NL | FR | LU
Peoplesphere

Peoplesphere / Digital

Vakantiedagen opsparen: de pro’s en contra’s

Vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft een nieuw voorstel klaar om bijkomende vakantiedagen, die werkgevers kunnen geven als extralegaal voordeel, op te sparen. Regeringspartij Open VLD reageert bijzonder positief en wil het plan zelfs nog uitbreiden naar overuren en de gewone verlofdagen. Uit verschillende andere hoeken weerklinkt er dan weer scherpe kritiek. De voor- en nadelen op een rijtje gezet. Lezen

De werkloosheid evolueert

Vlaanderen telt eind oktober 230.079 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 5.493 of 2,3% minder dan vorig jaar. Het jaarverschil diept zich daarmee verder uit. De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering (WZUA) dalen met 5,3%. Opmerkelijk is de sterke afname bij de BIT-jongeren (-18,7%). De vrij ingeschreven werkzoekenden (+19,7%) en de restgroep ‘Andere’ (+16,4%) klokken daarentegen hoger af. De wijzigingen in de werkloosheidsreglementering tekenen zich af in de evolutie naar categorie. Lezen

Neem deel aan onze werkgroepen “Workforce Agility”

ManpowerGroup organiseert, in samenwerking met het magazine Peoplesphere, een Taskforce rond flexibel werken in België. Lezen

Follow-up van de taxshift

De Ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waardoor voor zelfstandigen en KMO’s de werkgeversbijdragen worden afgeschaft voor de eerste aanwervingen en de verminderingen verhogen voor de volgende aanwervingen. Lezen

Maandelijkse aangiften werkloosheid door werkgevers volledig elektronisch vanaf 2016

Werkgevers die maandelijkse aangiften doen voor medewerkers met tijdelijke werkloosheid, deeltijdse arbeid met inkomensgarantie, activeringsuitkeringen, jeugd- of seniorvakantie doen dat vanaf 1 januari 2016 volledig elektronisch. De papieren aangifte verdwijnt. Lezen

Vooruitgang van de uitzendactiviteit in September

In de maand september 2015 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +1,52% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze vooruitgang is toe te schrijven aan een positieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam toe met +1,21% in het arbeiderssegment, en in het bediendesegment met +1,94%. Lezen

De regering zet de uitwerking van het Banenpact verder

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft namens de Vlaamse Regering een inhoudelijk antwoord geformuleerd op het akkoord dat de sociale partners afgelopen woensdag bereikten rond een aantal onderdelen van het Banenpact. De regering zet het werk verder en zal op gepaste tijden terugkoppelen naar de sociale partners. Lezen

Logge HR-administratie leidt tot frustraties…

Een logge administratie, het is vaak voer voor discussie in elk bedrijf. HR-administratie neemt heel wat kostbare tijd in voor HR, die daardoor te weinig ruimte heeft om te focussen op haar kerntaken. Dit zorgt voor ontevredenheid bij zowel het HR-departement als de werknemers, zo bleek uit een enquête die Acerta onlangs uitvoerde bij 2.000 werknemers. Tijd om de competenties van het HR-departement op een andere manier te benutten, zodat er een duurzamer werkklimaat kan ontstaan voor beide partijen. Lezen

Hoe zit het met… de tewerkstelling van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt?

In 2014 bedraagt de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt 1,45% (1,39% inclusief federale politie). In totaal behalen of overschrijden 7 federale organisaties het quotum van 3% tewerkstelling van personen met een handicap. Dit blijkt uit het evaluatieverslag 2014 van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap (BCAPH). Lezen

De Vlaamse sociale partners bereikten een banenpact!

De Vlaamse sociale partners hebben vandaag een akkoord bereikt over een banenpact dat enerzijds inzet op doelgroepenbeleid en anderzijds in het versterken en aanwerven van langdurig werklozen. Het vernieuwde Vlaamse doelgroepenbeleid richt zich op jongeren, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.