NL | FR | LU
Peoplesphere

Peoplesphere / Digital

Decreet doelgroepenbeleid definitief goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde het ontwerpdecreet doelgroepenbeleid van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters definitief goed. Het vernieuwde en vereenvoudigde doelgroepenbeleid concentreert zich op jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap. Het ontwerp wordt nu naar het parlement verstuurd. Lezen

VDAB neemt op 1 januari controle en sanctionering over

Vanaf 1 januari 2016 zal de controle en sanctionering van werkzoekenden door de VDAB uitgevoerd worden. Nu het federale kader over de beschikbaarheid van werkzoekenden klaar is, staat niets de VDAB nog in de weg om vanaf 1 januari de bevoegdheid over te nemen van de RVA. De VDAB zal de nieuwe bevoegdheid meteen ook omvormen, zodat ze past in hun efficiënte en moderne manier van werken. Lezen

Staat de Vlaamse arbeidsmarkt eindelijk op een keerpunt?

In 2014 kondigde zich een broos herstel aan van de Vlaamse conjunctuur en arbeidsmarkt. De economie klom terug recht en de arbeidsmarkt vertoonde opnieuw lichtpuntjes na enkele moeilijke jaren in 2012 en 2013. Eind 2015 zitten we op een keerpunt en lijkt de Vlaamse arbeidsmarkt zich te herpakken, aldus het rapport van Steunpunt WSE. Lezen

De totale remuneratie van CEO’s stijgt, behalve die van de Bel 20…

Over alle beursgenoteerde ondernemingen heen is de totale remuneratie van CEO’s over de afgelopen 8 jaar (2007-2014) in België gestegen met gemiddeld 23%. België wordt voorafgegaan door Duitsland (32%). In Frankrijk en Nederland bedroeg de stijging slechts 11%. Lezen

De sleutel voor werk- en wendbaar werk

In vergelijking met andere Europese landen scoort België goed op het gebied van arbeidskwaliteit. Het door de regering gestimuleerde economische herstel moet structureel verankerd worden, onder meer door de duur van de loopbanen te verlengen. Mensen zullen langer moeten werken en er moet voor gezorgd worden dat ze dit ook kunnen. Lezen

Vrouwen botsen nog steeds tegen het glazen plafond!

Hoewel het aantal vrouwelijke werknemers in topfuncties de laatste jaren is gestegen, dreigt de vrouwelijke vertegenwoordiging voor de verschillende functieniveaus bij Europa’s grootste werkgevers de komende jaren te stagneren. Dat blijkt uit de studie van Mercer, When Women Thrive, een wereldwijd onderzoek rond de vertegenwoordiging, retentie en promotiekansen van vrouwen bij bedrijven en organisaties. Lezen

Langdurige ziekte stijgt fors en treft 1 op de 10 werkneemsters

Bij de werknemers zit ruim 9 procent van de vrouwen meer dan een jaar ziek thuis. En dat geldt ook voor goed 7 procent van de mannen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Riziv, het beheersorgaan van de ziekteverzekering. Het aandeel langdurig zieken bij de werknemers is in 10 jaar met bijna de helft gestegen, en stijgt de laatste 2 jaar ook sneller dan ooit. Lezen

Personen met een arbeidsbeperking meer kansen geven op de arbeidsmarkt

De Commissie Diversiteit bracht een lijst met 70 concrete acties uit. Die actiepunten moeten zowel de overheden, werkgevers als werknemers op weg zetten om de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidsbeperking duurzaam te verhogen en zo tot meer gelijke kansen en een meer gelijke behandeling te komen. De 70 actiepunten concentreren zich rond vijf actiedomeinen: de versterking van de ‘participatieladder’, de betere doorstroming van onderwijs naar werk en van uitkeringsstatuut naar werk, de loopbaanondersteuning op maat en de betere ondersteuning van werkgevers. De sociale partners en kansengroepen wijzen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen om de actiepunten uit te voeren. Lezen

KMO’s positief over toekomstig aantal tewerkstellingen

Iets meer dan 28% van de kmo-zaakvoerders in ons land denkt binnen een jaar meer mensen te zullen tewerkstellen. Dat is een stijging met bijna zes procent ten opzichte van drie maanden geleden, toen dezelfde vraag werd gesteld. Voor de komende drie maanden liggen de verwachtingen lager. SD Worx peilde bij de kmo’s naar hun verwachting inzake tewerkstelling op twee termijnen: in het volgende kwartaal en over een jaar. De score van 28,3% voor de vooruitzichten binnen een jaar lag zelden zo hoog. De cijfers zijn in Vlaanderen (29,8%) en Wallonië (28,9%) nagenoeg gelijk, terwijl Brussel net geen 20% haalt. Lezen

De vacaturecijfers van november 2015

In november 2015 werden 14.877 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten (NECzU, exclusief vacatures van de sector arbeidsbemiddeling en selectiekantoren). Dit is een toename met 29,4% ten opzichte van november 2014. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.