelheid, lage kostprijs en toegankelijke voorwaarden van de procedure voor het verkrijgen van een arbeidskaart. Omwille van het groeiende belang van de kenniseconomie is het voor landen cruciaal om kennis aan te trekken. De studie vergelijkt tweejaarlijks de migratieformaliteiten voor buitenlandse kenniswerkers in de Europese Unie. Eerdere edities van Deloitte’s vergelijkende migratiestudie toonden aan dat België op Europees vlak het beste scoorde. Samen met de Scandinavische landen zit België nog steeds in de kopgroep van landen die een efficiënt en laagdrempelig beleid voeren. De survey vergelijkt voor het eerst het migratiebeleid voor kennismigranten van de Europese landen met dat van enkele grote landen buiten de EU. Lezen

Outplacement, geraakt u er nog aan uit?

De nieuwe wetgeving omtrent het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden werpt veel vragen op bij werkgevers. Zo zijn er misvattingen, onder andere, over wie recht heeft op outplacement, over wie instaat voor de kosten en over het nut van de outplacementbegeleiding. Ascento biedt een aantal antwoorden op de meest prangende vragen van werkgevers, waarmee hij zijn weg kan terugvinden in het doolhof van de outplacementprocedures. Lezen

Geluk op het werk: 60-plussers beleven het meeste plezier, de jongeren voelen zich ongelukkiger

In samenwerking met het expertisecentrum Innovatief Ondernemen van Hogeschool PXL en dataverzamelaar SSI informeerden ASAP bij 1.355 werkende Belgen naar alle mogelijke aspecten die een (positieve) invloed hebben op hun jobbeleving. De cijfers zijn overduidelijk. Bij de werknemers scoren zestigplussers een Enjoy-gehalte van 8,2 op 10. Bij de zelfstandige respondenten werd het een spannende nek-aan-nekrace waarin de zestigplussers (8,8) als eerste over de finish kwamen, op de voet gevolgd door ondernemende veertigers (8,6). Lezen

Soft skills ontwikkelen bij jongeren is een belangrijke stap in het terugdringen van de jeugdwerkloosheid

De KU-Leuven voerde, in opdracht van 4 Europese Vormingsfondsen voor de uitzendsector, een onderzoek naar de perceptie van soft skills bij werkgevers en jongeren. Aan het onderzoek namen 500 werkgevers en ruim 1200 jongeren deel. Uit de resultaten blijkt dat werkgevers en jongeren sterk van mening verschillen wanneer het gaat over het beheersen en het belang van soft skills. Lezen

3,2% minder werkzoekenden in Vlaanderen!

Vlaanderen telt eind mei 213.076 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 7.113 of 3,2% minder dan vorig jaar. De dalende trend, die startte in augustus 2015, blijft zich verderzetten. Lezen

Langdurig ziekteverzuim in retailsector bereikt recordhoogte in 2015

Uit cijfers van HR-dienstenverlener SD Worx blijkt dat het ziekteverzuim in de retailsector met 6,70% een recordhoogte heeft bereikt in 2015. Sinds 2008 kampt de sector met een stijgende trend, die opvallend sterker is dan in andere sectoren. Vooral bij oudere werknemers is het ziekteverzuim steeds hoger: van de +55-jarigen is gemiddeld 10% langdurig afwezig (ononderbroken tussen één maand en één jaar afwezig). Lezen

Het aantal arbeidskaarten voor hooggeschoolden en leidinggevenden blijft toenemen in Vlaanderen

Met de zesde staatshervorming is Vlaanderen sinds 1 januari 2015 bevoegd voor de gehele economische migratie: de arbeidskaarten voor werknemers en de beroepskaarten voor zelfstandigen. Bijna de helft van de aanvragers bij de beroepskaarten kiest voor handel. Het aantal arbeidskaarten is het afgelopen jaar dan weer stabiel gebleven, al wordt de categorie hooggeschoolden groter. Dat blijkt uit het Jaarrapport Economische Migratie 2015 van het Departement Werk en Sociale Economie. Lezen

Achteruitgang van de uitzendactiviteit in april

In de maand april 2016 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -2,28% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze achteruitgang is toe te schrijven aan een negatieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam af met -3,03% in het arbeiderssegment, en in het bediendesegment met -1,28%. Lezen

Millennials willen langer dan tot 65ste werken, maar met tussentijdse breaks

Tegen 2020 is liefst een derde (35%) van de wereldwijde beroepsbevolking van de Y-generatie, de zogenaamde Millennials (geboren tussen 1980 en 1995). Dat blijkt uit onderzoek van ManpowerGroup bij meer dan 19.000 Millennials en 1.500 werkgevers uit 25 landen, waaronder België. Bovendien zal de nieuwe generatie de relatie werkgever-werknemer grondig veranderen. Vijf trends springen in het oog. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.