NL | FR | LU
Peoplesphere

Hoe wordt die terugkeer naar kantoor in goede banen geleid?

Nu de coronamaatregelen grotendeels opgeheven zijn en er geleidelijk teruggekeerd kan worden naar kantoor, stellen werkgevers zich de onvermijdelijke vraag: hoe kunnen ze hun werknemers aanmoedigen om terug naar kantoor te komen en hoe kunnen ze nieuwe medewerkers aantrekken op hun werkplek? Temeer omdat blijkt uit een recente enquête van Page Personnel bij 5.000 respondenten dat meer dan de helft van de deelnemers (65,3%) verklaart dat ze liefst van tijd tot tijd of zelfs heel de tijd telewerken.

De verhouding die het meest populair lijkt bij de werknemers is drie dagen kantoor en twee dagen thuis. 45,6% van de respondenten geeft hieraan de voorkeur. Ongeveer één kandidaat op vijf (19%) wenst ten minste vier dagen per week thuis te werken, terwijl slechts 10,1% zou opteren voor één dag thuis.

Hoe kunnen werkgevers hun werknemers opnieuw zin geven om het thuisbureau dat ze naar hun persoonlijke smaak hebben ingericht, te ruilen voor een wat kleurloze en luidruchtige co-working space?

1) Een geleidelijke heropstart die rekening houdt met eenieders noden

Wim Beke, Senior Executive Manager van Page Personnel, legt uit: “Niemand wordt graag van het ene uiterste in het andere gedwongen. Een zekere routine is onontbeerlijk voor ons welzijn. Werkgevers kunnen dus bezwaarlijk verwachten dat werknemers die bijna een jaar lang 100% thuiswerkten nu plots dagelijks terugkeren naar kantoor.”

Terugkeren naar kantoor, dat is een beetje zoals opnieuw aan sport gaan doen. Je moet luisteren naar je lichaam. Hetzelfde geldt voor werkgevers en werknemers: alvorens een dwingend ritme in te voeren, wordt best eerst de dialoog aangegaan met de betrokkenen: rekening houden met hun limieten, hun verwachtingen en de evolutie van de gewoonten. Werkgevers moeten blijk geven van flexibiliteit.

Het hoeft dan ook niet te verrassen dat uit de enquête van Page Personnel blijkt dat de meest gegeerde professionele voordelen flexibele uurroosters (71%) en de mogelijkheid tot telewerk (55 %) zijn.

2) Interactie tussen collega’s bevorderen

Terugkeren naar kantoor gaat hand in hand met sociale interactie en net dit laatste hebben we met de geïnformatiseerde manier van werken tijdens de voorbije twee jaar nauwelijks gekend. Net als terug naar school na de grote vakantie, betekent terug naar kantoor voor sommigen kennismaken met nieuwe gezichten – buiten de Teams vergaderingen – en dat vergemakkelijkt niet noodzakelijk de informele contacten die vroeger een gewone zaak waren.

Wim Beke, Senior Executive Manager van Page Personnel, voegt eraan toe: “We zien dat de belangrijkste motivatie van werknemers de mogelijkheid tot socialiseren is: 54,1% van de bevraagde personen onderstreept de voordelen van informele vergaderingen met collega’s, terwijl 63,5% belang hecht aan de sociale banden en de momenten van ontspanning die enkel op kantoor mogelijk zijn.”

Het systeem van de workbuddies, dat erin bestaat om tandems met verschillende profielen te creëren, is een van de manieren om de integratie van nieuwe werknemers te faciliteren en overleg aan te moedigen. Het moedigt aan om quality time te vinden, om samen een koffie te drinken en over van alles en nog wat te praten. En dat schept banden.

Facultatieve afterworks organiseren op de werkplek of daarbuiten, teambuildings of themadagen blijven klassieke oplossingen om de interactie tussen collega’s aan te moedigen.

3) Investeren in een extra comfortabele werkomgeving

Zorgen voor een werkomgeving met een reële toegevoegde waarde ten opzichte van de thuisomgeving zou een van de prioriteiten van werkgevers moeten zijn. De bedoeling is dus een uitnodigende en comfortabele werkomgeving creëren.

En dat mag gerust creatief worden aangepakt: investeren in zitballen voor een betere zithouding, een speelzaal inrichten… Oplossingen die niet alleen rekening houden met het fysieke aspect, maar ook met het mentale welzijn van de werknemers. 43,2% van de respondenten in de enquête van Page Personnel geeft aan zich meer betrokken te voelen bij het werk wanneer ze op kantoor werken!

4) Storen op het werk bespreekbaar maken

Met telewerken zijn we gewend geraakt aan beperkte sociale interactie. Terugkeren naar kantoor en zeker in open space betekent dus opnieuw moeten wennen aan gestoord te worden door een praatgrage collega of aan hinderlijke omgevingsgeluiden. Respect voor het werk en de organisatie van anderen wordt dus primordiaal, wetende dat onderbrekingen de werkresultaten kunnen ondermijnen.

Het is dus aan het management om een gemeenschappelijke code in te voeren waarin respect voor het tijdsgebruik van werknemers centraal staat. Erover praten tijdens een team meeting of een intern communicatiesysteem invoeren, kan een oplossing zijn om babbelzieke werknemers te ontmoedigen hun collega’s uit hun concentratie te halen.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.