NL | FR | LU
Peoplesphere

Peoplesphere / Digital

Geen wendbare en werkbare oplossingen meer mogelijk?

De onderhandelingen tussen vakbonden en werkgeversorganisaties over een actualisering van het zogenaamde herenakkoord, waarin de sociale partners afspraken maken over het stakingsrecht, zijn dinsdagavond afgesprongen. ‘Het is nu aan de regering’, klinkt het bij Unizo-topman Karel Van Eetvelt. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) blijft echter hopen op het sociaal overleg. Lezen

Minder jongeren kiezen voor leertijd

Drie jaar geleden kozen nog meer dan 4.000 jongeren voor het leercontract, tien jaar geleden meer dan 7.000. Dit schooljaar volgen nog 2.565 scholieren een opleiding in de leertijd. Daarbij werk je vier dagen per week en volg je een dag les bij het Syntra (Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming). Drie jaar geleden kozen nog meer dan 4.000 jongeren voor het leercontract, tien jaar geleden meer dan 7.000. Lezen

Het aanbod van vacatures trekt verder aan!

In januari 2016 werden 17.965 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten (NECzU, exclusief vacatures van wervings- en selectiekantoren). Dat is 17,8% meer dan in januari 2015. In de voorbije 12 maanden heeft VDAB 182.026 jobs ontvangen. Dat is 14% meer dan in de 12 maanden voordien (februari 2014 – januari 2015). Vorige maand bedroeg het stijgingspercentage van de over twaalf maanden gecumuleerde vacatures nog 12,7%. Het aanbod van vacatures trekt dus verder aan. Lezen

De mobiliteit van 45-plussers wordt geremd

De mobiliteit van 45-plussers wordt in het algemeen onderschat. Werknemers binnen deze leeftijdsgroep zoeken, net als jongeren, naar kansen om zich te verwezenlijken. Het verschil is dat zij over minder platformen beschikken als jongeren en de mentaliteit bij het aanwervingsbeleid achterloopt op de realiteit. Lezen

Dubbel zoveel ondernemers nemen een eerste werknemer aan!

Afgelopen maand zullen naar schatting dubbel zoveel ondernemers een eerste werknemer aangeworven hebben in vergelijking met januari vorig jaar. Een maatregel binnen het kader van de taxshift die ondernemers moet stimuleren om een eerste werknemer aan te werven, is ongetwijfeld een verklaring hiervoor. Ondernemers worden voortaan vrijgesteld van patronale basisbijdragen voor een eerste aanwerving. Het gunstige economische klimaat kan een andere reden zijn. Lezen

Langdurig ziekteverzuim blijft stijgen en bereikt record

Absenteïsme door ziekte blijft voor veel ondernemingen een heikel punt. Opvallend is dat het langdurig ziekteverzuim (ononderbroken langer dan een maand en minder dan één jaar afwezig) in 2015 een absoluut record bereikte. Dat blijkt uit cijfers van SD Worx. Die onderzocht het ziekteverzuim bij bijna 18.000 Belgische ondernemingen. Bedroeg het langdurig ziekteverzuim in 2008 nog 1,75%, dan steeg dat vorig jaar naar 2,81%. Lezen

Officiële fiscale indexgebonden bedragen en HR…

Vandaag maakte de fiscus de officiële fiscale indexgebonden bedragen bekend in het Belgisch Staatsblad. Even een aantal relevante bedragen, geldig voor inkomstenjaar 2016 – aanslagjaar 2017, voor de HR-praktijk voor u op een rijtje: Lezen

Hervorming van de Waalse tewerkstellingspremies

De werkgever die minder dan 10 personen tewerkstelt (in voltijdse equivalenten) en zijn maatschappelijke zetel in het Waalse gewest heeft, kan voor elke indienstneming (geen specifiek profiel) een premie genieten van 3.250 euro per nieuw gecreëerde arbeidsplaats of van 5.000 euro voor een eerste indienstneming ten belope van een voltijds equivalent. Lezen

De oorzaken van steeds meer langdurig arbeidsongeschikten

Het aantal langdurig arbeidsongeschikte invaliden is tijdens de laatste tien jaar vrij sterk gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Riviz, het beheersorgaan van de ziekteverzekering. Bij de werknemers zit ruim 9 procent van de vrouwen meer dan een jaar ziek thuis. En dat geldt ook voor goed 7 procent van de mannen Het aandeel langdurig zieken bij de werknemers is in 10 jaar met bijna de helft gestegen, en stijgt de laatste 2 jaar ook sneller dan ooit. Lezen

De werkzoekendencijfers dalen voor de zesde maand op rij

Eind januari telt Vlaanderen 232.931 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 6.636 (of 2,8%) minder dan vorig jaar. De opvallendste daling is voor Limburg: in vergelijking met januari 2015 zijn er 3.159 of 8,7% minder werkzoekenden. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.