NL | FR | LU
Peoplesphere

Cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit mogelijk vanaf 1 augustus 2019.

Vanaf 1 augustus 2019 zijn de onderbrekingsuitkeringen in geval van 1/2, 1/5 of 1/10 vermindering cumuleerbaar met een bijkomende zelfstandige activiteit.

Dit is enkel mogelijk indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

– de zelfstandige activiteit moet reeds uitgeoefend zijn gedurende ten minste 12 maanden die het begin van de vermindering van de arbeidsprestaties voorafgaan;
– de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en zelfstandige activiteit kan maximaal gedurende 24 maanden in geval van 1/2 vermindering en maximaal gedurende 60 maanden in geval van 1/5 of 1/10 vermindering.

Voordien was de cumulatie enkel mogelijk bij een volledige onderbreking.

Werknemers die momenteel in halftijds of 1/5 tijdskrediet/loopbaanonderbreking of in halftijds of 1/5 ouderschapsverlof zijn zonder uitkeringen omdat ze een zelfstandige activiteit uitoefenen, kunnen vanaf 1 augustus 2019 aanspraak maken op onderbrekingsuitkeringen wanneer er aan de hierboven beschreven voorwaarden wordt voldaan.

Zij moeten hiertoe deel I van het aanvraagformulier dat op hen van toepassing is volledig ingevuld en ondertekend indienen bij de RVA binnen de termijn van 2 maanden. Wanneer deel I van het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend verzonden wordt na die termijn, gaat het recht op uitkeringen slechts in de dag van de verzending ervan.

Bron : RVA

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.